Tác Giả Sói Xám Mọc Cánh

Phải yêu ai đây

Phải yêu ai đây

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Một Mặt

Một Mặt

8.5/10
8.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Nhân Duyên

Nhân Duyên

8.5/10
15.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Uổng Công Tính Kế

Uổng Công Tính Kế

8.2/10
39.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 73
Tử Thời

Tử Thời

7.5/10
50.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 85
Nếu, Có Thể Yêu

Nếu, Có Thể Yêu

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 5
Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

7.5/10
20.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Khanh Vốn Giai Nhân

Khanh Vốn Giai Nhân

7.5/10
15.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 53
Hoài Niệm

Hoài Niệm

7.5/10
26.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Đừng Hỏi

Đừng Hỏi

7.5/10
5.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 8
Tâm Can

Tâm Can

7.5/10
9.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Nở Rộ

Nở Rộ

7.5/10
46.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 57
Một Lần Gặp Gỡ

Một Lần Gặp Gỡ

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Mùa Hạ Ngọt Ngào

Mùa Hạ Ngọt Ngào

7.5/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Lần Đầu Gặp Gỡ

Lần Đầu Gặp Gỡ

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

7.5/10
34.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Theo Dòng Tình Yêu

Theo Dòng Tình Yêu

7.5/10
37.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 78
Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

7.5/10
19.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

7.5/10
27.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 92
Phải yêu ai đây
7.5/10
3.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Một Mặt
8.5/10
8.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhân Duyên
8.5/10
15.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Uổng Công Tính Kế
8.2/10
39.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tử Thời
7.5/10
50.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Nếu, Có Thể Yêu
7.5/10
2.3K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chỉ Vì Yêu
7.5/10
20.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Khanh Vốn Giai Nhân
7.5/10
15.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hoài Niệm
7.5/10
26.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Đừng Hỏi
7.5/10
5.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tâm Can
7.5/10
9.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Nở Rộ
7.5/10
46.7K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Một Lần Gặp Gỡ
7.5/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Mùa Hạ Ngọt Ngào
7.5/10
5.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Lần Đầu Gặp Gỡ
7.5/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở
7.5/10
34.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Theo Dòng Tình Yêu
7.5/10
37.7K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định
7.5/10
19.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau
7.5/10
27.2K

Thể loại: Ngôn Tình