Tác Giả Tâm Thượng Nhân

Mười Năm Sau Khi Tôi Mất

Mười Năm Sau Khi Tôi Mất

8.1/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 3
Ngày Mà Anh Đến

Ngày Mà Anh Đến

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 10
Ngày Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Hổ Tiên Sinh FULL

Ngày Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Hổ Tiên Sinh FULL

7.6/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 101
Tháng Ngày Sau Khi Kết Hôn Của Tổng Tài Mèo Lớn FULL

Tháng Ngày Sau Khi Kết Hôn Của Tổng Tài Mèo Lớn FULL

7.5/10
6.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 79
Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường

Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường

7/10
7.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 80
Phiền Não Của Thiếu Niên Phản Diện FULL

Phiền Não Của Thiếu Niên Phản Diện FULL

7.3/10
28.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 167
Xin Đừng Đoán Tâm Tư Trai Đẹp

Xin Đừng Đoán Tâm Tư Trai Đẹp

7.2/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 3
Xuyên Thành Nam Phụ Si Tình Trong Văn Cố Chấp

Xuyên Thành Nam Phụ Si Tình Trong Văn Cố Chấp

7.6/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 11
Nhân Vật Phản Diện Cùng Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Rồi!

Nhân Vật Phản Diện Cùng Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Rồi!

9.2/10
31.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 86
[Tàng Anh Tập Hệ Liệt ]– Bộ Thứ 4 - Điểu Ngữ Hoa Hương Hôn Giới Sở

[Tàng Anh Tập Hệ Liệt ]– Bộ Thứ 4 - Điểu Ngữ Hoa Hương Hôn Giới Sở

8.5/10
2.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Cẩm Tú Thường An

Cẩm Tú Thường An

8.5/10
2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Cô Bé Em Thua Rồi

Cô Bé Em Thua Rồi

8.5/10
8.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 93
Tình Yêu Của Anh Hình Cảnh

Tình Yêu Của Anh Hình Cảnh

8.5/10
13.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 56
Khó Được Kẻ Có Tiền

Khó Được Kẻ Có Tiền

7.5/10
42.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 77
[Tàng Anh Tập Hệ Liệt]– Bộ Thứ 4 - Điểu Ngữ Hoa Hương Hôn Giới Sở

[Tàng Anh Tập Hệ Liệt]– Bộ Thứ 4 - Điểu Ngữ Hoa Hương Hôn Giới Sở

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 11
Chuyện Tình Người Qua Đường Giáp

Chuyện Tình Người Qua Đường Giáp

7.5/10
8.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 28
Chiến Hoả

Chiến Hoả

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Võng Du – T Bất Kiến T

Võng Du – T Bất Kiến T

7.5/10
9.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 52
Thiên Kim Bất Hoán

Thiên Kim Bất Hoán

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Thế Giới Chi Giá

Thế Giới Chi Giá

7.5/10
6.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 35
Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

7.5/10
30.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

7.5/10
33K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 113
Khuất Phục

Khuất Phục

7.5/10
46.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 149
Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

7.5/10
23.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 56
Cấu Kết

Cấu Kết

7.5/10
36.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 77
Mười Năm Sau Khi Tôi Mất
8.1/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Ngày Mà Anh Đến
7.8/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Ngày Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Hổ Tiên Sinh FULL
7.6/10
6.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Tháng Ngày Sau Khi Kết Hôn Của Tổng Tài Mèo Lớn FULL
7.5/10
6.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường
7/10
7.4K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Phiền Não Của Thiếu Niên Phản Diện FULL
7.3/10
28.4K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Xin Đừng Đoán Tâm Tư Trai Đẹp
7.2/10
1.3K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Xuyên Thành Nam Phụ Si Tình Trong Văn Cố Chấp
7.6/10
3.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Nhân Vật Phản Diện Cùng Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Rồi!
9.2/10
31.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

[Tàng Anh Tập Hệ Liệt ]– Bộ Thứ 4 - Điểu Ngữ Hoa Hương Hôn Giới Sở
8.5/10
2.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Cẩm Tú Thường An
8.5/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Bé Em Thua Rồi
8.5/10
8.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Yêu Của Anh Hình Cảnh
8.5/10
13.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Khó Được Kẻ Có Tiền
7.5/10
42.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

[Tàng Anh Tập Hệ Liệt]– Bộ Thứ 4 - Điểu Ngữ Hoa Hương Hôn Giới Sở
7.5/10
3K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chuyện Tình Người Qua Đường Giáp
7.5/10
8.9K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chiến Hoả
7.5/10
3.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Võng Du – T Bất Kiến T
7.5/10
9.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Thiên Kim Bất Hoán
7.5/10
4.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Thế Giới Chi Giá
7.5/10
6.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Mục Tiêu Đã Định
7.5/10
30.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Lau Súng Cướp Cò
7.5/10
33K

Thể loại: Ngôn Tình

Khuất Phục
7.5/10
46.9K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm
7.5/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Em Đã Nghe Thấy Chưa?
7.5/10
23.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Cấu Kết
7.5/10
36.1K

Thể loại: Ngôn Tình