Tác Giả Cung Tâm Văn

Buông Nhân Vật Phản Diện Kia Ra Để Cho Tôi Tới

Buông Nhân Vật Phản Diện Kia Ra Để Cho Tôi Tới

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Chương 25
Xâm Lấn

Xâm Lấn

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 27
Tận Thế Chi Ma Chủng Hàng Lâm

Tận Thế Chi Ma Chủng Hàng Lâm

7.8/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Khoa Huyễn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 90
Ngày Đêm Khát Tình

Ngày Đêm Khát Tình

7.1/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 37
Hậu Phi Lưỡng Tương Yếm

Hậu Phi Lưỡng Tương Yếm

7.9/10
6.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 41
Bảo Hộ Nam Chủ Phe Ta

Bảo Hộ Nam Chủ Phe Ta

7.4/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 6
Sinh Tồn Trong Tận Thế

Sinh Tồn Trong Tận Thế

7.4/10
11.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 172
Yêu vương báo ân

Yêu vương báo ân

7.9/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 7
Huyết họa tu chân giới

Huyết họa tu chân giới

8.3/10
68.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 1540
Cớ sao anh mãi yêu em

Cớ sao anh mãi yêu em

7.7/10
19.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Tần lâu nguyệt

Tần lâu nguyệt

7.7/10
2K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Võng du chi mãn cấp dược sư xuyên qua

Võng du chi mãn cấp dược sư xuyên qua

7.6/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 2
Tự Sát Thực Lục

Tự Sát Thực Lục

7.5/10
8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 20
Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

9.3/10
75.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 117
Chỉ Là Chuyện Thường Tình

Chỉ Là Chuyện Thường Tình

7.5/10
38.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 46
Thực Xin Lỗi, Ta Yêu Ngươi

Thực Xin Lỗi, Ta Yêu Ngươi

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Tháng Sáu Trời Xanh Lam

Tháng Sáu Trời Xanh Lam

7.5/10
49.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 41
Cớ Sao Mãi Yêu Em

Cớ Sao Mãi Yêu Em

7.5/10
32.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Buông Nhân Vật Phản Diện Kia Ra Để Cho Tôi Tới
7.5/10
1.5K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Xâm Lấn
7.5/10
1.9K

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị

Tận Thế Chi Ma Chủng Hàng Lâm
7.8/10
4K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Ngày Đêm Khát Tình
7.1/10
3.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Hậu Phi Lưỡng Tương Yếm
7.9/10
6.2K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Bảo Hộ Nam Chủ Phe Ta
7.4/10
2.3K

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không

Sinh Tồn Trong Tận Thế
7.4/10
11.7K

Thể loại: Đô Thị

Yêu vương báo ân
7.9/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Huyết họa tu chân giới
8.3/10
68.4K

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Cớ sao anh mãi yêu em
7.7/10
19.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Tần lâu nguyệt
7.7/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình

Võng du chi mãn cấp dược sư xuyên qua
7.6/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tự Sát Thực Lục
7.5/10
8K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc
9.3/10
75.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chỉ Là Chuyện Thường Tình
7.5/10
38.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Thực Xin Lỗi, Ta Yêu Ngươi
7.5/10
5.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Tháng Sáu Trời Xanh Lam
7.5/10
49.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Cớ Sao Mãi Yêu Em
7.5/10
32.8K

Thể loại: Ngôn Tình