Tác Giả Tần Tam Kiến

Bạn Học Hoàng FULL

Bạn Học Hoàng FULL

7.6/10
9.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 83
Viên Xuân Thiên

Viên Xuân Thiên

7.4/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 10
Kỳ Nghỉ Hoang Đường

Kỳ Nghỉ Hoang Đường

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Ưu Ái

Ưu Ái

7.3/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 28
Người Chốn Xưa

Người Chốn Xưa

7.3/10
11.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 43
Người Yêu Giả Tưởng

Người Yêu Giả Tưởng

7.1/10
21.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 96
Hạ Của Anh

Hạ Của Anh

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 65
Khi Quả Táo Chín FULL

Khi Quả Táo Chín FULL

7.4/10
7.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 42
Quy Luật Tình Yêu

Quy Luật Tình Yêu

7.4/10
14.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 71
Lương Đa Giả Vờ Ngủ

Lương Đa Giả Vờ Ngủ

7.8/10
6.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Đàn ông độc thân nằm mơ giữa ban ngày

Đàn ông độc thân nằm mơ giữa ban ngày

7.7/10
5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 58
Điện Thoại Từ Chồng Cũ

Điện Thoại Từ Chồng Cũ

6.5/10
17.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 63
Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)

Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)

6.8/10
29.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 63
Tro Bụi Trong Đêm Hè

Tro Bụi Trong Đêm Hè

7.3/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 35
Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga

Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga

8.9/10
12.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 50
Cam Xanh Nhỏ

Cam Xanh Nhỏ

9.9/10
7.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Truyện Sủng

Chương 23
Hoàng Đồng Học

Hoàng Đồng Học

9/10
23.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 83
Thượng Đế Phù Hộ

Thượng Đế Phù Hộ

7.5/10
7.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 27
Thư Của Tề Nhạc Tư

Thư Của Tề Nhạc Tư

7.5/10
11.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 72
Bạn Học Hoàng FULL
7.6/10
9.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Viên Xuân Thiên
7.4/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Kỳ Nghỉ Hoang Đường
7.5/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Ưu Ái
7.3/10
4.1K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Người Chốn Xưa
7.3/10
11.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Người Yêu Giả Tưởng
7.1/10
21.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Hạ Của Anh
7.5/10
3.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Khi Quả Táo Chín FULL
7.4/10
7.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Quy Luật Tình Yêu
7.4/10
14.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Lương Đa Giả Vờ Ngủ
7.8/10
6.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Đàn ông độc thân nằm mơ giữa ban ngày
7.7/10
5.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Điện Thoại Từ Chồng Cũ
6.5/10
17.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)
6.8/10
29.1K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Tro Bụi Trong Đêm Hè
7.3/10
5.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga
8.9/10
12.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Cam Xanh Nhỏ
9.9/10
7.3K

Thể loại: Đoản Văn, Truyện Sủng

Hoàng Đồng Học
9/10
23.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Thượng Đế Phù Hộ
7.5/10
7.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Thư Của Tề Nhạc Tư
7.5/10
11.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn