Tác Giả Thanh Đoan

Nam Chính Mỗi Ngày Đều Muốn Công Lược Ta

Nam Chính Mỗi Ngày Đều Muốn Công Lược Ta

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 49
Giả Nghèo

Giả Nghèo

8.4/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 2
Nàng Công Chúa Cao Một Mét Tám

Nàng Công Chúa Cao Một Mét Tám

8.2/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 9
Ai Trong Tu Chân Giới Cũng Lan Truyền Câu Chuyện Của Bọn Ta

Ai Trong Tu Chân Giới Cũng Lan Truyền Câu Chuyện Của Bọn Ta

7.7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 9
Sau Khi Xuân Phong Nhất Độ Với Nhiếp Chính Vương

Sau Khi Xuân Phong Nhất Độ Với Nhiếp Chính Vương

7.8/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 16
Nuôi Sói Thành Họa

Nuôi Sói Thành Họa

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 3
Kiếm Tôn Hắn Không Đúng Lắm

Kiếm Tôn Hắn Không Đúng Lắm

7.7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 3
Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Kịch Bản

Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Kịch Bản

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 6
Xuyên Nhanh Cứu Vớt Boss Nam Chính Hắc Hóa

Xuyên Nhanh Cứu Vớt Boss Nam Chính Hắc Hóa

7.7/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 27
Anh Ngốc Cũng Không Sao Tôi Mù

Anh Ngốc Cũng Không Sao Tôi Mù

7/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Con Thỏ Cứu Vớt Toàn Nhân Loại

Con Thỏ Cứu Vớt Toàn Nhân Loại

7.7/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Mạt Thế, Phương Tây, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Nữ Phụ, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 24
Mau Xuyên Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá FULL

Mau Xuyên Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá FULL

7.3/10
463.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 2383
Giáo Thảo (Hotboy Trường)

Giáo Thảo (Hotboy Trường)

7.4/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 10
Tiên Liêu Vi Kính

Tiên Liêu Vi Kính

9.6/10
15.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng

Chương 64
Kết Hôn Với Tình Địch (Kết Hôn Cùng Tình Địch)

Kết Hôn Với Tình Địch (Kết Hôn Cùng Tình Địch)

9.5/10
105.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 87
Hàng Xóm

Hàng Xóm

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 13
Nam Chính Mỗi Ngày Đều Muốn Công Lược Ta
7.5/10
3.7K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Giả Nghèo
8.4/10
1.2K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Nàng Công Chúa Cao Một Mét Tám
8.2/10
1.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ai Trong Tu Chân Giới Cũng Lan Truyền Câu Chuyện Của Bọn Ta
7.7/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Sau Khi Xuân Phong Nhất Độ Với Nhiếp Chính Vương
7.8/10
1.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nuôi Sói Thành Họa
7.8/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Kiếm Tôn Hắn Không Đúng Lắm
7.7/10
1.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Kịch Bản
7.5/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Cứu Vớt Boss Nam Chính Hắc Hóa
7.7/10
2.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Anh Ngốc Cũng Không Sao Tôi Mù
7/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Con Thỏ Cứu Vớt Toàn Nhân Loại
7.7/10
4.3K

Thể loại: Hài Hước, Mạt Thế

Mau Xuyên Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá FULL
7.3/10
463.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Giáo Thảo (Hotboy Trường)
7.4/10
3.6K

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn

Tiên Liêu Vi Kính
9.6/10
15.8K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Kết Hôn Với Tình Địch (Kết Hôn Cùng Tình Địch)
9.5/10
105.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Hàng Xóm
7.5/10
5.4K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ