Tác Giả Thanh Hằng / Ran

The Truth

The Truth

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Dị Năng, Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Việt Nam, Truyện Khác, Khoa Huyễn

Chương 8
Nàng Thật Liêu Nhân

Nàng Thật Liêu Nhân

7.6/10
5.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Hài Hước, Đô Thị

Chương 99
Xin Chào Trêu Chọc

Xin Chào Trêu Chọc

7.1/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 41
Bhtt U Mê

Bhtt U Mê

7.1/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 112
Ngươi Ta Yêu Nhau Vì Dân Trừ Hại

Ngươi Ta Yêu Nhau Vì Dân Trừ Hại

7.5/10
10.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 92
Mê Mẩn

Mê Mẩn

7.7/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 20
Thầy Giáo Là Đại Sắc Lang FULL

Thầy Giáo Là Đại Sắc Lang FULL

7.8/10
7.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Lay Động Tiếng Lòng

Lay Động Tiếng Lòng

7.1/10
5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 93
Dư Tôi Rung Động

Dư Tôi Rung Động

7.6/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 64
Dư Ngã Tâm Động

Dư Ngã Tâm Động

7.2/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 14
Cùng Nàng Cưới Trước Yêu Sau

Cùng Nàng Cưới Trước Yêu Sau

7.6/10
12.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 30
Cùng nàng đùa mà thành thật

Cùng nàng đùa mà thành thật

7.5/10
42.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 97
Vương phi có độc

Vương phi có độc

7.6/10
18K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 83
Nhất kiếm võ đế

Nhất kiếm võ đế

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 65
Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

9/10
58.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 104
Định Mệnh Thứ Hai

Định Mệnh Thứ Hai

5.8/10
29K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 40
Bí Mật Của Em

Bí Mật Của Em

7.6/10
14K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 19
Sai Lầm Duy Nhất

Sai Lầm Duy Nhất

6/10
15.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 22
Đánh Rơi Tình Yêu

Đánh Rơi Tình Yêu

4.9/10
28.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 26
Anh Chưa Mười Tám

Anh Chưa Mười Tám

7/10
27.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 23
Thiếu Nữ Xuyên Không! Một Thân Phận Mới

Thiếu Nữ Xuyên Không! Một Thân Phận Mới

7.5/10
10.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 74
The Truth
7.5/10
1.1K

Thể loại: Quân Sự, Dị Năng

Nàng Thật Liêu Nhân
7.6/10
5.8K

Thể loại: Bách Hợp, Hài Hước

Xin Chào Trêu Chọc
7.1/10
2.9K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Bhtt U Mê
7.1/10
6.5K

Thể loại: Bách Hợp

Ngươi Ta Yêu Nhau Vì Dân Trừ Hại
7.5/10
10.9K

Thể loại: Bách Hợp

Mê Mẩn
7.7/10
2K

Thể loại: Bách Hợp

Thầy Giáo Là Đại Sắc Lang FULL
7.8/10
7.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Lay Động Tiếng Lòng
7.1/10
5.1K

Thể loại: Bách Hợp

Dư Tôi Rung Động
7.6/10
4.3K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Dư Ngã Tâm Động
7.2/10
3.3K

Thể loại: Bách Hợp

Cùng Nàng Cưới Trước Yêu Sau
7.6/10
12.4K

Thể loại: Bách Hợp

Cùng nàng đùa mà thành thật
7.5/10
42.8K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Vương phi có độc
7.6/10
18K

Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh

Nhất kiếm võ đế
7.5/10
4.4K

Thể loại: Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi
9/10
58.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Định Mệnh Thứ Hai
5.8/10
29K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Bí Mật Của Em
7.6/10
14K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Sai Lầm Duy Nhất
6/10
15.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Đánh Rơi Tình Yêu
4.9/10
28.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Anh Chưa Mười Tám
7/10
27.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Thiếu Nữ Xuyên Không! Một Thân Phận Mới
7.5/10
10.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình