Tác Giả Thành Nam Hoa Khai

Gặp Được Anh

Gặp Được Anh

8.5/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 10
Nhật Ký Trùng Sinh Sủng Vợ

Nhật Ký Trùng Sinh Sủng Vợ

7.4/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 24
Vờ Như Không Biết Sẽ Không Bị Ăn Thịt

Vờ Như Không Biết Sẽ Không Bị Ăn Thịt

7/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 70
Sau Khi Người Chồng Cặn Bã Trọng Sinh

Sau Khi Người Chồng Cặn Bã Trọng Sinh

7/10
6.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 29
Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu

Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu

7.8/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 108
Bà Nhóc Già Nhà Tử Thần FULL

Bà Nhóc Già Nhà Tử Thần FULL

7.6/10
13.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 97
Em Không Thích Anh Như Vậy

Em Không Thích Anh Như Vậy

7.4/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Chẳng Qua Tôi Thấy Cậu Có Giá Trị Lợi Dụng

Chẳng Qua Tôi Thấy Cậu Có Giá Trị Lợi Dụng

7.4/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 5
Trùng Sinh Sủng Vợ Hàng Ngày FULL

Trùng Sinh Sủng Vợ Hàng Ngày FULL

7.1/10
20.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 24
Tôi có một cậu bạn là bá tổng

Tôi có một cậu bạn là bá tổng

7.9/10
5.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Chúng ta chỉ là bạn

Chúng ta chỉ là bạn

7.9/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 12
Bạn học cũ

Bạn học cũ

8.5/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 11
Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Cha Tui Nói Ổng Là Thần

9.2/10
19.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 95
Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

7.5/10
45K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 93
Đừng Chơi Cùng Yêu Quái

Đừng Chơi Cùng Yêu Quái

7.5/10
24.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 50
Gặp Được Anh
8.5/10
1.3K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Nhật Ký Trùng Sinh Sủng Vợ
7.4/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vờ Như Không Biết Sẽ Không Bị Ăn Thịt
7/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Sau Khi Người Chồng Cặn Bã Trọng Sinh
7/10
6.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu
7.8/10
6.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Bà Nhóc Già Nhà Tử Thần FULL
7.6/10
13.9K

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn

Em Không Thích Anh Như Vậy
7.4/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chẳng Qua Tôi Thấy Cậu Có Giá Trị Lợi Dụng
7.4/10
2.3K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Trùng Sinh Sủng Vợ Hàng Ngày FULL
7.1/10
20.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tôi có một cậu bạn là bá tổng
7.9/10
5.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Chúng ta chỉ là bạn
7.9/10
3.7K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Bạn học cũ
8.5/10
3.3K

Thể loại: Đô Thị

Cha Tui Nói Ổng Là Thần
9.2/10
19.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích
7.5/10
45K

Thể loại: Ngôn Tình

Đừng Chơi Cùng Yêu Quái
7.5/10
24.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn