Tác Giả Thimejiu

Vấy Bẩn Yêu Không Kiểm Soát

Vấy Bẩn Yêu Không Kiểm Soát

7.5/10
7.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 62
Ông Xã Tuyệt Tình Đừng Lại Đây

Ông Xã Tuyệt Tình Đừng Lại Đây

7.2/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 54
Tổng Tài Tàn Khốc Ngược Đãi Tình Nhân

Tổng Tài Tàn Khốc Ngược Đãi Tình Nhân

7.1/10
5.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế

Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế

7.9/10
4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 81
Giáo Bá Vs Học Bá

Giáo Bá Vs Học Bá

7.4/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 5
Đan Đạo Tông Sư

Đan Đạo Tông Sư

7.3/10
19.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 501
Giáo Bá Là Một Cái Eo Nhỏ

Giáo Bá Là Một Cái Eo Nhỏ

7/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái

Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái

7.9/10
33.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 2531
Người Tại Huyền Huyễn Bắt Đầu Từ Hôn Khí Vận Chi Nữ

Người Tại Huyền Huyễn Bắt Đầu Từ Hôn Khí Vận Chi Nữ

7.4/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 8
Hệ Thống Ước Nguyện Tử Vong

Hệ Thống Ước Nguyện Tử Vong

7.7/10
5.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 30
Vận mệnh đen tối

Vận mệnh đen tối

7.7/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 20
Thượng tướng! chị dâu chưa trưởng thành! qaq

Thượng tướng! chị dâu chưa trưởng thành! qaq

7.7/10
25.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 67
Vận mệnh đen tối - phạm khôn

Vận mệnh đen tối - phạm khôn

7.6/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 20
Thiên thu bất tử nhân

Thiên thu bất tử nhân

8.2/10
31.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Convert

Chương 694
[Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương

[Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương

7.5/10
12.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 67
Vấy Bẩn Yêu Không Kiểm Soát
7.5/10
7.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Ông Xã Tuyệt Tình Đừng Lại Đây
7.2/10
3.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tổng Tài Tàn Khốc Ngược Đãi Tình Nhân
7.1/10
5.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế
7.9/10
4.9K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Giáo Bá Vs Học Bá
7.4/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Đan Đạo Tông Sư
7.3/10
19.9K

Thể loại: Dị Giới, Ngôn Tình

Giáo Bá Là Một Cái Eo Nhỏ
7/10
2K

Thể loại: Đam Mỹ

Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái
7.9/10
33.9K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Người Tại Huyền Huyễn Bắt Đầu Từ Hôn Khí Vận Chi Nữ
7.4/10
2.6K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Hệ Thống Ước Nguyện Tử Vong
7.7/10
5.8K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Vận mệnh đen tối
7.7/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thượng tướng! chị dâu chưa trưởng thành! qaq
7.7/10
25.8K

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ

Vận mệnh đen tối - phạm khôn
7.6/10
3.1K

Thể loại: Đô Thị

Thiên thu bất tử nhân
8.2/10
31.6K

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

[Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương
7.5/10
12.4K

Thể loại: Đam Mỹ