Tác Giả Tĩnh Thủy Biên (Mộc Canh Mộc Canh)

Cánh Cửa Homer Homers Gate

Cánh Cửa Homer Homers Gate

7.6/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 17
Trọng Sinh Muốn Nói Ra Tiếng Yêu - Tích Trần [bh]

Trọng Sinh Muốn Nói Ra Tiếng Yêu - Tích Trần [bh]

7.4/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Trọng Sinh

Chương 67
Nữ Tiên Tôn Lạnh Lùng Vô Tình Xuyên Đến Thế Giới Hiện Đại

Nữ Tiên Tôn Lạnh Lùng Vô Tình Xuyên Đến Thế Giới Hiện Đại

7.9/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Chương 50
Xuyên Thành Kẻ Ăn Bám

Xuyên Thành Kẻ Ăn Bám

7.1/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 30
Thất tông tội

Thất tông tội

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn

Chương 1
Bạc Hà Dụ Hoặc

Bạc Hà Dụ Hoặc

8.5/10
11.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Quan Đạo Vô Cương

Quan Đạo Vô Cương

8.5/10
41.6K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 395
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

7.5/10
93.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 111
Thuật Yêu Đương

Thuật Yêu Đương

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Lộng Triều

Lộng Triều

7.5/10
586.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 2017
Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

7.5/10
16.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 48