Tác Giả Tiêu Đường Đông Qua

Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Đề Bài Toi Mạng

Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Đề Bài Toi Mạng

7.3/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 39
Nhìn Vào Vực Thẳm FULL

Nhìn Vào Vực Thẳm FULL

7/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 22
Nước Mắt Em Rơi Vào Lòng Bàn Tay Anh FULL

Nước Mắt Em Rơi Vào Lòng Bàn Tay Anh FULL

7/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 4
Nghịch Lý Tốc Độ FULL

Nghịch Lý Tốc Độ FULL

7.8/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 69
Thương Khung Chi Thượng

Thương Khung Chi Thượng

7.8/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Phi Trần FULL

Phi Trần FULL

7.5/10
16.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 91
Cuồng Sóng

Cuồng Sóng

7/10
4.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 51
Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa

Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa

7.3/10
6.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 90
Mạnh Mẽ Công Thủ

Mạnh Mẽ Công Thủ

7/10
18.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 128
Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

9/10
34.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 102
Thăng Chức Toàn Diện

Thăng Chức Toàn Diện

8.8/10
20.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 62
Tuyệt Xử Phùng Sinh

Tuyệt Xử Phùng Sinh

8.4/10
41.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ

Chương 100
Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

8.9/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 26
Rượu Chàng Tiên

Rượu Chàng Tiên

7.5/10
32.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 79
Tại Sao Anh Lại Thích Tôi

Tại Sao Anh Lại Thích Tôi

9.4/10
34.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 94
Cạnh Kiếm Chi Phong

Cạnh Kiếm Chi Phong

7.5/10
34.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 92
Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

7.5/10
104.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 89
Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

7.5/10
12.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 86
Yến Diêu Vân

Yến Diêu Vân

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Tịch Chiếu Huề Phương Điện

Tịch Chiếu Huề Phương Điện

7.5/10
11.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 51
Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

7.5/10
29.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 85
Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

7.5/10
13.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Chương 64
Đôi Bờ Vực Thẳm

Đôi Bờ Vực Thẳm

7.5/10
20.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 80
Dạ Sắc Biên Duyên

Dạ Sắc Biên Duyên

7.5/10
14.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 79
Đế Quốc Bóng Tối

Đế Quốc Bóng Tối

7.5/10
25.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 81
Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

7.5/10
26.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 69
Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Đề Bài Toi Mạng
7.3/10
3.1K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Nhìn Vào Vực Thẳm FULL
7/10
2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Nước Mắt Em Rơi Vào Lòng Bàn Tay Anh FULL
7/10
1.3K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Nghịch Lý Tốc Độ FULL
7.8/10
8.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thương Khung Chi Thượng
7.8/10
2.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Phi Trần FULL
7.5/10
16.9K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Cuồng Sóng
7/10
4.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa
7.3/10
6.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Mạnh Mẽ Công Thủ
7/10
18.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi
9/10
34.6K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Thăng Chức Toàn Diện
8.8/10
20.7K

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn

Tuyệt Xử Phùng Sinh
8.4/10
41.4K

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu
8.9/10
6.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Rượu Chàng Tiên
7.5/10
32.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Tại Sao Anh Lại Thích Tôi
9.4/10
34.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Cạnh Kiếm Chi Phong
7.5/10
34.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi
7.5/10
104.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Võ Lâm Oai Hiệp Truyện
7.5/10
12.6K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Yến Diêu Vân
7.5/10
3.9K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Tịch Chiếu Huề Phương Điện
7.5/10
11.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Tim Đập Trên Đầu Lưỡi
7.5/10
29.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)
7.5/10
13.3K

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Đôi Bờ Vực Thẳm
7.5/10
20.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Dạ Sắc Biên Duyên
7.5/10
14.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Đế Quốc Bóng Tối
7.5/10
25.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Sách Đạn Tinh Anh
7.5/10
26.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh