Tác Giả Tiếu Giai Nhân

Gả Cho Quốc Cữu

Gả Cho Quốc Cữu

7.3/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 5
Tháng Năm Bình An

Tháng Năm Bình An

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 5
Cảnh Xuân Tươi Đẹp FULL

Cảnh Xuân Tươi Đẹp FULL

7.4/10
10.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 130
Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

8.1/10
7.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 71
Đạo Trưởng Và Mèo

Đạo Trưởng Và Mèo

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 12
[full_free]_tôi và ổng không thân

[full_free]_tôi và ổng không thân

8.5/10
5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Chương 100
Tôi Và Ảnh Đế Yêu Đương

Tôi Và Ảnh Đế Yêu Đương

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 5
Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

7.6/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 100
Đối tượng xem mắt có vẻ ngoài rất dữ

Đối tượng xem mắt có vẻ ngoài rất dữ

8.5/10
26.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 54
Mệnh Quý Phụ

Mệnh Quý Phụ

7.8/10
39.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 69
Mạt thế hầm cá mặn

Mạt thế hầm cá mặn

8.5/10
20.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 68
Gả Kim Thoa

Gả Kim Thoa

7.9/10
9.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 98
Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ

Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ

7.9/10
8.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 71
Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

7.6/10
14.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 159
Thiều Quang Diễm

Thiều Quang Diễm

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 288
Lục Gia Tiểu Tức Phụ

Lục Gia Tiểu Tức Phụ

7.2/10
36.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 431
Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ

Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ

7.2/10
7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Kết Tử Quả Cam FULL

Kết Tử Quả Cam FULL

7.6/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 7
Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL

Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL

7.5/10
53.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Xuyên nhanh chi kiều thê

Xuyên nhanh chi kiều thê

7.8/10
43.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 163
Ta vì biểu thúc họa tân trang

Ta vì biểu thúc họa tân trang

8.5/10
75K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 141
Bạn trai khoa vật lý của tôi

Bạn trai khoa vật lý của tôi

7.5/10
45.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Kiều nương xuân khuê

Kiều nương xuân khuê

7.7/10
15.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 179
Phiên ngoại nàng dâu vương phủ

Phiên ngoại nàng dâu vương phủ

7.6/10
5.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 60
Xuyên nhanh chi nữ phối kiều diễm

Xuyên nhanh chi nữ phối kiều diễm

7.6/10
19.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 62
Sắc nước hương trời

Sắc nước hương trời

7.5/10
62.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 150
Hoàng ân

Hoàng ân

7.9/10
68.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 74
Em còn động lòng hơn ánh trăng

Em còn động lòng hơn ánh trăng

7.9/10
36.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Bạn Trai Dạy Vật Lý Của Tôi

Bạn Trai Dạy Vật Lý Của Tôi

7.9/10
20.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Hoàng Cưới

Hoàng Cưới

7.7/10
33.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 70
Mùa Hạ Nồng Nhiệt

Mùa Hạ Nồng Nhiệt

7.5/10
16.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 32
Sủng Hậu Chi Lộ

Sủng Hậu Chi Lộ

8.5/10
74.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 299
Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

8.5/10
68.1K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 148
Hỉ Gần Nhau

Hỉ Gần Nhau

8.5/10
5.9K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 20
Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

7.1/10
9.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 31
Quốc Sắc Sinh Hương

Quốc Sắc Sinh Hương

9.1/10
79.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 140
Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền

Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền

7.2/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Vân Tấn Y Hương

Vân Tấn Y Hương

8.3/10
15.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Đại Sắc Đang Nồng

Đại Sắc Đang Nồng

8.5/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 14
Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

7.5/10
21.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 96
Cẩm Y Hương Khuê

Cẩm Y Hương Khuê

7.5/10
9.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 56
Kim Chi Ngự Diệp

Kim Chi Ngự Diệp

7.5/10
5.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 40
Con Đường Sủng Thê

Con Đường Sủng Thê

7.5/10
194.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 202
Trăng Sáng Và Em

Trăng Sáng Và Em

7.5/10
16.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 52
Xuân Noãn Hương Nùng

Xuân Noãn Hương Nùng

7.5/10
30.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 118
Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

7.5/10
352.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 299
Tình Yêu Phô Trương

Tình Yêu Phô Trương

7.5/10
37.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 90
Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Tiết Gia Tiểu Nương Tử

7.5/10
291.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 165
Gả Cho Anh Nhà Giàu

Gả Cho Anh Nhà Giàu

7.5/10
5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ

Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn

Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn

7.5/10
35.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 73
9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

7.5/10
233.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 160
Mỹ Nhân Kiều

Mỹ Nhân Kiều

7.5/10
11.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 56
Lương Duyên Trời Định

Lương Duyên Trời Định

7.5/10
8.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước

Chương 42
Gả Cho Quốc Cữu
7.3/10
1.2K

Thể loại: Quan Trường, Điền Văn

Tháng Năm Bình An
7.8/10
1K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Cảnh Xuân Tươi Đẹp FULL
7.4/10
10.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi
8.1/10
7.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Đạo Trưởng Và Mèo
7.8/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

[full_free]_tôi và ổng không thân
8.5/10
5K

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Tôi Và Ảnh Đế Yêu Đương
7/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Tớ Và Cậu Ấy Không Thân
7.6/10
4.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Đối tượng xem mắt có vẻ ngoài rất dữ
8.5/10
26.8K

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng

Mệnh Quý Phụ
7.8/10
39.2K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Mạt thế hầm cá mặn
8.5/10
20.1K

Thể loại: Truyện Khác

Gả Kim Thoa
7.9/10
9.2K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu

Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ
7.9/10
8.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa
7.6/10
14.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thiều Quang Diễm
7.5/10
7.6K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Lục Gia Tiểu Tức Phụ
7.2/10
36.7K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ
7.2/10
7K

Thể loại: Ngôn Tình

Kết Tử Quả Cam FULL
7.6/10
2K

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn

Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL
7.5/10
53.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên nhanh chi kiều thê
7.8/10
43.2K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Ta vì biểu thúc họa tân trang
8.5/10
75K

Thể loại: Truyện Khác

Bạn trai khoa vật lý của tôi
7.5/10
45.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Kiều nương xuân khuê
7.7/10
15.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Phiên ngoại nàng dâu vương phủ
7.6/10
5.8K

Thể loại: Quan Trường, Cổ Đại

Xuyên nhanh chi nữ phối kiều diễm
7.6/10
19.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sắc nước hương trời
7.5/10
62.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hoàng ân
7.9/10
68.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Em còn động lòng hơn ánh trăng
7.9/10
36.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Bạn Trai Dạy Vật Lý Của Tôi
7.9/10
20.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Hoàng Cưới
7.7/10
33.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Mùa Hạ Nồng Nhiệt
7.5/10
16.6K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Sủng Hậu Chi Lộ
8.5/10
74.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục
8.5/10
68.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Hỉ Gần Nhau
8.5/10
5.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương
7.1/10
9.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Quốc Sắc Sinh Hương
9.1/10
79.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền
7.2/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vân Tấn Y Hương
8.3/10
15.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Đại Sắc Đang Nồng
8.5/10
3.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ
7.5/10
21.7K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc

Cẩm Y Hương Khuê
7.5/10
9.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Kim Chi Ngự Diệp
7.5/10
5.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Con Đường Sủng Thê
7.5/10
194.9K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Trăng Sáng Và Em
7.5/10
16.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Xuân Noãn Hương Nùng
7.5/10
30.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)
7.5/10
352.6K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Tình Yêu Phô Trương
7.5/10
37.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
7.5/10
291.6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc

Gả Cho Anh Nhà Giàu
7.5/10
5.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ
7.5/10
4.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn
7.5/10
35.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc
7.5/10
233.5K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Mỹ Nhân Kiều
7.5/10
11.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Lương Duyên Trời Định
7.5/10
8.9K

Thể loại: Hài Hước