Tác Giả Tinh Vẫn Lạc

Từ Cấu Tạo Kỹ Năng Bắt Đầu

Từ Cấu Tạo Kỹ Năng Bắt Đầu

7.9/10
7.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Đêm Ngày Sủng Nịnh H+ - Tình Văn

Đêm Ngày Sủng Nịnh H+ - Tình Văn

7.7/10
7.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 76
Hợp Đồng Bạn Giường - [h+] - Tình Văn

Hợp Đồng Bạn Giường - [h+] - Tình Văn

7.7/10
36.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Lịch Sử, Đông Phương, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 102
Đêm Ngày Sủng Nịnh FULL

Đêm Ngày Sủng Nịnh FULL

7.3/10
39.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Làm Loạn

Làm Loạn

7.7/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 5
Mạt Thế Lưu Vong

Mạt Thế Lưu Vong

7.4/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 13
Trái đất xuyên việt thời đại

Trái đất xuyên việt thời đại

8.1/10
37.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn, Convert

Chương 1559
Khi nữ chính thất sủng

Khi nữ chính thất sủng

7.7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 5
Kế hoạch của vương phi thất sủng

Kế hoạch của vương phi thất sủng

7.9/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen

Chương 7
Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu

Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu

8.4/10
75.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 86
Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính

Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính

8.5/10
52.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 74
Ngang Tàng Chiếm Đoạt: Em Đừng Hòng Thoát!

Ngang Tàng Chiếm Đoạt: Em Đừng Hòng Thoát!

7.5/10
85.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 37
Hợp Đồng Bạn Giường

Hợp Đồng Bạn Giường

7.5/10
134.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 94
Đoản Ngọt - Tình Văn

Đoản Ngọt - Tình Văn

7.5/10
31.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Truyện Teen

Chương 48
Tổng Tài Bớt Giỡn Chút!

Tổng Tài Bớt Giỡn Chút!

7.5/10
5.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 25
Vị Khách Phòng 44

Vị Khách Phòng 44

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Chương 2
Vương Gia Yêu Nghiệt: Ngưng Nhi, Trở Về Bên Ta

Vương Gia Yêu Nghiệt: Ngưng Nhi, Trở Về Bên Ta

7.5/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Dụ Hương

Dụ Hương

7.5/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Từ Cấu Tạo Kỹ Năng Bắt Đầu
7.9/10
7.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Đêm Ngày Sủng Nịnh H+ - Tình Văn
7.7/10
7.4K

Thể loại: Truyện Khác

Hợp Đồng Bạn Giường - [h+] - Tình Văn
7.7/10
36.7K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Đêm Ngày Sủng Nịnh FULL
7.3/10
39.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Làm Loạn
7.7/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Mạt Thế Lưu Vong
7.4/10
1.9K

Thể loại: Mạt Thế, Tiên Hiệp

Trái đất xuyên việt thời đại
8.1/10
37.9K

Thể loại: Đông Phương, Huyền Huyễn

Khi nữ chính thất sủng
7.7/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Khác

Kế hoạch của vương phi thất sủng
7.9/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen

Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu
8.4/10
75.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính
8.5/10
52.5K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Ngang Tàng Chiếm Đoạt: Em Đừng Hòng Thoát!
7.5/10
85.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hợp Đồng Bạn Giường
7.5/10
134.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đoản Ngọt - Tình Văn
7.5/10
31.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Tổng Tài Bớt Giỡn Chút!
7.5/10
5.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Vị Khách Phòng 44
7.5/10
1.3K

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Vương Gia Yêu Nghiệt: Ngưng Nhi, Trở Về Bên Ta
7.5/10
5.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Dụ Hương
7.5/10
5.2K

Thể loại: Ngôn Tình