Tác Giả Tinh Vân Trục Nguyệt

Sau Khi Sống Lại Đường Tỷ Không Muốn Ta Sống Tốt

Sau Khi Sống Lại Đường Tỷ Không Muốn Ta Sống Tốt

7.3/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 5
Đêm Ngày Sủng Nịnh

Đêm Ngày Sủng Nịnh

7.2/10
4.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 70
Từ Cấu Tạo Kỹ Năng Bắt Đầu

Từ Cấu Tạo Kỹ Năng Bắt Đầu

7.9/10
13.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Đêm Ngày Sủng Nịnh H+ - Tình Văn

Đêm Ngày Sủng Nịnh H+ - Tình Văn

7.7/10
22.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 76
Hợp Đồng Bạn Giường - [h+] - Tình Văn

Hợp Đồng Bạn Giường - [h+] - Tình Văn

7.7/10
57.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Đô Thị, Đông Phương

Chương 102
Đêm Ngày Sủng Nịnh FULL

Đêm Ngày Sủng Nịnh FULL

7.3/10
51.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Làm Loạn

Làm Loạn

7.7/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 51
Mạt Thế Lưu Vong

Mạt Thế Lưu Vong

7.4/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 13
Trái đất xuyên việt thời đại

Trái đất xuyên việt thời đại

8.1/10
47.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Convert, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 1559
Khi nữ chính thất sủng

Khi nữ chính thất sủng

7.7/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 5
Kế hoạch của vương phi thất sủng

Kế hoạch của vương phi thất sủng

7.9/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen

Chương 7
Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu

Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu

8.4/10
79.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 86
Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính

Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính

8.5/10
57.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 74
Ngang Tàng Chiếm Đoạt: Em Đừng Hòng Thoát!

Ngang Tàng Chiếm Đoạt: Em Đừng Hòng Thoát!

7.5/10
95K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 37
Hợp Đồng Bạn Giường

Hợp Đồng Bạn Giường

7.5/10
143.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 94
Đoản Ngọt - Tình Văn

Đoản Ngọt - Tình Văn

7.5/10
33.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 48
Tổng Tài Bớt Giỡn Chút!

Tổng Tài Bớt Giỡn Chút!

7.5/10
6.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 25
Vị Khách Phòng 44

Vị Khách Phòng 44

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Chương 2
Vương Gia Yêu Nghiệt: Ngưng Nhi, Trở Về Bên Ta

Vương Gia Yêu Nghiệt: Ngưng Nhi, Trở Về Bên Ta

7.5/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Dụ Hương

Dụ Hương

7.5/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Sau Khi Sống Lại Đường Tỷ Không Muốn Ta Sống Tốt
7.3/10
1.1K

Thể loại: Dị Năng, Truyện Gia Đấu

Đêm Ngày Sủng Nịnh
7.2/10
4.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Từ Cấu Tạo Kỹ Năng Bắt Đầu
7.9/10
13.2K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Đêm Ngày Sủng Nịnh H+ - Tình Văn
7.7/10
22.5K

Thể loại: Truyện Khác

Hợp Đồng Bạn Giường - [h+] - Tình Văn
7.7/10
57.8K

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình

Đêm Ngày Sủng Nịnh FULL
7.3/10
51.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Làm Loạn
7.7/10
3.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Mạt Thế Lưu Vong
7.4/10
2.3K

Thể loại: Mạt Thế, Tiên Hiệp

Trái đất xuyên việt thời đại
8.1/10
47.7K

Thể loại: Convert, Huyền Huyễn

Khi nữ chính thất sủng
7.7/10
1.7K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Khác

Kế hoạch của vương phi thất sủng
7.9/10
1.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen

Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu
8.4/10
79.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính
8.5/10
57.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Ngang Tàng Chiếm Đoạt: Em Đừng Hòng Thoát!
7.5/10
95K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Hợp Đồng Bạn Giường
7.5/10
143.8K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Đoản Ngọt - Tình Văn
7.5/10
33.1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Tổng Tài Bớt Giỡn Chút!
7.5/10
6.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Vị Khách Phòng 44
7.5/10
1.4K

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Vương Gia Yêu Nghiệt: Ngưng Nhi, Trở Về Bên Ta
7.5/10
6.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Dụ Hương
7.5/10
5.6K

Thể loại: Ngôn Tình