Tác Giả Trân Diệp Linh Chi

Thất thải lương duyên

Thất thải lương duyên

7.6/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 3
Ngộ Nhận

Ngộ Nhận

7.8/10
25K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 15
Gặp Nhau Chưa Chắc Đã Là Hữu Duyên

Gặp Nhau Chưa Chắc Đã Là Hữu Duyên

8.7/10
14.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 10
Tra Thụ Tuỳ Hứng Phiêu Nam Ký

Tra Thụ Tuỳ Hứng Phiêu Nam Ký

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 2
Nông Gia Nhàn Tản

Nông Gia Nhàn Tản

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 4
Hạnh Phúc Phía Chân Trời

Hạnh Phúc Phía Chân Trời

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 11
Anh Chờ, Em Đợi

Anh Chờ, Em Đợi

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 9