Tác Giả Trần Thanh Vân

Vạn độc quỹ môn

Vạn độc quỹ môn

7.7/10
13.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 188
Vô danh chưởng

Vô danh chưởng

7.7/10
5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 17
Vong Mệnh Thiên Nhai

Vong Mệnh Thiên Nhai

8.5/10
8.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 31
Đoạt Hồn Tuyệt Cung

Đoạt Hồn Tuyệt Cung

8.5/10
13.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Xích Bát Vô Tình

Xích Bát Vô Tình

8.5/10
14.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 42
U Vương Quỷ Điện

U Vương Quỷ Điện

8.5/10
9.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Tàng Long Đỉnh

Tàng Long Đỉnh

8.5/10
26.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 96
Độc Thủ Phật Tâm (Ma Chưởng Ân Cừu)

Độc Thủ Phật Tâm (Ma Chưởng Ân Cừu)

8.5/10
19.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 89
Thiết Thư Trúc Kiếm

Thiết Thư Trúc Kiếm

7.5/10
21.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 87
Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký

Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký

7.5/10
17.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 128
Thủy Tinh Cầu

Thủy Tinh Cầu

7.5/10
13.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 110
Thái Dương Huyền Công

Thái Dương Huyền Công

7.5/10
7.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 26
Trường Kiếm Tương Tư

Trường Kiếm Tương Tư

7.5/10
10.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 74
Thất Sát Lệnh

Thất Sát Lệnh

7.5/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Quỷ Kiếm Vương

Quỷ Kiếm Vương

7.5/10
7.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 37
Sanh Tử Kiều

Sanh Tử Kiều

7.5/10
9.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 57
Ngũ Long Tuyệt Mệnh

Ngũ Long Tuyệt Mệnh

7.5/10
7.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 25
Lư Sơn Kỳ Nữ

Lư Sơn Kỳ Nữ

7.5/10
9.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 53
Kim Bút Thần Hiệp

Kim Bút Thần Hiệp

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 16
Kim Sa Tuyệt Mệnh Chưởng

Kim Sa Tuyệt Mệnh Chưởng

7.5/10
13.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 51
Kim Bài Sách Hồn Lệnh

Kim Bài Sách Hồn Lệnh

7.5/10
9.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 55
Kim Đẩu Vạn Diễm Bôi

Kim Đẩu Vạn Diễm Bôi

7.5/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 28
Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

7.5/10
14.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 88
Huyết Thù Sát Lệnh

Huyết Thù Sát Lệnh

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 30
Huyết Ảnh Ma Tôn

Huyết Ảnh Ma Tôn

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 27
Hắc Nho

Hắc Nho

7.5/10
30.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 116
Hóa Huyết Thần Công

Hóa Huyết Thần Công

7.5/10
17.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 115
Đề Ấn Giang Hồ

Đề Ấn Giang Hồ

7.5/10
13.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 95
Đoạt Hồn Chung

Đoạt Hồn Chung

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 38
Đạo Ma Nhị Đế

Đạo Ma Nhị Đế

7.5/10
17.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 117
Độc Hồ Điệp

Độc Hồ Điệp

7.5/10
6.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Độc Thủ Phật Tâm

Độc Thủ Phật Tâm

7.5/10
8.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 88
Cữu U Ma Động

Cữu U Ma Động

7.5/10
9.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Thần Long Cửu Chuyển

Thần Long Cửu Chuyển

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Bạch Các Môn

Bạch Các Môn

7.5/10
5.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 23
Bạch Cốt U Linh

Bạch Cốt U Linh

7.5/10
6.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Ảo Ma Bộ Pháp

Ảo Ma Bộ Pháp

7.5/10
11.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Càn Khôn Tuyệt Pháp

Càn Khôn Tuyệt Pháp

7.5/10
7.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 28
Án Trì Truy Xứ

Án Trì Truy Xứ

7.5/10
12.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Chương 54
Bí Thư Tiên Kiếm

Bí Thư Tiên Kiếm

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 20
Âm Dương Quái Diện

Âm Dương Quái Diện

7.5/10
7.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Âm Dương Thần Chưởng

Âm Dương Thần Chưởng

7.5/10
4.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 17
Huyết Y Kỳ Thư

Huyết Y Kỳ Thư

7.5/10
24.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 94
Vạn độc quỹ môn
7.7/10
13.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Vô danh chưởng
7.7/10
5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Vong Mệnh Thiên Nhai
8.5/10
8.3K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đoạt Hồn Tuyệt Cung
8.5/10
13.3K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Xích Bát Vô Tình
8.5/10
14.3K

Thể loại: Kiếm Hiệp

U Vương Quỷ Điện
8.5/10
9.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tàng Long Đỉnh
8.5/10
26.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Độc Thủ Phật Tâm (Ma Chưởng Ân Cừu)
8.5/10
19.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiết Thư Trúc Kiếm
7.5/10
21.1K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký
7.5/10
17.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Thủy Tinh Cầu
7.5/10
13.3K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thái Dương Huyền Công
7.5/10
7.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trường Kiếm Tương Tư
7.5/10
10.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Sát Lệnh
7.5/10
6.6K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Quỷ Kiếm Vương
7.5/10
7.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sanh Tử Kiều
7.5/10
9.1K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ngũ Long Tuyệt Mệnh
7.5/10
7.1K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lư Sơn Kỳ Nữ
7.5/10
9.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kim Bút Thần Hiệp
7.5/10
4.1K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kim Sa Tuyệt Mệnh Chưởng
7.5/10
13.3K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kim Bài Sách Hồn Lệnh
7.5/10
9.3K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kim Đẩu Vạn Diễm Bôi
7.5/10
5.8K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Thiếp Vong Hồn Ký
7.5/10
14.8K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Thù Sát Lệnh
7.5/10
5.3K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Ảnh Ma Tôn
7.5/10
7.6K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hắc Nho
7.5/10
30.1K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hóa Huyết Thần Công
7.5/10
17.1K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đề Ấn Giang Hồ
7.5/10
13.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đoạt Hồn Chung
7.5/10
7.6K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đạo Ma Nhị Đế
7.5/10
17.8K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Độc Hồ Điệp
7.5/10
6.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Độc Thủ Phật Tâm
7.5/10
8.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Cữu U Ma Động
7.5/10
9.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Long Cửu Chuyển
7.5/10
6.8K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Bạch Các Môn
7.5/10
5.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Bạch Cốt U Linh
7.5/10
6.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ảo Ma Bộ Pháp
7.5/10
11.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Càn Khôn Tuyệt Pháp
7.5/10
7.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Án Trì Truy Xứ
7.5/10
12.4K

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Bí Thư Tiên Kiếm
7.5/10
4.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Âm Dương Quái Diện
7.5/10
7.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Âm Dương Thần Chưởng
7.5/10
4.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Y Kỳ Thư
7.5/10
24.8K

Thể loại: Trinh Thám, Cổ Đại