Tác Giả Trì Đại Tối Cường

Dã Tâm Không Tịnh

Dã Tâm Không Tịnh

8/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 30
Gặp Dịp Thì Chơi

Gặp Dịp Thì Chơi

7.3/10
8.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 65
Tắc Kè Hoa Và Chủ Nhân Của Nó FULL

Tắc Kè Hoa Và Chủ Nhân Của Nó FULL

7.3/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 6
Giữa Hè Ôm Một Tảng Băng FULL

Giữa Hè Ôm Một Tảng Băng FULL

7.5/10
8.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 12
Bó hoa mùa xuân

Bó hoa mùa xuân

7.6/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 7
Kẻ thắng cuộc

Kẻ thắng cuộc

7.5/10
17.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 97
Người thắng cuộc

Người thắng cuộc

7.8/10
8.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 97
Tâm du thán hỏa xuân

Tâm du thán hỏa xuân

7.9/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 12
Chân tâm thác phó

Chân tâm thác phó

7.8/10
8.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 27
Sắc Dịch Huân Tâm

Sắc Dịch Huân Tâm

8.9/10
56.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 93
Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật

Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật

8.7/10
22.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 69
ABO

ABO

7.5/10
27.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 42
[Đam Mỹ] Thầm Mến

[Đam Mỹ] Thầm Mến

7.5/10
27.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 51
Chú

Chú

7.5/10
75.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 56
Tay Chơi

Tay Chơi

7.5/10
37.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 71
Ngồi Yên, Tôi Tự

Ngồi Yên, Tôi Tự

7.5/10
24.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 37
Hai Minh Tinh

Hai Minh Tinh

7.5/10
16.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 58
Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa

Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 2
Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ

Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 2
Dã Tâm Không Tịnh
8/10
2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Gặp Dịp Thì Chơi
7.3/10
8.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Tắc Kè Hoa Và Chủ Nhân Của Nó FULL
7.3/10
2.6K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Giữa Hè Ôm Một Tảng Băng FULL
7.5/10
8.7K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Bó hoa mùa xuân
7.6/10
2.2K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Kẻ thắng cuộc
7.5/10
17.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Người thắng cuộc
7.8/10
8.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Tâm du thán hỏa xuân
7.9/10
3.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chân tâm thác phó
7.8/10
8.1K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Sắc Dịch Huân Tâm
8.9/10
56.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật
8.7/10
22.7K

Thể loại: Đam Mỹ

ABO
7.5/10
27.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

[Đam Mỹ] Thầm Mến
7.5/10
27.8K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chú
7.5/10
75.4K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Tay Chơi
7.5/10
37.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngồi Yên, Tôi Tự
7.5/10
24.3K

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước

Hai Minh Tinh
7.5/10
16.4K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa
7.5/10
1.5K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ
7.5/10
1.8K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn