Tác Giả Trì Tổng Tra

Tích Tụ

Tích Tụ

7.2/10
9.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 70
Tình Yêu Thế Tục FULL

Tình Yêu Thế Tục FULL

7.5/10
18.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 48
Abo Tình Yêu Ảo Tưởng

Abo Tình Yêu Ảo Tưởng

7.4/10
4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 20
Hàn Viễn

Hàn Viễn

7.3/10
23.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 125
Để Tâm

Để Tâm

7.9/10
6.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Bất Kham

Bất Kham

7.9/10
10.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 45
Lên án đam mỹ

Lên án đam mỹ

7.8/10
12.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 17
Trộm nhìn ánh sáng

Trộm nhìn ánh sáng

7.8/10
38.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 100
Người Ấy Không Yêu Tôi

Người Ấy Không Yêu Tôi

7.5/10
92.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 50
[Đam Mỹ] Thầm Mến

[Đam Mỹ] Thầm Mến

7.5/10
27.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 51