Tác Giả Trì Tổng Tra

Tích Tụ

Tích Tụ

7.2/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 70
Tình Yêu Thế Tục FULL

Tình Yêu Thế Tục FULL

7.5/10
8.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 48
Abo Tình Yêu Ảo Tưởng

Abo Tình Yêu Ảo Tưởng

7.4/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 20
Hàn Viễn

Hàn Viễn

7.3/10
18.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 125
Để Tâm

Để Tâm

7.9/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Bất Kham

Bất Kham

7.9/10
8.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 45
Lên án đam mỹ

Lên án đam mỹ

7.8/10
11.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 17
Trộm nhìn ánh sáng

Trộm nhìn ánh sáng

7.8/10
31.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 100
Người Ấy Không Yêu Tôi

Người Ấy Không Yêu Tôi

7.5/10
88.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 50
[Đam Mỹ] Thầm Mến

[Đam Mỹ] Thầm Mến

7.5/10
24K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 51