Tác Giả Trọng Hi

Toàn Vũ Trụ Em Ngây Thơ Nhất

Toàn Vũ Trụ Em Ngây Thơ Nhất

7.4/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 13
Một tuần yêu đương

Một tuần yêu đương

8.5/10
4.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 3
100 ngày giả vờ yêu

100 ngày giả vờ yêu

7.7/10
88.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 71
Hùng ca đại việt

Hùng ca đại việt

8.2/10
63K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Chương 109
Trúc mã này ta không cần nữa

Trúc mã này ta không cần nữa

8.5/10
125.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác, Trọng Sinh

Chương 42
Nhập Mị

Nhập Mị

6.6/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Phương Tây, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 31
Bạn trai học bá ngốc của tôi

Bạn trai học bá ngốc của tôi

8.5/10
39.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 62
Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi

Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi

8.3/10
10.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 82
Rượu Yêu

Rượu Yêu

7.5/10
343.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 74
Thiếu Thông Minh Và Nghĩ Quá Nhiều

Thiếu Thông Minh Và Nghĩ Quá Nhiều

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 7
PVP Đại Lão Cùng PVE Đoàn Trưởng

PVP Đại Lão Cùng PVE Đoàn Trưởng

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 17
Thời Gian Hẹn Hò Một Tuần

Thời Gian Hẹn Hò Một Tuần

7.5/10
5.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Cổ Mộ Có Một Ổ Xà Yêu

Cổ Mộ Có Một Ổ Xà Yêu

7.5/10
18.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Chương 118
Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

7.5/10
39.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 118
Toàn Vũ Trụ Em Ngây Thơ Nhất
7.4/10
3.4K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Một tuần yêu đương
8.5/10
4.2K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

100 ngày giả vờ yêu
7.7/10
88.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hùng ca đại việt
8.2/10
63K

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Trúc mã này ta không cần nữa
8.5/10
125.8K

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác

Nhập Mị
6.6/10
4.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Phương Tây

Bạn trai học bá ngốc của tôi
8.5/10
39.8K

Thể loại: Đô Thị

Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi
8.3/10
10.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Rượu Yêu
7.5/10
343.3K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Thiếu Thông Minh Và Nghĩ Quá Nhiều
7.5/10
2.6K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

PVP Đại Lão Cùng PVE Đoàn Trưởng
7.5/10
4.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Thời Gian Hẹn Hò Một Tuần
7.5/10
5.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Cổ Mộ Có Một Ổ Xà Yêu
7.5/10
18.6K

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Cổ Mộ Có Một Ổ Xà
7.5/10
39.6K

Thể loại: Đam Mỹ