Tác Giả Trương Đại Cát

Ly Dị Xong Bá Tổng Yêu Thế Thân FULL

Ly Dị Xong Bá Tổng Yêu Thế Thân FULL

7.7/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Chó Dữ Nhà Họ Uông FULL

Chó Dữ Nhà Họ Uông FULL

7.8/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Hôn Nhân Cưỡng Chế Của Nhóc Ngốc FULL

Hôn Nhân Cưỡng Chế Của Nhóc Ngốc FULL

7.3/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 12
Hộ Nghèo Túng Và Phú Hào Của Cậu FULL

Hộ Nghèo Túng Và Phú Hào Của Cậu FULL

7.6/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 54
Chuyện Xưa Của Hạ Đường Thê

Chuyện Xưa Của Hạ Đường Thê

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 3
Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống FULL

Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống FULL

7.4/10
9.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 90
Tùy Ngộ Nan An

Tùy Ngộ Nan An

7.4/10
6.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 35
Uy Mãnh Tiên Sinh Và Tiểu Trợ Lý

Uy Mãnh Tiên Sinh Và Tiểu Trợ Lý

7.8/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55
Tình Yêu Với Thế Thân Của Bá Tổng Đã Ly Hôn

Tình Yêu Với Thế Thân Của Bá Tổng Đã Ly Hôn

7/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đoản Văn

Chương 12
Quản Gia Xinh Đẹp Của Vương Gia Bá Đạo FULL

Quản Gia Xinh Đẹp Của Vương Gia Bá Đạo FULL

7.3/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 52
Ngài Uy Mãnh Và Tiểu Thư Ký FULL

Ngài Uy Mãnh Và Tiểu Thư Ký FULL

7.1/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 11
Người Tình Thay Thế Của Bá Tổng Một Đời Vợ FULL

Người Tình Thay Thế Của Bá Tổng Một Đời Vợ FULL

7/10
16.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 45
Tuần Hoàn Liếm Cẩu

Tuần Hoàn Liếm Cẩu

7.7/10
8.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Đồ Tể Đón Dâu

Đồ Tể Đón Dâu

7.2/10
7.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 24
Tiểu Mỹ Nhân Và Chồng Cũ Của Cậu Ấy FULL

Tiểu Mỹ Nhân Và Chồng Cũ Của Cậu Ấy FULL

7.5/10
11.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 13
Tình Yêu Bắt Đầu Từ Lời Nói Dối FULL

Tình Yêu Bắt Đầu Từ Lời Nói Dối FULL

7.4/10
23.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 63
Thiên Nga Trắng Và Ông Xã Tâm Cơ Của Cậu Ấy FULL

Thiên Nga Trắng Và Ông Xã Tâm Cơ Của Cậu Ấy FULL

7.2/10
14.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đoản Văn

Chương 43
Trọng sinh khốc a biến kiều o

Trọng sinh khốc a biến kiều o

7.6/10
22.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 26
Không Thay Đổi

Không Thay Đổi

7.5/10
24.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 40
Nan Từ

Nan Từ

9.1/10
217.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 104
Ly Dị Xong Bá Tổng Yêu Thế Thân FULL
7.7/10
4.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Chó Dữ Nhà Họ Uông FULL
7.8/10
4.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Hôn Nhân Cưỡng Chế Của Nhóc Ngốc FULL
7.3/10
2.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Hộ Nghèo Túng Và Phú Hào Của Cậu FULL
7.6/10
4.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chuyện Xưa Của Hạ Đường Thê
7.2/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống FULL
7.4/10
9.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tùy Ngộ Nan An
7.4/10
6.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Uy Mãnh Tiên Sinh Và Tiểu Trợ Lý
7.8/10
2.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Tình Yêu Với Thế Thân Của Bá Tổng Đã Ly Hôn
7/10
2.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Quản Gia Xinh Đẹp Của Vương Gia Bá Đạo FULL
7.3/10
6.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ngài Uy Mãnh Và Tiểu Thư Ký FULL
7.1/10
3.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Người Tình Thay Thế Của Bá Tổng Một Đời Vợ FULL
7/10
16.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Tuần Hoàn Liếm Cẩu
7.7/10
8.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Đồ Tể Đón Dâu
7.2/10
7.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tiểu Mỹ Nhân Và Chồng Cũ Của Cậu Ấy FULL
7.5/10
11.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Tình Yêu Bắt Đầu Từ Lời Nói Dối FULL
7.4/10
23.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Thiên Nga Trắng Và Ông Xã Tâm Cơ Của Cậu Ấy FULL
7.2/10
14.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Trọng sinh khốc a biến kiều o
7.6/10
22.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Không Thay Đổi
7.5/10
24.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Nan Từ
9.1/10
217.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ