Tác Giả Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh

Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy

Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 5
Cửu Thiên Tuế

Cửu Thiên Tuế

7.9/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 10
Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em

Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em

7.6/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 81
Làm Sao Để Dùng Thân Thể Ốm Yếu Công Lược Mục Tiêu Đây

Làm Sao Để Dùng Thân Thể Ốm Yếu Công Lược Mục Tiêu Đây

7.3/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 54
Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi! FULL

Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi! FULL

7.5/10
55.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 114
Sói Con Có Lòng FULL

Sói Con Có Lòng FULL

7/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Chương 6
Tháng Ngày Làm Nguyệt Lão Cho Yêu Quái

Tháng Ngày Làm Nguyệt Lão Cho Yêu Quái

7.8/10
5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 33
Yêu Quái Chúng Ta Không Được Độc Thân

Yêu Quái Chúng Ta Không Được Độc Thân

7.7/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 48
Không Được Nói Chuyện Với Tôi!

Không Được Nói Chuyện Với Tôi!

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 8
Xung hỉ trọng sinh

Xung hỉ trọng sinh

7.9/10
16.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 47
Bạo Quân Sủng Hậu

Bạo Quân Sủng Hậu

9.3/10
71.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 140
Tui Bị Quỷ Bám Càng

Tui Bị Quỷ Bám Càng

9.3/10
10.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Linh Dị

Chương 62
Tiểu Hầu Gia

Tiểu Hầu Gia

9.6/10
66.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 153
Ai Cho Anh Mắng Em?!

Ai Cho Anh Mắng Em?!

7.5/10
63.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn

Chương 128
Đưa Tôi Đi Ngắm Mùa Đông

Đưa Tôi Đi Ngắm Mùa Đông

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 17
Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

7.5/10
49.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 94
Trí Thức Lưu Manh

Trí Thức Lưu Manh

9.6/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Trọng Sinh Vi Quan

Trọng Sinh Vi Quan

7.5/10
67.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 646
Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy
7.7/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Cửu Thiên Tuế
7.9/10
1.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em
7.6/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Làm Sao Để Dùng Thân Thể Ốm Yếu Công Lược Mục Tiêu Đây
7.3/10
3.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi! FULL
7.5/10
55.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Sói Con Có Lòng FULL
7/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Tháng Ngày Làm Nguyệt Lão Cho Yêu Quái
7.8/10
5.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Yêu Quái Chúng Ta Không Được Độc Thân
7.7/10
3.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Không Được Nói Chuyện Với Tôi!
7.6/10
1.7K

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Xung hỉ trọng sinh
7.9/10
16.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Bạo Quân Sủng Hậu
9.3/10
71.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tui Bị Quỷ Bám Càng
9.3/10
10.6K

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Tiểu Hầu Gia
9.6/10
66.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ai Cho Anh Mắng Em?!
7.5/10
63.5K

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại

Đưa Tôi Đi Ngắm Mùa Đông
7.5/10
3.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc
7.5/10
49.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Trí Thức Lưu Manh
9.6/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh Vi Quan
7.5/10
67.6K

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị