Tác Giả Không Dục Cẩm

Lại Qua Bảy Năm Anh Có Còn Yêu Em FULL

Lại Qua Bảy Năm Anh Có Còn Yêu Em FULL

7.1/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 5
Này, buông cô ấy ra!

Này, buông cô ấy ra!

7.7/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Anh trai xấu xa

Anh trai xấu xa

7.6/10
3.5K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Tường Phượng Lược Tình

Tường Phượng Lược Tình

7.8/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 11
Muôn Vàn Vì Sao Rực Rỡ

Muôn Vàn Vì Sao Rực Rỡ

8.5/10
16.1K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Anh Trai Xấu Xa

Anh Trai Xấu Xa

8.5/10
22.9K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Tóc Tựa Tuyết

Tóc Tựa Tuyết

8.5/10
5.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Chàng trai trong hoa hướng dương

Chàng trai trong hoa hướng dương

8.5/10
2.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

8.5/10
96K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 79
Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!

Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!

7.5/10
24.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 65
[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình

[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 11
Đầu Lưỡi

Đầu Lưỡi

7.5/10
26.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Con Thỏ 'Bắt Nạt' Cỏ Gần Hang

Con Thỏ 'Bắt Nạt' Cỏ Gần Hang

7.5/10
23.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Độc Dược Phòng Bán Vé

Độc Dược Phòng Bán Vé

7.5/10
55.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước

Chương 73
Sống Chung Với Sếp Tổng

Sống Chung Với Sếp Tổng

7.5/10
37.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Thiếu Hiệp, Lấy Ta Được Không?

Thiếu Hiệp, Lấy Ta Được Không?

7.5/10
9.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 56
Chạy Tình

Chạy Tình

7.5/10
37.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 77
Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi!

Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi!

7.5/10
22.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước

Chương 73
Chàng Trai Trong Hoa Hướng Dương

Chàng Trai Trong Hoa Hướng Dương

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Có Cần Lấy Chồng Không?

Có Cần Lấy Chồng Không?

7.5/10
38K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Hai Ta Kết Hôn Sao

Hai Ta Kết Hôn Sao

7.5/10
31.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 165
Cầm Thú, Buông Cô Nương Kia Ra

Cầm Thú, Buông Cô Nương Kia Ra

7.5/10
21.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

7.5/10
31.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

7.5/10
13.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 52
Lại Qua Bảy Năm Anh Có Còn Yêu Em FULL
7.1/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Này, buông cô ấy ra!
7.7/10
5.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Anh trai xấu xa
7.6/10
3.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Tường Phượng Lược Tình
7.8/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Muôn Vàn Vì Sao Rực Rỡ
8.5/10
16.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Trai Xấu Xa
8.5/10
22.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Tóc Tựa Tuyết
8.5/10
5.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Chàng trai trong hoa hướng dương
8.5/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
8.5/10
96K

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!
7.5/10
24.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình
7.5/10
3K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Đầu Lưỡi
7.5/10
26.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Con Thỏ 'Bắt Nạt' Cỏ Gần Hang
7.5/10
23.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Độc Dược Phòng Bán Vé
7.5/10
55.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sống Chung Với Sếp Tổng
7.5/10
37.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Thiếu Hiệp, Lấy Ta Được Không?
7.5/10
9.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chạy Tình
7.5/10
37.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi!
7.5/10
22.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chàng Trai Trong Hoa Hướng Dương
7.5/10
2.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Có Cần Lấy Chồng Không?
7.5/10
38K

Thể loại: Ngôn Tình

Hai Ta Kết Hôn Sao
7.5/10
31.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Cầm Thú, Buông Cô Nương Kia Ra
7.5/10
21.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra
7.5/10
31.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Hát Tình Ca Cho Em
7.5/10
13.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị