Tác Giả Túc Dĩ Vãng Niên

Trễ Hẹn

Trễ Hẹn

7/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 70
Phượng Hoa Thiên Vương Phi Nàng Đừng Làm Loạn

Phượng Hoa Thiên Vương Phi Nàng Đừng Làm Loạn

7.4/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 5
Tổng Tài Trứng Của Chúng Ta Mất Rồi

Tổng Tài Trứng Của Chúng Ta Mất Rồi

7/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 23
Tuyệt luyến

Tuyệt luyến

7.6/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 23
Tường Phượng Lược Tình

Tường Phượng Lược Tình

7.8/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 11
Thương Giang Diễm Sử

Thương Giang Diễm Sử

8.5/10
2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 0
Sát Nhân Điện

Sát Nhân Điện

7.4/10
6.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 35
Ủng Bão (Cái Ôm)

Ủng Bão (Cái Ôm)

7.5/10
5.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Tuyệt Luyến - Chức Vân

Tuyệt Luyến - Chức Vân

7.5/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 23
Tự Thủy Nhu Tình

Tự Thủy Nhu Tình

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 12
[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình

[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 11
Tân Nương Nóng Bỏng

Tân Nương Nóng Bỏng

7.5/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 32
Nhất Kiếm Quang Hàn Khởi Thu Lâu

Nhất Kiếm Quang Hàn Khởi Thu Lâu

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 18
Phi Đao Túy Nguyệt

Phi Đao Túy Nguyệt

7.5/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Chuyến Tàu Tình Yêu Của Trùm Xã Hội Đen

Chuyến Tàu Tình Yêu Của Trùm Xã Hội Đen

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Thiên Hậu Của Ông Chủ

Thiên Hậu Của Ông Chủ

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Trễ Hẹn
7/10
3.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Phượng Hoa Thiên Vương Phi Nàng Đừng Làm Loạn
7.4/10
1.4K

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không

Tổng Tài Trứng Của Chúng Ta Mất Rồi
7/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Tuyệt luyến
7.6/10
3.8K

Thể loại: Truyện Khác

Tường Phượng Lược Tình
7.8/10
2.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Thương Giang Diễm Sử
8.5/10
2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sát Nhân Điện
7.4/10
6.6K

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Ủng Bão (Cái Ôm)
7.5/10
5.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Tuyệt Luyến - Chức Vân
7.5/10
6.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Tự Thủy Nhu Tình
7.5/10
3.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

[Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vương Tập Chi Nhất] – Tường Phượng Lược Tình
7.5/10
3.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Tân Nương Nóng Bỏng
7.5/10
9.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nhất Kiếm Quang Hàn Khởi Thu Lâu
7.5/10
3.8K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phi Đao Túy Nguyệt
7.5/10
4K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chuyến Tàu Tình Yêu Của Trùm Xã Hội Đen
7.5/10
4.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Hậu Của Ông Chủ
7.5/10
3.6K

Thể loại: Ngôn Tình