Tác Giả Viên Nguyệt Dữu Tử

Mang Theo Máy Bán Hàng Tự Động Xuyên Về Cổ Đại

Mang Theo Máy Bán Hàng Tự Động Xuyên Về Cổ Đại

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 15
Thâm Trì H

Thâm Trì H

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 5
Tôi Dùng Huyền Học Đi Phá Án

Tôi Dùng Huyền Học Đi Phá Án

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 7
12 Chiếc Lông Vũ

12 Chiếc Lông Vũ

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Đệ Nhất Kiếm Vương

Đệ Nhất Kiếm Vương

7/10
5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen, Huyền Huyễn

Chương 180
Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng

Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng

7.8/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Bách Hợp

Chương 67
Hàng Long Quyết

Hàng Long Quyết

7.1/10
15.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Huyền Huyễn

Chương 200
Ta Ở Tiên Tông Làm Thần Thú

Ta Ở Tiên Tông Làm Thần Thú

7.1/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Huyền Huyễn

Chương 43
Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như Vậy FULL

Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như Vậy FULL

7.7/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 46
Đồng Học Không Làm Yêu

Đồng Học Không Làm Yêu

7.6/10
22K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 140
Phép Lạ Nào Cho Nhau

Phép Lạ Nào Cho Nhau

7.2/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Ma Đạo Tổ Sưvong Tiện Kiêu Dương Bất Trụy

Ma Đạo Tổ Sưvong Tiện Kiêu Dương Bất Trụy

7.7/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 24
Đấu La Đại Lục Đấu La Chi Bảo Hộ Tán Hạ Tu La

Đấu La Đại Lục Đấu La Chi Bảo Hộ Tán Hạ Tu La

7.2/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 15
Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô

Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô

7.8/10
26.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 141
Người Chơi Mời Vào Chỗ

Người Chơi Mời Vào Chỗ

7.6/10
18.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Bách Hợp, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 317
Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn FULL

Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn FULL

7.7/10
57K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 119
Đêm nay tỉnh rượu

Đêm nay tỉnh rượu

7.9/10
64.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 98
Nghiên phẩm tân minh

Nghiên phẩm tân minh

7.5/10
22.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 124
Trùng sinh các chủ có bệnh

Trùng sinh các chủ có bệnh

7.6/10
27.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp, Trọng Sinh

Chương 169
Xuyên sách chi phù mộng tam sinh

Xuyên sách chi phù mộng tam sinh

7.6/10
24.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 185
Anh có nghe thấy tiếng gió thổi

Anh có nghe thấy tiếng gió thổi

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Thiên sát cô tinh

Thiên sát cô tinh

7.7/10
6.6K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Đại việt minh môn

Đại việt minh môn

7.6/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 26
Ba đường luân hồi

Ba đường luân hồi

7.5/10
17.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 134
Bộ bộ thông thiên

Bộ bộ thông thiên

7.9/10
5.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 38
Xương Rồng Đốt Rương

Xương Rồng Đốt Rương

6.7/10
17.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 164
Sổ Ước Luân Hồi

Sổ Ước Luân Hồi

7.9/10
16.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 329
Sủng Nô Nghịch Tập

Sủng Nô Nghịch Tập

8.5/10
12.8K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 40
Ở Lưng Chừng Nhìn Xuống Đám Đông

Ở Lưng Chừng Nhìn Xuống Đám Đông

8.5/10
3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 13
Ngôi Sao Tái Sinh

Ngôi Sao Tái Sinh

8.3/10
7.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Cường Hãn Vương Phi Và Vương Gia Phúc Hắc

Cường Hãn Vương Phi Và Vương Gia Phúc Hắc

7.4/10
10.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 70
Bảy Thanh Hung Giản

Bảy Thanh Hung Giản

7.9/10
46.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 129
Thánh Vũ Xưng Tôn

Thánh Vũ Xưng Tôn

7.5/10
10.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 99
Chuông Gió

Chuông Gió

7.5/10
173.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 139
Bán Yêu Tư Đằng

Bán Yêu Tư Đằng

7.5/10
28.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 110
Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một

Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một

7.5/10
38.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 247
Chuyện Tháng Tư

Chuyện Tháng Tư

7.5/10
51.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!

Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!

7.5/10
11.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 27
Ngươi Là Nương Tử Của Ta

Ngươi Là Nương Tử Của Ta

7.5/10
18.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 70
Thử Miêu Phu Thê Tiểu Kịch Trường

Thử Miêu Phu Thê Tiểu Kịch Trường

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Lớp Học Của Những Thiên Tài

Lớp Học Của Những Thiên Tài

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 4
Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em

Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em

7.5/10
28.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 57
Bách Thảo Chiết

Bách Thảo Chiết

7.5/10
22.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 164
Phế Tài Nghịch Thiên - Chi: Ma Phi Khuynh Thiên Hạ

Phế Tài Nghịch Thiên - Chi: Ma Phi Khuynh Thiên Hạ

7.5/10
6.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 29
Vọng Tình

Vọng Tình

7.5/10
12.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 64
Thứ Nữ

Thứ Nữ

7.5/10
76.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 197
Mang Theo Máy Bán Hàng Tự Động Xuyên Về Cổ Đại
7.1/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Thâm Trì H
7.8/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Tôi Dùng Huyền Học Đi Phá Án
7.6/10
1.2K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

12 Chiếc Lông Vũ
7.5/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Đệ Nhất Kiếm Vương
7/10
5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen

Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng
7.8/10
2.9K

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Hàng Long Quyết
7.1/10
15.9K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Ta Ở Tiên Tông Làm Thần Thú
7.1/10
4.5K

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như Vậy FULL
7.7/10
3.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Đồng Học Không Làm Yêu
7.6/10
22K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Phép Lạ Nào Cho Nhau
7.2/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Ma Đạo Tổ Sưvong Tiện Kiêu Dương Bất Trụy
7.7/10
3.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đấu La Đại Lục Đấu La Chi Bảo Hộ Tán Hạ Tu La
7.2/10
2.4K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô
7.8/10
26.8K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Người Chơi Mời Vào Chỗ
7.6/10
18.6K

Thể loại: Trinh Thám, Bách Hợp

Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn FULL
7.7/10
57K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Đêm nay tỉnh rượu
7.9/10
64.5K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Nghiên phẩm tân minh
7.5/10
22.1K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Trùng sinh các chủ có bệnh
7.6/10
27.1K

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp

Xuyên sách chi phù mộng tam sinh
7.6/10
24.1K

Thể loại: Tiên Hiệp, Bách Hợp

Anh có nghe thấy tiếng gió thổi
7.5/10
2.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên sát cô tinh
7.7/10
6.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Đại việt minh môn
7.6/10
3.3K

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn

Ba đường luân hồi
7.5/10
17.2K

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Khác

Bộ bộ thông thiên
7.9/10
5.6K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Xương Rồng Đốt Rương
6.7/10
17.1K

Thể loại: Huyền Huyễn

Sổ Ước Luân Hồi
7.9/10
16.5K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Sủng Nô Nghịch Tập
8.5/10
12.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ở Lưng Chừng Nhìn Xuống Đám Đông
8.5/10
3K

Thể loại: Truyện Teen

Ngôi Sao Tái Sinh
8.3/10
7.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Cường Hãn Vương Phi Và Vương Gia Phúc Hắc
7.4/10
10.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bảy Thanh Hung Giản
7.9/10
46.5K

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Thánh Vũ Xưng Tôn
7.5/10
10.3K

Thể loại: Dị Giới, Cổ Đại

Chuông Gió
7.5/10
173.6K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Bán Yêu Tư Đằng
7.5/10
28.6K

Thể loại: Linh Dị, Huyền Huyễn

Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một
7.5/10
38.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Chuyện Tháng Tư
7.5/10
51.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!
7.5/10
11.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn

Ngươi Là Nương Tử Của Ta
7.5/10
18.9K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

Thử Miêu Phu Thê Tiểu Kịch Trường
7.5/10
1.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Lớp Học Của Những Thiên Tài
7.5/10
1.6K

Thể loại: Truyện Teen

Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em
7.5/10
28.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bách Thảo Chiết
7.5/10
22.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Phế Tài Nghịch Thiên - Chi: Ma Phi Khuynh Thiên Hạ
7.5/10
6.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Vọng Tình
7.5/10
12.6K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Thứ Nữ
7.5/10
76.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình