Tác Giả Viễn Thụ

Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi

Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi

7.8/10
10.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 90
Người Khiêng Quan Tài

Người Khiêng Quan Tài

7.9/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 9
Tam Sinh Tam Thế Bỉ Ngạn Hoa Yêu FULL

Tam Sinh Tam Thế Bỉ Ngạn Hoa Yêu FULL

7.9/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 15
Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng

Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng

7.8/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Bách Hợp

Chương 67
Hàng Long Quyết

Hàng Long Quyết

7.1/10
15.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Huyền Huyễn

Chương 200
Đồng Học Không Làm Yêu

Đồng Học Không Làm Yêu

7.6/10
22K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 140
Ngày Tôi Kết Hôn Với Một Ngôi Sao Lớn

Ngày Tôi Kết Hôn Với Một Ngôi Sao Lớn

7.9/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 7
Thái Tử Phi Nói Chuyện Yêu FULL

Thái Tử Phi Nói Chuyện Yêu FULL

7.1/10
13.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 35
Phần 1 Chạm Tay Thành Yêu FULL

Phần 1 Chạm Tay Thành Yêu FULL

7.4/10
70.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 200
Phần 2 Chạm Tay Thành Yêu

Phần 2 Chạm Tay Thành Yêu

7.6/10
6.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 23
Cường Chiếm Ba Ba FULL

Cường Chiếm Ba Ba FULL

7.5/10
99.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 37
Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô

Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô

7.8/10
26.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 141
Người Chơi Mời Vào Chỗ

Người Chơi Mời Vào Chỗ

7.6/10
18.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Bách Hợp, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 317
Editđam Song Tính Làm Người Chán Ghét

Editđam Song Tính Làm Người Chán Ghét

7.4/10
5.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn FULL

Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn FULL

7.7/10
57K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 119
Đêm nay tỉnh rượu

Đêm nay tỉnh rượu

7.9/10
64.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 98
Nghiên phẩm tân minh

Nghiên phẩm tân minh

7.5/10
22.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 124
Trùng sinh các chủ có bệnh

Trùng sinh các chủ có bệnh

7.6/10
27.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp, Trọng Sinh

Chương 169
Xuyên sách chi phù mộng tam sinh

Xuyên sách chi phù mộng tam sinh

7.6/10
24.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 185
Ta là làm sao làm thần hào

Ta là làm sao làm thần hào

8.3/10
22.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Convert, Đô Thị

Chương 539
Nghe nói ngươi rất chảnh à

Nghe nói ngươi rất chảnh à

8.3/10
10.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Convert, Võng Du

Chương 146
Ông xã đừng quá gấp

Ông xã đừng quá gấp

7.7/10
3.9K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Ái Thượng Lão Sư

Ái Thượng Lão Sư

7.7/10
33.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 58
Chỉ Nhiễm Thành Hôn

Chỉ Nhiễm Thành Hôn

8.5/10
8.3K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Không Cần Lại Đến Trêu Chọc Ta

Không Cần Lại Đến Trêu Chọc Ta

8.5/10
51K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 77
Yêu Thương (Đông Ái)

Yêu Thương (Đông Ái)

7.5/10
11.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 27
Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

7.5/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 5
Nhất Đại Tướng Quân (Một Đời Tướng Quân)

Nhất Đại Tướng Quân (Một Đời Tướng Quân)

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 3
Chỉ Nhiễm Thành Hôn (Ông Xã Đừng Quá Gấp)

Chỉ Nhiễm Thành Hôn (Ông Xã Đừng Quá Gấp)

7.5/10
6.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Yêu Thương - Vi Duyến Giao Cảnh Thụy Nam Đường

Yêu Thương - Vi Duyến Giao Cảnh Thụy Nam Đường

7.5/10
11.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 27
Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh

Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh

7.5/10
46.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 280
Không Cần Đến Trêu Chọc Ta

Không Cần Đến Trêu Chọc Ta

7.5/10
46.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 75
Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi
7.8/10
10.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Người Khiêng Quan Tài
7.9/10
1.4K

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác

Tam Sinh Tam Thế Bỉ Ngạn Hoa Yêu FULL
7.9/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng
7.8/10
2.9K

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Hàng Long Quyết
7.1/10
15.9K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Đồng Học Không Làm Yêu
7.6/10
22K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Ngày Tôi Kết Hôn Với Một Ngôi Sao Lớn
7.9/10
1.5K

Thể loại: Đô Thị

Thái Tử Phi Nói Chuyện Yêu FULL
7.1/10
13.9K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Phần 1 Chạm Tay Thành Yêu FULL
7.4/10
70.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Phần 2 Chạm Tay Thành Yêu
7.6/10
6.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Cường Chiếm Ba Ba FULL
7.5/10
99.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô
7.8/10
26.8K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Người Chơi Mời Vào Chỗ
7.6/10
18.6K

Thể loại: Trinh Thám, Bách Hợp

Editđam Song Tính Làm Người Chán Ghét
7.4/10
5.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn FULL
7.7/10
57K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Đêm nay tỉnh rượu
7.9/10
64.4K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Nghiên phẩm tân minh
7.5/10
22.1K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Trùng sinh các chủ có bệnh
7.6/10
27.1K

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp

Xuyên sách chi phù mộng tam sinh
7.6/10
24.1K

Thể loại: Tiên Hiệp, Bách Hợp

Ta là làm sao làm thần hào
8.3/10
22.8K

Thể loại: Convert, Đô Thị

Nghe nói ngươi rất chảnh à
8.3/10
10.9K

Thể loại: Convert, Võng Du

Ông xã đừng quá gấp
7.7/10
3.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Ái Thượng Lão Sư
7.7/10
33.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Chỉ Nhiễm Thành Hôn
8.5/10
8.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Không Cần Lại Đến Trêu Chọc Ta
8.5/10
51K

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Thương (Đông Ái)
7.5/10
11.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!
7.5/10
2K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Nhất Đại Tướng Quân (Một Đời Tướng Quân)
7.5/10
1.7K

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại

Chỉ Nhiễm Thành Hôn (Ông Xã Đừng Quá Gấp)
7.5/10
6.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Thương - Vi Duyến Giao Cảnh Thụy Nam Đường
7.5/10
11.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh
7.5/10
46.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Không Cần Đến Trêu Chọc Ta
7.5/10
46.4K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình