Tác Giả Võ Anh Thơ

Giai thoại chim lửa

Giai thoại chim lửa

7.6/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 38
Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã

Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã

7.8/10
12K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 66
Bướm Báo Thù (Điệp Tử)

Bướm Báo Thù (Điệp Tử)

8.9/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 11
Trừng Phạt (Punishment)

Trừng Phạt (Punishment)

7.5/10
7.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 13
Đời Bình An (1972)

Đời Bình An (1972)

9.4/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Gái Xấu Công Sở

Gái Xấu Công Sở

8.1/10
30.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 37
Án Tử Một Tình Yêu - The Death Of A Love

Án Tử Một Tình Yêu - The Death Of A Love

8.5/10
6.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 20
Hạ Tuyết

Hạ Tuyết

8.5/10
3.9K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 25
Nhật ký mang thai khi 17

Nhật ký mang thai khi 17

8.5/10
18.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 54
Từ Bi Khúc

Từ Bi Khúc

8.3/10
31.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Truyện Cung Đấu

Chương 45
Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)

Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)

7.5/10
9.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Gia Đấu, Việt Nam

Chương 66
Tâm Ý Thành

Tâm Ý Thành

7.5/10
10.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 12
Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

7.5/10
22.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Truyện Teen, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 54
Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân - Stay With You 2003

Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân - Stay With You 2003

7.5/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 24
Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)

Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)

7.5/10
18.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 84
Chú Hãy Ngủ Với Tôi

Chú Hãy Ngủ Với Tôi

7.5/10
35.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc, Hài Hước

Chương 54
Lời Hứa Thủy Chung

Lời Hứa Thủy Chung

7.5/10
4.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 22
Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc

Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Làm Dâu Nhà Ma

Làm Dâu Nhà Ma

7.5/10
7.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Truyện Teen

Chương 51
Giai thoại chim lửa
7.6/10
2.4K

Thể loại: Huyền Huyễn

Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã
7.8/10
12K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Bướm Báo Thù (Điệp Tử)
8.9/10
5.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Trừng Phạt (Punishment)
7.5/10
7.8K

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Đời Bình An (1972)
9.4/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Gái Xấu Công Sở
8.1/10
30.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Án Tử Một Tình Yêu - The Death Of A Love
8.5/10
6.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Hạ Tuyết
8.5/10
3.9K

Thể loại: Truyện Teen

Nhật ký mang thai khi 17
8.5/10
18.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Từ Bi Khúc
8.3/10
31.5K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)
7.5/10
9.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tâm Ý Thành
7.5/10
10.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17
7.5/10
22.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân - Stay With You 2003
7.5/10
4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)
7.5/10
18.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chú Hãy Ngủ Với Tôi
7.5/10
35.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Lời Hứa Thủy Chung
7.5/10
4.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc
7.5/10
4.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Làm Dâu Nhà Ma
7.5/10
7.9K

Thể loại: Linh Dị, Truyện Teen