Tác Giả Tịch Lãnh Vô Thường

Sao Lại Là Nữ Phụ Full

Sao Lại Là Nữ Phụ Full

7.1/10
12.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Lịch Sử, Hài Hước, Truyện Khác

Chương 155
Đệ Nhất Đại Sư Huynh

Đệ Nhất Đại Sư Huynh

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 26
Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta

7/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Điền Văn, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
Thiên Đế Vô Thượng

Thiên Đế Vô Thượng

7.2/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 274
Lãnh Địa Huyết Tộc

Lãnh Địa Huyết Tộc

7.6/10
9.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Mạt Thế, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 378
Thần cấp văn minh

Thần cấp văn minh

8.2/10
13.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert

Chương 607
Bảo hộ bên ta tộc trưởng

Bảo hộ bên ta tộc trưởng

7.9/10
5.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert

Chương 196
Great mage ở thế giới harry potter

Great mage ở thế giới harry potter

7.6/10
16.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 288
Sủng phi của tàn bạo nhiếp chính vương

Sủng phi của tàn bạo nhiếp chính vương

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Tu la quân tử

Tu la quân tử

7.6/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 136
Sủng phi của tàn bạo vương gia

Sủng phi của tàn bạo vương gia

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Giáo Hoàng Phản Nghịch

Giáo Hoàng Phản Nghịch

8.9/10
21.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Truyện Ngược, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Mạt Thế, Huyền Huyễn

Chương 102
Không Cần Lại Đến Trêu Chọc Ta

Không Cần Lại Đến Trêu Chọc Ta

8.5/10
37.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 77
[Vô Xá Hệ Liệt] Nhiễm Huyết Quý Công Tử

[Vô Xá Hệ Liệt] Nhiễm Huyết Quý Công Tử

7.5/10
13.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 145
Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ

7.5/10
29.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 110
Liêu Nhiễu Kình Thương

Liêu Nhiễu Kình Thương

7.5/10
13.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 167
[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử

[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử

7.5/10
13.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 136
Diệt Thế Kỷ

Diệt Thế Kỷ

7.5/10
10.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 112
Không Cần Đến Trêu Chọc Ta

Không Cần Đến Trêu Chọc Ta

7.5/10
35.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 75
Võ Phá Thiên Hạ

Võ Phá Thiên Hạ

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 20
Hoa Đô Thập Nhị Thoa

Hoa Đô Thập Nhị Thoa

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 51
Sao Lại Là Nữ Phụ Full
7.1/10
12.6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Đệ Nhất Đại Sư Huynh
7.9/10
1.2K

Thể loại: Tiên Hiệp

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta
7/10
3.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Điền Văn

Thiên Đế Vô Thượng
7.2/10
3K

Thể loại: Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Lãnh Địa Huyết Tộc
7.6/10
9.6K

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh

Thần cấp văn minh
8.2/10
13.1K

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert

Bảo hộ bên ta tộc trưởng
7.9/10
5.8K

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert

Great mage ở thế giới harry potter
7.6/10
16.5K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Sủng phi của tàn bạo nhiếp chính vương
7.6/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Tu la quân tử
7.6/10
5.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Sủng phi của tàn bạo vương gia
7.8/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Giáo Hoàng Phản Nghịch
8.9/10
21.3K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Không Cần Lại Đến Trêu Chọc Ta
8.5/10
37.9K

Thể loại: Ngôn Tình

[Vô Xá Hệ Liệt] Nhiễm Huyết Quý Công Tử
7.5/10
13.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
7.5/10
29.6K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Liêu Nhiễu Kình Thương
7.5/10
13.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử
7.5/10
13.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Diệt Thế Kỷ
7.5/10
10.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Không Cần Đến Trêu Chọc Ta
7.5/10
35.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Võ Phá Thiên Hạ
7.5/10
3.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hoa Đô Thập Nhị Thoa
7.5/10
5.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị