Tác Giả Vô Thường

Làm Dâu Nhà Giàu - Vô Thường

Làm Dâu Nhà Giàu - Vô Thường

7.4/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 3
Trọng Hồi Đương Sơ

Trọng Hồi Đương Sơ

7.4/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 12
Sao Lại Là Nữ Phụ

Sao Lại Là Nữ Phụ

7.7/10
10.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 153
Sao Lại Là Nữ Phụ Full

Sao Lại Là Nữ Phụ Full

7.1/10
25K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác

Chương 155
Đệ Nhất Đại Sư Huynh

Đệ Nhất Đại Sư Huynh

7.9/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 26
Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta

7/10
16.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
Thiên Đế Vô Thượng

Thiên Đế Vô Thượng

7.2/10
5.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 274
Lãnh Địa Huyết Tộc

Lãnh Địa Huyết Tộc

7.6/10
40.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Mạt Thế, Truyện Khác, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 720
Thần cấp văn minh

Thần cấp văn minh

8.2/10
19.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Convert, Huyền Huyễn

Chương 607
Bảo hộ bên ta tộc trưởng

Bảo hộ bên ta tộc trưởng

7.9/10
10K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Convert, Huyền Huyễn

Chương 196
Great mage ở thế giới harry potter

Great mage ở thế giới harry potter

7.6/10
21.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 288
Sủng phi của tàn bạo nhiếp chính vương

Sủng phi của tàn bạo nhiếp chính vương

7.6/10
1.3K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Tu la quân tử

Tu la quân tử

7.6/10
7.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 136
Sủng phi của tàn bạo vương gia

Sủng phi của tàn bạo vương gia

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Giáo Hoàng Phản Nghịch

Giáo Hoàng Phản Nghịch

8.9/10
24.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Truyện Ngược, Mạt Thế, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 102
Không Cần Lại Đến Trêu Chọc Ta

Không Cần Lại Đến Trêu Chọc Ta

8.5/10
51K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 77
[Vô Xá Hệ Liệt] Nhiễm Huyết Quý Công Tử

[Vô Xá Hệ Liệt] Nhiễm Huyết Quý Công Tử

7.5/10
17K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 145
Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ

7.5/10
36.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 110
Liêu Nhiễu Kình Thương

Liêu Nhiễu Kình Thương

7.5/10
16.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 167
[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử

[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử

7.5/10
17.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 136
Diệt Thế Kỷ

Diệt Thế Kỷ

7.5/10
13.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 112
Không Cần Đến Trêu Chọc Ta

Không Cần Đến Trêu Chọc Ta

7.5/10
46.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 75
Võ Phá Thiên Hạ

Võ Phá Thiên Hạ

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 20
Hoa Đô Thập Nhị Thoa

Hoa Đô Thập Nhị Thoa

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 51
Làm Dâu Nhà Giàu - Vô Thường
7.4/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trọng Hồi Đương Sơ
7.4/10
1.3K

Thể loại: Phương Tây, Đam Mỹ

Sao Lại Là Nữ Phụ
7.7/10
10.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sao Lại Là Nữ Phụ Full
7.1/10
25K

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không

Đệ Nhất Đại Sư Huynh
7.9/10
2.7K

Thể loại: Tiên Hiệp

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta
7/10
16.9K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Thiên Đế Vô Thượng
7.2/10
5.2K

Thể loại: Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Lãnh Địa Huyết Tộc
7.6/10
40.8K

Thể loại: Hài Hước, Mạt Thế

Thần cấp văn minh
8.2/10
19.1K

Thể loại: Convert, Huyền Huyễn

Bảo hộ bên ta tộc trưởng
7.9/10
10K

Thể loại: Convert, Huyền Huyễn

Great mage ở thế giới harry potter
7.6/10
21.2K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Sủng phi của tàn bạo nhiếp chính vương
7.6/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Tu la quân tử
7.6/10
7.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Sủng phi của tàn bạo vương gia
7.8/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Giáo Hoàng Phản Nghịch
8.9/10
24.7K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Không Cần Lại Đến Trêu Chọc Ta
8.5/10
51K

Thể loại: Ngôn Tình

[Vô Xá Hệ Liệt] Nhiễm Huyết Quý Công Tử
7.5/10
17K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
7.5/10
36.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Liêu Nhiễu Kình Thương
7.5/10
16.7K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử
7.5/10
17.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Diệt Thế Kỷ
7.5/10
13.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Không Cần Đến Trêu Chọc Ta
7.5/10
46.5K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Võ Phá Thiên Hạ
7.5/10
4.3K

Thể loại: Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hoa Đô Thập Nhị Thoa
7.5/10
6.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị