Tác Giả Vọng Nguyệt Tồn Nhã

Vợ Không Ngoan Muốn Bỏ Trốn Mặc Tổng Cố Chấp Bị Đau Đến Nghiện Rồi

Vợ Không Ngoan Muốn Bỏ Trốn Mặc Tổng Cố Chấp Bị Đau Đến Nghiện Rồi

7.4/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 9
Tiên Giả Bản Dịch

Tiên Giả Bản Dịch

7.3/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 5
Hạn Định

Hạn Định

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 6
Tiên Giả

Tiên Giả

7.5/10
6.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 50
Âm Khí Chọc Người Quỷ Phu Hôm Qua

Âm Khí Chọc Người Quỷ Phu Hôm Qua

7.9/10
4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 7
Băng Cửuabo Trúc Tịch

Băng Cửuabo Trúc Tịch

7.2/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 6
Chồng Yêu Siêu Nuông Chiều Tôi

Chồng Yêu Siêu Nuông Chiều Tôi

7.1/10
43.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 73
Tiểu Tổ Tông Hư Hỏng Của Anh

Tiểu Tổ Tông Hư Hỏng Của Anh

7.6/10
24.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 64
Đấu la chi tổ long truyền thuyết

Đấu la chi tổ long truyền thuyết

8.1/10
19.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Convert

Chương 310
Đại mộng chủ

Đại mộng chủ

7.7/10
82.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1077
Phàm nhân tu tiên 2

Phàm nhân tu tiên 2

7.9/10
447.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 1398
Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

8/10
19.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 272
Luyện Kiếm

Luyện Kiếm

7.5/10
8.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 66
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

8.8/10
1.2M

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1397
Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

7.5/10
616K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1600
Lão Công Phúc Hắc Thích Cưng Chìu: Lão Bà Không Cho Phép Trốn

Lão Công Phúc Hắc Thích Cưng Chìu: Lão Bà Không Cho Phép Trốn

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 1
Xuyên Qua Làm Em Gái Của Nữ Phụ

Xuyên Qua Làm Em Gái Của Nữ Phụ

7.5/10
6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 10
Phàm Nhân Tu Tiên

Phàm Nhân Tu Tiên

7.5/10
2M

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 2480
Ma Thiên Ký

Ma Thiên Ký

7.5/10
410.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1553
Ma Thiên Tiền Truyện

Ma Thiên Tiền Truyện

7.5/10
7.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 32
Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu

Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu

7.5/10
101.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 115
Đông Châu Ký

Đông Châu Ký

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 1
Vợ Không Ngoan Muốn Bỏ Trốn Mặc Tổng Cố Chấp Bị Đau Đến Nghiện Rồi
7.4/10
1.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tiên Giả Bản Dịch
7.3/10
1.2K

Thể loại: Tiên Hiệp

Hạn Định
7.5/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Tiên Giả
7.5/10
6.9K

Thể loại: Tiên Hiệp

Âm Khí Chọc Người Quỷ Phu Hôm Qua
7.9/10
4.9K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Băng Cửuabo Trúc Tịch
7.2/10
1.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chồng Yêu Siêu Nuông Chiều Tôi
7.1/10
43.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiểu Tổ Tông Hư Hỏng Của Anh
7.6/10
24.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Đấu la chi tổ long truyền thuyết
8.1/10
19.9K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Đại mộng chủ
7.7/10
82.5K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Phàm nhân tu tiên 2
7.9/10
447.9K

Thể loại: Tiên Hiệp

Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành
8/10
19.4K

Thể loại: Dị Giới, Kiếm Hiệp

Luyện Kiếm
7.5/10
8.5K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
8.8/10
1.2M

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Huyền Giới Chi Môn
7.5/10
616K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Lão Công Phúc Hắc Thích Cưng Chìu: Lão Bà Không Cho Phép Trốn
7.5/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Qua Làm Em Gái Của Nữ Phụ
7.5/10
6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Phàm Nhân Tu Tiên
7.5/10
2M

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Ma Thiên Ký
7.5/10
410.5K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Ma Thiên Tiền Truyện
7.5/10
7.1K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu
7.5/10
101.5K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Đông Châu Ký
7.5/10
1.4K

Thể loại: Tiên Hiệp