Tác Giả Vu Triết

Một Đồng Tiền Xu

Một Đồng Tiền Xu

7.1/10
6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 105
Pháo Đài

Pháo Đài

7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 10
Không Hòa Hợp FULL

Không Hòa Hợp FULL

7.3/10
20.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 110
Không Thể Không Yêu - Vu Triết

Không Thể Không Yêu - Vu Triết

7.8/10
9.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 67
Ngông cuồng

Ngông cuồng "khinh cuồng"

7.9/10
60K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 123
Dung thành

Dung thành

7.6/10
11.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 100
Kiêu Ngạo

Kiêu Ngạo

9.4/10
90.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 104
Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)

Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)

7.8/10
10K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 61
Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa

Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa

9.9/10
17.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 63
Trúc Mộc Lang Mã

Trúc Mộc Lang Mã

9.2/10
31.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 86
Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư)

Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư)

9.2/10
9.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Ngang Tàng (Tát Dã)

Ngang Tàng (Tát Dã)

9.5/10
343.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 151
Phi Lai Hoành Khuyển

Phi Lai Hoành Khuyển

7.5/10
35.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 97
Sự Quyến Rũ Của Sói

Sự Quyến Rũ Của Sói

7.5/10
18.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 83
Thuốc Giải (Giải Dược)

Thuốc Giải (Giải Dược)

7.5/10
42K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 102
Liệp Lang Đảo

Liệp Lang Đảo

7.5/10
10.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế, Khoa Huyễn

Chương 57
Sói Đi Thành Đôi

Sói Đi Thành Đôi

7.5/10
60.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 107
Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!

Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!

7.5/10
38.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 89
Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

7.5/10
16K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 75
Một Đồng Tiền Xu
7.1/10
6K

Thể loại: Đam Mỹ

Pháo Đài
7/10
1.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Không Hòa Hợp FULL
7.3/10
20.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Không Thể Không Yêu - Vu Triết
7.8/10
9.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Ngông cuồng
7.9/10
60K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Dung thành
7.6/10
11.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Kiêu Ngạo
9.4/10
90.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)
7.8/10
10K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa
9.9/10
17.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Trúc Mộc Lang Mã
9.2/10
31.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư)
9.2/10
9.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngang Tàng (Tát Dã)
9.5/10
343.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Phi Lai Hoành Khuyển
7.5/10
35.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Sự Quyến Rũ Của Sói
7.5/10
18.9K

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Thuốc Giải (Giải Dược)
7.5/10
42K

Thể loại: Đam Mỹ

Liệp Lang Đảo
7.5/10
10.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Sói Đi Thành Đôi
7.5/10
60.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!
7.5/10
38.6K

Thể loại: Đô Thị

Vì Đâu Nặng Tình Như Thế
7.5/10
16K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn