Tác Giả Xuân Thập Tam Thiếu

Quái khách tiệm sách

Quái khách tiệm sách

7.8/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Thế Thân Của Tình Yêu

Thế Thân Của Tình Yêu

8.5/10
6.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

8.5/10
4.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

8.5/10
5.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Nhật ký A - B

Nhật ký A - B

8.5/10
13K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Không Phải Khúc Tình Ca

Không Phải Khúc Tình Ca

7.5/10
10.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Bạch Dương & Sư Tử

Bạch Dương & Sư Tử

7.5/10
8.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 46
Nhật Ký AB

Nhật Ký AB

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Quyến Luyến Roussillon

Quyến Luyến Roussillon

7.5/10
8.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

7.5/10
27.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Tháng Tư Và Tháng Năm (Thế Thân Của Tình Yêu)

Tháng Tư Và Tháng Năm (Thế Thân Của Tình Yêu)

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Bữa Tối Ở Cherating

Bữa Tối Ở Cherating

7.5/10
10.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Sao Song Ngư

Sao Song Ngư

7.5/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Quái khách tiệm sách
7.8/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Thế Thân Của Tình Yêu
8.5/10
6.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Tháng Tư Và Tháng Năm
8.5/10
4.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy
8.5/10
5.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật ký A - B
8.5/10
13K

Thể loại: Ngôn Tình

Không Phải Khúc Tình Ca
7.5/10
10.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy
7.5/10
3.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Bạch Dương & Sư Tử
7.5/10
8.7K

Thể loại: Truyện Teen

Nhật Ký AB
7.5/10
3.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Quyến Luyến Roussillon
7.5/10
8.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng
7.5/10
27.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng
7.5/10
7.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Tháng Tư Và Tháng Năm (Thế Thân Của Tình Yêu)
7.5/10
3.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Bữa Tối Ở Cherating
7.5/10
10.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Sao Song Ngư
7.5/10
4K

Thể loại: Ngôn Tình