Tác Giả Y Đình Mạt Đồng

Hoạ Ái

Hoạ Ái

7.3/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 13
Em Còn Nhớ Tôi Không

Em Còn Nhớ Tôi Không

7.7/10
36.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 67
Không thể ký hiệu

Không thể ký hiệu

7.7/10
60.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 102
Cửu dĩ hữu tình

Cửu dĩ hữu tình

7.9/10
29.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 69
Sau khi hai nam thần kết hôn

Sau khi hai nam thần kết hôn

7.7/10
84.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 105
Sống Lại Để Chuộc Lỗi

Sống Lại Để Chuộc Lỗi

8.5/10
105.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 141
Quyết Chí Tiến Lên

Quyết Chí Tiến Lên

7.5/10
14.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 50
Sau Khi Học Bá Mất Trí Nhớ

Sau Khi Học Bá Mất Trí Nhớ

7.5/10
66.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 52
Thâm Độ Chí Tình

Thâm Độ Chí Tình

7.5/10
34.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 78
Sư Huynh Là Nam Thần

Sư Huynh Là Nam Thần

7.5/10
16.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 73
Trọng Sinh Chi Quy Linh

Trọng Sinh Chi Quy Linh

7.5/10
55.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 91
Tuyệt Đối Khế Hợp

Tuyệt Đối Khế Hợp

7.5/10
31.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 65