Tác Giả Tam Nguyệt Tam Nhật Tình

Vét Sạch Kho Địch Y Phi Mang Con Lưu Đày Chạy Nạn

Vét Sạch Kho Địch Y Phi Mang Con Lưu Đày Chạy Nạn

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 3
Định Lý Nhịp Tim Abo

Định Lý Nhịp Tim Abo

8.5/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 11
Bé Đạo Sĩ Biết Bắt Quỷ Xuống Núi Được Cả Nhà Cưng Chiều Tận Trời

Bé Đạo Sĩ Biết Bắt Quỷ Xuống Núi Được Cả Nhà Cưng Chiều Tận Trời

7.3/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 24
Hoạn Quan H FULL

Hoạn Quan H FULL

7.6/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 50
Thanh Xuân Có Bạn

Thanh Xuân Có Bạn

7.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Teen

Chương 8
Đại Lão Huyền Học Chỉ Muốn Kiếm Tiền

Đại Lão Huyền Học Chỉ Muốn Kiếm Tiền

7.7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Trinh Thám, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 5
Tôi Xuyên Thành Họ Hàng Của Tra Công

Tôi Xuyên Thành Họ Hàng Của Tra Công

7.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 5
Nghe Nói Hoàng Thượng Thích Nam Nhân

Nghe Nói Hoàng Thượng Thích Nam Nhân

8.2/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 9
Sau Khi Bắt Được Quan Quân Ta Xuống Nông Thôn Nuôi Con Làm Đoàn Sủng

Sau Khi Bắt Được Quan Quân Ta Xuống Nông Thôn Nuôi Con Làm Đoàn Sủng

7.7/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 50
Trùng Sinh Năm 80 Nuôi Sói Con

Trùng Sinh Năm 80 Nuôi Sói Con

7.9/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 100
Nghe Lén Được Tiếng Lòng Của Tiểu Công Chúa Một Nhà Bạo Quân Đều Hoang Mang

Nghe Lén Được Tiếng Lòng Của Tiểu Công Chúa Một Nhà Bạo Quân Đều Hoang Mang

7.6/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ

Chương 9
Thần Y Phù Sư - Tà Quân Sủng Tận Trời

Thần Y Phù Sư - Tà Quân Sủng Tận Trời

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Linh Dị, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 11
Ngon Ngọt

Ngon Ngọt

8.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 17
Mãn Nguyệt Tương Tư

Mãn Nguyệt Tương Tư

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 9
Hôn Quân Ta Tiểu Ngạo Thiên Cổ

Hôn Quân Ta Tiểu Ngạo Thiên Cổ

8.5/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Teen, Huyền Huyễn

Chương 248
Đại Mộng

Đại Mộng

8/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 0
Hẻm Mười Sáu

Hẻm Mười Sáu

7.7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 3
Hẻm Mười Sáu

Hẻm Mười Sáu

8.4/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 3
Hẻm Mười Sáu

Hẻm Mười Sáu

7.7/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 3
Bạn Cùng Phòng Ngày Nào Cũng Muốn Ăn Tôi FULL

Bạn Cùng Phòng Ngày Nào Cũng Muốn Ăn Tôi FULL

7.2/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận

Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận

7.3/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 4
Nữ Thần Cao Lãnh Bị Kéo Xuống Vực Sâu

Nữ Thần Cao Lãnh Bị Kéo Xuống Vực Sâu

7.2/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 10
Mỹ Nhân Trủng

Mỹ Nhân Trủng

8.4/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 8
Tân Nương Của Thành Hoàng - Hoa Hạ Đệ Nhất Thiên Sư

Tân Nương Của Thành Hoàng - Hoa Hạ Đệ Nhất Thiên Sư

8.1/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Đông Phương

Chương 6
Nhặt Được Con Cương Thi Đi Bắt Yêu

Nhặt Được Con Cương Thi Đi Bắt Yêu

8.3/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 8
Trong Nhà Có Chồng Quỷ

Trong Nhà Có Chồng Quỷ

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 11
Từ Không Diễn Ý

Từ Không Diễn Ý

7.4/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 29
Vợ Không Ngoan Muốn Bỏ Trốn Mặc Tổng Cố Chấp Bị Đau Đến Nghiện Rồi

Vợ Không Ngoan Muốn Bỏ Trốn Mặc Tổng Cố Chấp Bị Đau Đến Nghiện Rồi

7.4/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 9
Các Anh Trai Tôi Hối Hận Rồi!

Các Anh Trai Tôi Hối Hận Rồi!

7.3/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh

Chương 23
Stop Friendly Fire!

Stop Friendly Fire!

7.7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Light Novel, Huyền Huyễn

Chương 8
Trạm Thu Nhận Tai Ách

Trạm Thu Nhận Tai Ách

7.8/10
7.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng

Chương 85
Tôi Mở Tiệm Cơm Ở Dị Thế

Tôi Mở Tiệm Cơm Ở Dị Thế

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 5
Hoài Bích

Hoài Bích

7/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 23
Thập Niên 70 Trở Về Năm Tháng Chồng Tôi Còn Trẻ Tuổi

Thập Niên 70 Trở Về Năm Tháng Chồng Tôi Còn Trẻ Tuổi

7.3/10
9.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Đêm Xuân FULL

Đêm Xuân FULL

7.8/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 80
Ta Là Fan Của Bồ Tát

Ta Là Fan Của Bồ Tát

7.1/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 10
Người Duy Nhất Tôi Mong Chờ FULL

Người Duy Nhất Tôi Mong Chờ FULL

7.2/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 12
Có Phải Tình Là Biển Lửa FULL

Có Phải Tình Là Biển Lửa FULL

7.3/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 60
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai

Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai

7.7/10
20.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 55
Will You Say Love Me

Will You Say Love Me

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 5
Không Làm Tốt Công Việc Nghiên Cứu Khoa Học Thì Về Nhà Thừa Kế Gia Sản Bạc Tỷ

Không Làm Tốt Công Việc Nghiên Cứu Khoa Học Thì Về Nhà Thừa Kế Gia Sản Bạc Tỷ

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị

Chương 130
Nguyện Kiếp Sau Không Gặp

Nguyện Kiếp Sau Không Gặp

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 8
Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao

Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao

7.3/10
7.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Quan Trường, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 50
Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

7.6/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 33
Hạc Giấy

Hạc Giấy

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 30
Cường Giả Đô Thị

Cường Giả Đô Thị

7.8/10
7.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị

Chương 320
Cha dượng

Cha dượng

8.5/10
5.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Mê hoặc tỷ phu

Mê hoặc tỷ phu

8.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 44
Đừng Làm Tổn Thương Nhau

Đừng Làm Tổn Thương Nhau

7.9/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 27
Thập Niên 70 Trở Thành Pháo Hôi “số Đỏ”

Thập Niên 70 Trở Thành Pháo Hôi “số Đỏ”

7.8/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 12
Beta

Beta

7.4/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 29
Thời Ái Thấm Bi Lệ

Thời Ái Thấm Bi Lệ

7/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam

Chương 46
Thực Cốt Ngụy Tình Vợ Cũ Đừng Hòng Chạy

Thực Cốt Ngụy Tình Vợ Cũ Đừng Hòng Chạy

7.5/10
15.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 84
Cha dượng

Cha dượng

7.9/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới

Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới

7.7/10
30.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 131
Bị Trúc Mã Enigma Lừa Hôn

Bị Trúc Mã Enigma Lừa Hôn

7/10
15.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 64
Ma Túy

Ma Túy

7.6/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 31
Xuyên Nhanh Ngược Tình FULL

Xuyên Nhanh Ngược Tình FULL

7/10
7.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 82
Mau Xuyên Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian FULL

Mau Xuyên Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian FULL

7.5/10
11.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 121
Sau Khi Sủng Văn Kết Thúc FULL

Sau Khi Sủng Văn Kết Thúc FULL

7.8/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 7
Trái Tim Phản Nghịch

Trái Tim Phản Nghịch

7/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 32
Đóa Hồng Tàn FULL

Đóa Hồng Tàn FULL

7.8/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 9
Thập Niên 60 Người Mẹ Tốt

Thập Niên 60 Người Mẹ Tốt

7.9/10
10.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Hôm Nào Cũng Muốn Trộm Nhóc Con Omega

Hôm Nào Cũng Muốn Trộm Nhóc Con Omega

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 6
Sau Khi Bị Bạch Tuộc Tiên Sinh Mang Đi

Sau Khi Bị Bạch Tuộc Tiên Sinh Mang Đi

7.1/10
5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 35
Phía Sau Mật Ngọt

Phía Sau Mật Ngọt

7.6/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 7
Điện Ảnh Thế Giới Đương Thần Thám

Điện Ảnh Thế Giới Đương Thần Thám

8.4/10
17.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Trinh Thám, Truyện Gia Đấu, Phương Tây, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 501
Xuyên Qua Đại Phản Phái

Xuyên Qua Đại Phản Phái

8.3/10
15.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 501
Tại Sao Sư Đệ Lại Như Vậy

Tại Sao Sư Đệ Lại Như Vậy

7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 3
Sau Khi Mất Trí Nhớ Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui FULL

Sau Khi Mất Trí Nhớ Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui FULL

7/10
22.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 87
Thập Niên 80 Trọng Sinh Trở Thành Quân Tẩu

Thập Niên 80 Trọng Sinh Trở Thành Quân Tẩu

7.2/10
10.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 40
Cướp Lấy Em FULL

Cướp Lấy Em FULL

7.1/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 7
Làm Ruộng Thần Y Phu Quân Cường Thế Sủng

Làm Ruộng Thần Y Phu Quân Cường Thế Sủng

7.5/10
150.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu

Chương 501
Cùng Boss Trong Game Thần Quái Yêu Đương

Cùng Boss Trong Game Thần Quái Yêu Đương

7.3/10
5.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Võng Du

Chương 40
Vợ Anh Thật Sự Là Bà Chủ

Vợ Anh Thật Sự Là Bà Chủ

7.4/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 12
Giang Nguyên FULL

Giang Nguyên FULL

7.9/10
5.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Nghịch Thiên Cải Mệnh Giữ Lấy Nữ Chủ

Nghịch Thiên Cải Mệnh Giữ Lấy Nữ Chủ

7.8/10
6.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền Huyễn

Chương 39
Hậu Cung Của Ta Đã Thay Đổi

Hậu Cung Của Ta Đã Thay Đổi

7.8/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 10
Abo Tổng Tài Có Cuộc Hẹn Không

Abo Tổng Tài Có Cuộc Hẹn Không

7.9/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 5
Sủng Bạo Thiếu Phu Nhân Lại Lấy Áo Vest Đi Rồi

Sủng Bạo Thiếu Phu Nhân Lại Lấy Áo Vest Đi Rồi

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Thỏ Sắp Bị Ăn Mất Rồi FULL

Thỏ Sắp Bị Ăn Mất Rồi FULL

7.4/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 9
Bjyx Tình Yêu Thời Nằm Vùng

Bjyx Tình Yêu Thời Nằm Vùng

7.2/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Chân Nguyên Đại Lục

Chân Nguyên Đại Lục

7.6/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam, Huyền Huyễn

Chương 11
Trọng Sinh Thiên Kim Tiểu Thư Có Chút Tàn Nhẫn

Trọng Sinh Thiên Kim Tiểu Thư Có Chút Tàn Nhẫn

7.8/10
5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh

Chương 40
Xuyên Vào Truyện Sinh Tử Sinh Tể Tể

Xuyên Vào Truyện Sinh Tử Sinh Tể Tể

7.8/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 6
Bệ Hạ Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

Bệ Hạ Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

7.3/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 58
Cậu Ôm Tôi Một Chút

Cậu Ôm Tôi Một Chút

7.6/10
20.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 65
Đế Hoàng Thư Không Phụ Ý Tương Tư

Đế Hoàng Thư Không Phụ Ý Tương Tư

7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Hào Quang Mị Tình

Hào Quang Mị Tình

7.7/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 40
Ngô Sơn Tứ Mỹ Đùa Tiểu Cấm

Ngô Sơn Tứ Mỹ Đùa Tiểu Cấm

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Chiếm Giữ Có Thời Hạn FULL

Chiếm Giữ Có Thời Hạn FULL

7.1/10
10.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 34
Muốn Một Cái Ôm

Muốn Một Cái Ôm

7.1/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 6
Sênh Ca

Sênh Ca

7/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 3
Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta

7/10
9.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 110
Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

7/10
28.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 104
Như Ảnh Tùy Hình

Như Ảnh Tùy Hình

7.3/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 55
Tây Môn Khánh Và Võ Đại Lang

Tây Môn Khánh Và Võ Đại Lang

7.6/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 12
Dành Quãng Đời Còn Lại Để Yêu Em

Dành Quãng Đời Còn Lại Để Yêu Em

7.9/10
27.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 68
Anh Ôm Em Một Chút

Anh Ôm Em Một Chút

7/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 6
Chiếu Áng Mây Trôi

Chiếu Áng Mây Trôi

7.7/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Vét Sạch Kho Địch Y Phi Mang Con Lưu Đày Chạy Nạn
7.4/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Định Lý Nhịp Tim Abo
8.5/10
1.1K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Bé Đạo Sĩ Biết Bắt Quỷ Xuống Núi Được Cả Nhà Cưng Chiều Tận Trời
7.3/10
2K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Hoạn Quan H FULL
7.6/10
3.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thanh Xuân Có Bạn
7.2/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Đại Lão Huyền Học Chỉ Muốn Kiếm Tiền
7.7/10
1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Tôi Xuyên Thành Họ Hàng Của Tra Công
7.2/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Nghe Nói Hoàng Thượng Thích Nam Nhân
8.2/10
1.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Sau Khi Bắt Được Quan Quân Ta Xuống Nông Thôn Nuôi Con Làm Đoàn Sủng
7.7/10
3.2K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Trùng Sinh Năm 80 Nuôi Sói Con
7.9/10
1.6K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Nghe Lén Được Tiếng Lòng Của Tiểu Công Chúa Một Nhà Bạo Quân Đều Hoang Mang
7.6/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Thần Y Phù Sư - Tà Quân Sủng Tận Trời
7.5/10
1.2K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Ngon Ngọt
8.5/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Mãn Nguyệt Tương Tư
7.5/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hôn Quân Ta Tiểu Ngạo Thiên Cổ
8.5/10
3.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đại Mộng
8/10
1000

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Hẻm Mười Sáu
7.7/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Hẻm Mười Sáu
8.4/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Hẻm Mười Sáu
7.7/10
1000

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Bạn Cùng Phòng Ngày Nào Cũng Muốn Ăn Tôi FULL
7.2/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Từ Bỏ Anh Tôi Không Hối Hận
7.3/10
1.2K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Nữ Thần Cao Lãnh Bị Kéo Xuống Vực Sâu
7.2/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Mỹ Nhân Trủng
8.4/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tân Nương Của Thành Hoàng - Hoa Hạ Đệ Nhất Thiên Sư
8.1/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Nhặt Được Con Cương Thi Đi Bắt Yêu
8.3/10
1.2K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Trong Nhà Có Chồng Quỷ
7.6/10
1.2K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Từ Không Diễn Ý
7.4/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Vợ Không Ngoan Muốn Bỏ Trốn Mặc Tổng Cố Chấp Bị Đau Đến Nghiện Rồi
7.4/10
1.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Các Anh Trai Tôi Hối Hận Rồi!
7.3/10
1.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Stop Friendly Fire!
7.7/10
1.3K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Trạm Thu Nhận Tai Ách
7.8/10
7.3K

Thể loại: Dị Năng

Tôi Mở Tiệm Cơm Ở Dị Thế
7.8/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Hoài Bích
7/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thập Niên 70 Trở Về Năm Tháng Chồng Tôi Còn Trẻ Tuổi
7.3/10
9.7K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Đêm Xuân FULL
7.8/10
6.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ta Là Fan Của Bồ Tát
7.1/10
1.3K

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn

Người Duy Nhất Tôi Mong Chờ FULL
7.2/10
2K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Có Phải Tình Là Biển Lửa FULL
7.3/10
3.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
7.7/10
20.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Will You Say Love Me
7.9/10
1.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Không Làm Tốt Công Việc Nghiên Cứu Khoa Học Thì Về Nhà Thừa Kế Gia Sản Bạc Tỷ
7.5/10
5.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Nguyện Kiếp Sau Không Gặp
7.8/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao
7.3/10
7.8K

Thể loại: Xuyên Không, Quan Trường

Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
7.6/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Hạc Giấy
7.5/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Cường Giả Đô Thị
7.8/10
7.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Cha dượng
8.5/10
5.2K

Thể loại: Truyện Khác

Mê hoặc tỷ phu
8.5/10
2.9K

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác

Đừng Làm Tổn Thương Nhau
7.9/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thập Niên 70 Trở Thành Pháo Hôi “số Đỏ”
7.8/10
1.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Beta
7.4/10
4.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Thời Ái Thấm Bi Lệ
7/10
3.3K

Thể loại: Việt Nam

Thực Cốt Ngụy Tình Vợ Cũ Đừng Hòng Chạy
7.5/10
15.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Cha dượng
7.9/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới
7.7/10
30.8K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Bị Trúc Mã Enigma Lừa Hôn
7/10
15.4K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Ma Túy
7.6/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ

Xuyên Nhanh Ngược Tình FULL
7/10
7.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Mau Xuyên Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian FULL
7.5/10
11.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sau Khi Sủng Văn Kết Thúc FULL
7.8/10
1.6K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Trái Tim Phản Nghịch
7/10
2.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Đóa Hồng Tàn FULL
7.8/10
4.2K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Thập Niên 60 Người Mẹ Tốt
7.9/10
10.3K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Hôm Nào Cũng Muốn Trộm Nhóc Con Omega
7.6/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Sau Khi Bị Bạch Tuộc Tiên Sinh Mang Đi
7.1/10
5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Phía Sau Mật Ngọt
7.6/10
1.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Khác

Điện Ảnh Thế Giới Đương Thần Thám
8.4/10
17.5K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Xuyên Qua Đại Phản Phái
8.3/10
15.7K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Tại Sao Sư Đệ Lại Như Vậy
7/10
1.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Sau Khi Mất Trí Nhớ Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui FULL
7/10
22.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Thập Niên 80 Trọng Sinh Trở Thành Quân Tẩu
7.2/10
10.8K

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn

Cướp Lấy Em FULL
7.1/10
1.5K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Làm Ruộng Thần Y Phu Quân Cường Thế Sủng
7.5/10
150.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Cùng Boss Trong Game Thần Quái Yêu Đương
7.3/10
5.6K

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị

Vợ Anh Thật Sự Là Bà Chủ
7.4/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Giang Nguyên FULL
7.9/10
5.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Nghịch Thiên Cải Mệnh Giữ Lấy Nữ Chủ
7.8/10
6.8K

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Hậu Cung Của Ta Đã Thay Đổi
7.8/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Abo Tổng Tài Có Cuộc Hẹn Không
7.9/10
1.4K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Sủng Bạo Thiếu Phu Nhân Lại Lấy Áo Vest Đi Rồi
7.5/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Thỏ Sắp Bị Ăn Mất Rồi FULL
7.4/10
2.8K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

Bjyx Tình Yêu Thời Nằm Vùng
7.2/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Chân Nguyên Đại Lục
7.6/10
1.6K

Thể loại: Việt Nam, Huyền Huyễn

Trọng Sinh Thiên Kim Tiểu Thư Có Chút Tàn Nhẫn
7.8/10
5.1K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh

Xuyên Vào Truyện Sinh Tử Sinh Tể Tể
7.8/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Bệ Hạ Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta
7.3/10
4K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

Cậu Ôm Tôi Một Chút
7.6/10
20.1K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Đế Hoàng Thư Không Phụ Ý Tương Tư
7/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Hào Quang Mị Tình
7.7/10
3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Ngô Sơn Tứ Mỹ Đùa Tiểu Cấm
7.8/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Chiếm Giữ Có Thời Hạn FULL
7.1/10
10.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Muốn Một Cái Ôm
7.1/10
1.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Sênh Ca
7/10
1.7K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Cẩm Y Vệ Đại Nhân Của Ta
7/10
9.4K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu
7/10
28.9K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Như Ảnh Tùy Hình
7.3/10
3.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tây Môn Khánh Và Võ Đại Lang
7.6/10
2.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Dành Quãng Đời Còn Lại Để Yêu Em
7.9/10
27.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Anh Ôm Em Một Chút
7/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chiếu Áng Mây Trôi
7.7/10
6.8K

Thể loại: Ngôn Tình