Tác Giả Bát Cước Đại Nga

Tiên Hiệp Ngôn Xuất Pháp Tùy Ta Bị Nhận Thành Thiên Đạo Chi Tử

Tiên Hiệp Ngôn Xuất Pháp Tùy Ta Bị Nhận Thành Thiên Đạo Chi Tử

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 13
Hướng Dẫn Câu Cá Mặn

Hướng Dẫn Câu Cá Mặn

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Võng Du

Chương 8
Bắt Đầu Huyện Lệnh Đánh Dấu Bắc Minh Thần Công Dịch

Bắt Đầu Huyện Lệnh Đánh Dấu Bắc Minh Thần Công Dịch

7.9/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 50
Mặc Sức Cưng Chiều

Mặc Sức Cưng Chiều

7.7/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 36
Khoảng Trời Phương Nam

Khoảng Trời Phương Nam

7.6/10
8.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 109
Thị Vệ

Thị Vệ

7.3/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 4
Mai Táng

Mai Táng

7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 5
Ngày Thứ Bảy Mươi

Ngày Thứ Bảy Mươi

7.4/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Sủng Thần Của Quân Vương FULL

Sủng Thần Của Quân Vương FULL

7.9/10
11.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 59
Tôi Có Thuật Đọc Tâm

Tôi Có Thuật Đọc Tâm

7.3/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Chương 14
Thần Núi Phải Lòng Người FULL

Thần Núi Phải Lòng Người FULL

7.7/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 16
Tinh Tế Chi Phế Vật

Tinh Tế Chi Phế Vật

7.9/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 6
Nam độc giả xuyên nhầm sinh tử văn tổn thương không dứt

Nam độc giả xuyên nhầm sinh tử văn tổn thương không dứt

7.6/10
9.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 49
Trùng sinh chi hôn quân

Trùng sinh chi hôn quân

7.5/10
17.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 87
Cháu đích tôn

Cháu đích tôn "đích trưởng tôn"

7.5/10
13.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 122
Thiên sư không làm huyền học

Thiên sư không làm huyền học

7.5/10
22.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 46
Cháu đích tôn

Cháu đích tôn

7.7/10
48.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 117
Thế tử hàn tư ân

Thế tử hàn tư ân

7.9/10
49.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 160
Quan Hà

Quan Hà

6.3/10
9.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 21
Trùng Sinh Tiến Hành Quân Hôn

Trùng Sinh Tiến Hành Quân Hôn

8.5/10
9.4K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Trọng Sinh Chi Bạo Quân

Trọng Sinh Chi Bạo Quân

7.5/10
32.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 83
Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 17
Hai Đứa Nhỏ Vô Tư

Hai Đứa Nhỏ Vô Tư

7.5/10
7.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 23
Trùng Sinh Chi Cưu Triền

Trùng Sinh Chi Cưu Triền

7.5/10
20.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 68
Tiên Hiệp Ngôn Xuất Pháp Tùy Ta Bị Nhận Thành Thiên Đạo Chi Tử
7.5/10
1.2K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Hướng Dẫn Câu Cá Mặn
7.7/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Bắt Đầu Huyện Lệnh Đánh Dấu Bắc Minh Thần Công Dịch
7.9/10
3.9K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Mặc Sức Cưng Chiều
7.7/10
2.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Khoảng Trời Phương Nam
7.6/10
8.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Thị Vệ
7.3/10
1.4K

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại

Mai Táng
7/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngày Thứ Bảy Mươi
7.4/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Sủng Thần Của Quân Vương FULL
7.9/10
11.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Tôi Có Thuật Đọc Tâm
7.3/10
2.2K

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Thần Núi Phải Lòng Người FULL
7.7/10
4.6K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Tinh Tế Chi Phế Vật
7.9/10
2.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Nam độc giả xuyên nhầm sinh tử văn tổn thương không dứt
7.6/10
9.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Trùng sinh chi hôn quân
7.5/10
17.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cháu đích tôn
7.5/10
13.3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Thiên sư không làm huyền học
7.5/10
22.9K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Cháu đích tôn
7.7/10
48.3K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Thế tử hàn tư ân
7.9/10
49.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Quan Hà
6.3/10
9.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Trùng Sinh Tiến Hành Quân Hôn
8.5/10
9.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh Chi Bạo Quân
7.5/10
32.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân
7.5/10
5.4K

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại

Hai Đứa Nhỏ Vô Tư
7.5/10
7.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Trùng Sinh Chi Cưu Triền
7.5/10
20.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh