Tác Giả home Độc Bộ Thiên Hạ

Nữ Phụ Không Lo Mẹ Kế Đối Chiếu Tổ Thập Niên 70

Nữ Phụ Không Lo Mẹ Kế Đối Chiếu Tổ Thập Niên 70

7.6/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 48
Thập Niên 60 Chủ Cửa Hàng Taobao

Thập Niên 60 Chủ Cửa Hàng Taobao

7.7/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 48
Thập Niên 70 Trở Thành Học Bá

Thập Niên 70 Trở Thành Học Bá

7.2/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 32
Tinh Cầu Kiến Tạo Sư

Tinh Cầu Kiến Tạo Sư

7.2/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Chương 32
Trầm Mê [nữ Công]

Trầm Mê [nữ Công]

7.6/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Truyện Khác

Chương 17
Trà Xanh Bị Bắt Nói Lời Thật Lòng Liền Nổi Tiếng Rồi

Trà Xanh Bị Bắt Nói Lời Thật Lòng Liền Nổi Tiếng Rồi

7.4/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 7
Thiên Kim Hào Môn Ở Thập Niên 60

Thiên Kim Hào Môn Ở Thập Niên 60

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Sủng, Điền Văn, Huyền Huyễn

Chương 5
Chưởng Môn Sư Thúc Không Thể Nào Là Phàm Nhân

Chưởng Môn Sư Thúc Không Thể Nào Là Phàm Nhân

7.3/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 11
Phụng Chỉ Làm Nũng

Phụng Chỉ Làm Nũng

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 13
Sau Khi Giải Nghệ Tôi Trở Thành Thiếu Gia Nhà Giàu Đích Thực

Sau Khi Giải Nghệ Tôi Trở Thành Thiếu Gia Nhà Giàu Đích Thực

7/10
5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 36
Phấn Đấu Ở Dân Quốc

Phấn Đấu Ở Dân Quốc

7.7/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Điền Văn

Chương 8
Bjyx Giao Tiêu Thấu

Bjyx Giao Tiêu Thấu

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 4
Hiên Dương Tiệm Bánh Cherry FULL

Hiên Dương Tiệm Bánh Cherry FULL

7.8/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 7
Trở Lại Thập Niên 60 Tôi Bị Hệ Thống Hố

Trở Lại Thập Niên 60 Tôi Bị Hệ Thống Hố

7.1/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 14
Chỉ có thể cưng chiều

Chỉ có thể cưng chiều

8.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Tự Kỷ Chỉ Có Thể Cưng Chiều

Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Tự Kỷ Chỉ Có Thể Cưng Chiều

7.7/10
5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 15
Thập Niên 70 Sống Lại Làm Nữ Nông Dân

Thập Niên 70 Sống Lại Làm Nữ Nông Dân

7.7/10
9.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 25
Trùng Sinh Nông Thôn Hảo Tức Phụ

Trùng Sinh Nông Thôn Hảo Tức Phụ

7.7/10
14.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 67
Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL

Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL

7.2/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 28
Thập Niên 60 Cuộc Sống Tốt Đẹp Sau Khi Trọng Sinh

Thập Niên 60 Cuộc Sống Tốt Đẹp Sau Khi Trọng Sinh

7.7/10
22.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị

Chương 40
Trở Lại Thập Niên 60 Quân Tẩu Toàn Năng

Trở Lại Thập Niên 60 Quân Tẩu Toàn Năng

7.2/10
18.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Điền Văn, Huyền Huyễn

Chương 50
Tôi Và Vai Phản Diện Sống Nương Tựa Lẫn Nhau

Tôi Và Vai Phản Diện Sống Nương Tựa Lẫn Nhau

7.4/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Mạt Thế, Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 18
Vị Hôn Phu Hoàn Mỹ

Vị Hôn Phu Hoàn Mỹ

7.4/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 18
Lấy gì chữa khỏi cho anh

Lấy gì chữa khỏi cho anh

7.7/10
43.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 43
Ta và ngươi cách biệt một trời sinh tử

Ta và ngươi cách biệt một trời sinh tử

7.9/10
384.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 190
Chân hoàn truyện chi an lăng dung trọng sinh

Chân hoàn truyện chi an lăng dung trọng sinh

7.7/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 6
Dị thế giới đạo môn

Dị thế giới đạo môn

7.8/10
50K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đông Phương, Phương Tây, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 741
Tiên thành vú em

Tiên thành vú em

7.7/10
13.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 523
Loli nhân thê trinh thám xã

Loli nhân thê trinh thám xã

7.8/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Trinh Thám, Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 22
Đại sư huynh hắn bình dị gần gũi -

Đại sư huynh hắn bình dị gần gũi -

7.9/10
5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 108
Comic bên trong ninja chi thần

Comic bên trong ninja chi thần

7.8/10
17.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Khác, Convert

Chương 533
Ta có một tòa thời không điền viên

Ta có một tòa thời không điền viên

8.3/10
11.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn, Convert

Chương 422
Cực phẩm toàn năng cao thủ

Cực phẩm toàn năng cao thủ

8.2/10
362.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Convert

Chương 11113
Hồng hoang quan hệ hộ

Hồng hoang quan hệ hộ

7.8/10
7.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Convert

Chương 179
Ma vương vú em

Ma vương vú em

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 55
Lục gia cưng chiều bảo bối

Lục gia cưng chiều bảo bối

7.8/10
285.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sủng, Linh Dị, Trọng Sinh

Chương 170
Cực phẩm chiến thần

Cực phẩm chiến thần

7.9/10
8.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 240
Xin đừng biến mất ken !

Xin đừng biến mất ken !

7.9/10
1.9K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 15
Tây du đại giải trí

Tây du đại giải trí

7.6/10
13.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Chương 104
Ngây Thơ Đáng Yêu

Ngây Thơ Đáng Yêu

7.6/10
16.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 41
Em ? Không Hề Dễ Bắt Nạt Đâu ... Cứ Đợi Đấy

Em ? Không Hề Dễ Bắt Nạt Đâu ... Cứ Đợi Đấy

8.5/10
5.7K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 39
Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

8.5/10
7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 53
Yêu Truyền Kiếp

Yêu Truyền Kiếp

8.5/10
2.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Thập Vạn Đại Sơn Vương

Thập Vạn Đại Sơn Vương

8.5/10
6.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Nữ Chúa Hồ Ba Bể

Nữ Chúa Hồ Ba Bể

8.5/10
2.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Phụng Chỉ Béo Phì

Phụng Chỉ Béo Phì

8.7/10
40.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 84
Hữu Nhãn Vô Địch

Hữu Nhãn Vô Địch

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 2
Ân Sư Thừa Hoan

Ân Sư Thừa Hoan

7.5/10
11K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 19
Tổng Tài - Có Em Ở Đây!

Tổng Tài - Có Em Ở Đây!

7.5/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Kỵ Sĩ, Ác Long Lại Bắt Công Chúa Rồi

Kỵ Sĩ, Ác Long Lại Bắt Công Chúa Rồi

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Phương Tây

Chương 13
Mỗi Ngày Em Trai Đều Đang Diễn Trò

Mỗi Ngày Em Trai Đều Đang Diễn Trò

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 4
Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Chương 5
Bị Nhựu Lận Đích Học Sinh Hội Trường

Bị Nhựu Lận Đích Học Sinh Hội Trường

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 5
Tham Lam Đích Xâm Chiếm (Xâm Chiếm Không Ngừng)

Tham Lam Đích Xâm Chiếm (Xâm Chiếm Không Ngừng)

7.5/10
5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 12
Oan Gia Ma Cà Rồng

Oan Gia Ma Cà Rồng

7.5/10
8.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 95
Nhị Thế Tổ Và Tình Địch

Nhị Thế Tổ Và Tình Địch

7.5/10
7.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 32
Ảo Giác - Hoạn Đồng Học

Ảo Giác - Hoạn Đồng Học

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 8
Thợ Săn ♥ Alpha

Thợ Săn ♥ Alpha

7.5/10
8.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 53
Câu Chuyện Của Thám Tử Lừng Danh Và Siêu Đạo Chích

Câu Chuyện Của Thám Tử Lừng Danh Và Siêu Đạo Chích

7.5/10
12K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 25
Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc

Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc

7.5/10
260.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 611
Xuân Mậu Hầu Môn

Xuân Mậu Hầu Môn

7.5/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 8
Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất Tốt

Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất Tốt

7.5/10
8.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 73
Tử Thần, Bọn Anh Yêu Em

Tử Thần, Bọn Anh Yêu Em

7.5/10
9.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 42
Đông Hạ

Đông Hạ

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Cô Vợ Thẹn Thùng Mời Qua Đây

Cô Vợ Thẹn Thùng Mời Qua Đây

7.5/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

7.5/10
41.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 172
Nữ Phụ Không Lo Mẹ Kế Đối Chiếu Tổ Thập Niên 70
7.6/10
3K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Thập Niên 60 Chủ Cửa Hàng Taobao
7.7/10
3.9K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Trở Thành Học Bá
7.2/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tinh Cầu Kiến Tạo Sư
7.2/10
1.2K

Thể loại: Khoa Huyễn

Trầm Mê [nữ Công]
7.6/10
1.4K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước

Trà Xanh Bị Bắt Nói Lời Thật Lòng Liền Nổi Tiếng Rồi
7.4/10
1.4K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Thiên Kim Hào Môn Ở Thập Niên 60
7.5/10
1.2K

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không

Chưởng Môn Sư Thúc Không Thể Nào Là Phàm Nhân
7.3/10
1.2K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Phụng Chỉ Làm Nũng
7.8/10
1.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Sau Khi Giải Nghệ Tôi Trở Thành Thiếu Gia Nhà Giàu Đích Thực
7/10
5.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Phấn Đấu Ở Dân Quốc
7.7/10
1.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bjyx Giao Tiêu Thấu
7.5/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Hiên Dương Tiệm Bánh Cherry FULL
7.8/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Trở Lại Thập Niên 60 Tôi Bị Hệ Thống Hố
7.1/10
3.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Chỉ có thể cưng chiều
8.5/10
1.3K

Thể loại: Truyện Khác

Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Tự Kỷ Chỉ Có Thể Cưng Chiều
7.7/10
5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Sống Lại Làm Nữ Nông Dân
7.7/10
9.7K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Trùng Sinh Nông Thôn Hảo Tức Phụ
7.7/10
14.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Điền Văn

Vong Tiện Kiếp Hậu Dư Sinh FULL
7.2/10
5.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Thập Niên 60 Cuộc Sống Tốt Đẹp Sau Khi Trọng Sinh
7.7/10
22.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Trở Lại Thập Niên 60 Quân Tẩu Toàn Năng
7.2/10
18.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tôi Và Vai Phản Diện Sống Nương Tựa Lẫn Nhau
7.4/10
4.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vị Hôn Phu Hoàn Mỹ
7.4/10
4.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Lấy gì chữa khỏi cho anh
7.7/10
43.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Ta và ngươi cách biệt một trời sinh tử
7.9/10
384.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chân hoàn truyện chi an lăng dung trọng sinh
7.7/10
3.7K

Thể loại: Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Dị thế giới đạo môn
7.8/10
50K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Tiên thành vú em
7.7/10
13.1K

Thể loại: Đông Phương, Truyện Khác

Loli nhân thê trinh thám xã
7.8/10
2.8K

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Đại sư huynh hắn bình dị gần gũi -
7.9/10
5.5K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Comic bên trong ninja chi thần
7.8/10
17.7K

Thể loại: Dị Năng, Truyện Khác

Ta có một tòa thời không điền viên
8.3/10
11.4K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Cực phẩm toàn năng cao thủ
8.2/10
362.5K

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Hồng hoang quan hệ hộ
7.8/10
7.5K

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Ma vương vú em
7.5/10
4.1K

Thể loại: Dị Giới, Phương Tây

Lục gia cưng chiều bảo bối
7.8/10
285.5K

Thể loại: Truyện Sủng, Linh Dị

Cực phẩm chiến thần
7.9/10
8.2K

Thể loại: Tiên Hiệp

Xin đừng biến mất ken !
7.9/10
1.9K

Thể loại: Truyện Teen

Tây du đại giải trí
7.6/10
13.4K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Ngây Thơ Đáng Yêu
7.6/10
16.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Em ? Không Hề Dễ Bắt Nạt Đâu ... Cứ Đợi Đấy
8.5/10
5.7K

Thể loại: Truyện Teen

Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng
8.5/10
7K

Thể loại: Truyện Teen

Yêu Truyền Kiếp
8.5/10
2.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thập Vạn Đại Sơn Vương
8.5/10
6.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nữ Chúa Hồ Ba Bể
8.5/10
2.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phụng Chỉ Béo Phì
8.7/10
40.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hữu Nhãn Vô Địch
7.5/10
1.3K

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Ân Sư Thừa Hoan
7.5/10
11K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tổng Tài - Có Em Ở Đây!
7.5/10
6.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Kỵ Sĩ, Ác Long Lại Bắt Công Chúa Rồi
7.5/10
3.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Mỗi Ngày Em Trai Đều Đang Diễn Trò
7.5/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!
7.5/10
1.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Bị Nhựu Lận Đích Học Sinh Hội Trường
7.5/10
2.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Tham Lam Đích Xâm Chiếm (Xâm Chiếm Không Ngừng)
7.5/10
5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Oan Gia Ma Cà Rồng
7.5/10
8.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Nhị Thế Tổ Và Tình Địch
7.5/10
7.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Ảo Giác - Hoạn Đồng Học
7.5/10
2.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Thợ Săn ♥ Alpha
7.5/10
8.7K

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác

Câu Chuyện Của Thám Tử Lừng Danh Và Siêu Đạo Chích
7.5/10
12K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
7.5/10
260.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Xuân Mậu Hầu Môn
7.5/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất Tốt
7.5/10
8.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Tử Thần, Bọn Anh Yêu Em
7.5/10
9.4K

Thể loại: Truyện Teen, Nữ Phụ

Đông Hạ
7.5/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Cô Vợ Thẹn Thùng Mời Qua Đây
7.5/10
6.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa
7.5/10
41.9K

Thể loại: Ngôn Tình