Tác Giả Hy Nghiên

[ Bách Hợp ] Tê Nhĩ Vi Lâm

[ Bách Hợp ] Tê Nhĩ Vi Lâm

8.4/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 13
[ Bách Hợp ] Ngươi Cùng Yêu Chí Thượng

[ Bách Hợp ] Ngươi Cùng Yêu Chí Thượng

7.9/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 13
[ Bách Hợp ] Quỷ Kiến Sầu

[ Bách Hợp ] Quỷ Kiến Sầu

7.5/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 21
[ Bách Hợp ] Mang Theo Hồ Đồ Hệ Thống Truy Vai Ác

[ Bách Hợp ] Mang Theo Hồ Đồ Hệ Thống Truy Vai Ác

7.7/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 17
[ Bách Hợp ] Nữ Chủ Nàng Nhất Định Phải Làm Sư Tôn Ta

[ Bách Hợp ] Nữ Chủ Nàng Nhất Định Phải Làm Sư Tôn Ta

8.1/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 26
[ Bách Hợp ] Ta Thích Thanh Lãnh Câu Hệ Bạn Cùng Phòng

[ Bách Hợp ] Ta Thích Thanh Lãnh Câu Hệ Bạn Cùng Phòng

7.3/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 10
[ Bách Hợp ]  Lệch Giờ 14 Năm

[ Bách Hợp ] Lệch Giờ 14 Năm

7.8/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 12
[ Bách Hợp ] Nàng Có Một Đám Mây

[ Bách Hợp ] Nàng Có Một Đám Mây

7.1/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 10
[ Bách Hợp ] Lúc Rừng Sâu Thấy Ngươi

[ Bách Hợp ] Lúc Rừng Sâu Thấy Ngươi

7.7/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 11
[ Bách Hợp ] Thua Ở Trong Tay Nàng

[ Bách Hợp ] Thua Ở Trong Tay Nàng

7.3/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 9
[ Bách Hợp ] Khách Quý - Ngư Sương

[ Bách Hợp ] Khách Quý - Ngư Sương

7.8/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 28
[bách Hợp] Ngày Đăng Cơ Trẫm Phát Hiện Mình Là Vai Ác

[bách Hợp] Ngày Đăng Cơ Trẫm Phát Hiện Mình Là Vai Ác

8.1/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 71
[bách Hợp] Xuyên Thành Tàn Tật Phản Diện

[bách Hợp] Xuyên Thành Tàn Tật Phản Diện

7.1/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 12
[bách Hợp] Diễn Tinh Tự Mình Tu Dưỡng (xuyên Nhanh)

[bách Hợp] Diễn Tinh Tự Mình Tu Dưỡng (xuyên Nhanh)

8.2/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 11
[bách Hợp] Mời Ngươi Thận Trọng Chút

[bách Hợp] Mời Ngươi Thận Trọng Chút

7.6/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 21
[bách Hợp] Nợ Đào Hoa Đã Tìm Tới Cửa

[bách Hợp] Nợ Đào Hoa Đã Tìm Tới Cửa

8.2/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 13
[bách Hợp] Phản Diện Nữ Phụ Từ Chức Về Sau

[bách Hợp] Phản Diện Nữ Phụ Từ Chức Về Sau

8.4/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 15
[bách Hợp] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy

[bách Hợp] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy

7.7/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 38
[bách Hợp] Trúng Cổ Sau Thanh Lãnh Sư Tỷ Yêu Ta

[bách Hợp] Trúng Cổ Sau Thanh Lãnh Sư Tỷ Yêu Ta

7.1/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 22
[bách Hợp] Xuyên Thành Tra A Sau Đem Phản Diện Đánh Dấu

[bách Hợp] Xuyên Thành Tra A Sau Đem Phản Diện Đánh Dấu

8.2/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 28
[bách Hợp] Triết Học Gia Rơi Vào Bể Tình

[bách Hợp] Triết Học Gia Rơi Vào Bể Tình

7.6/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 7
[bách Hợp] Thế Thân Tự Mình Tu Dưỡng - Thư Ngữ Dao

[bách Hợp] Thế Thân Tự Mình Tu Dưỡng - Thư Ngữ Dao

7.6/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 15
Ở Trong Trò Chơi Vô Hạn Đương Xã Ngưu [ Bh ]

Ở Trong Trò Chơi Vô Hạn Đương Xã Ngưu [ Bh ]

7.4/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 22
Phúc Thủy [ Bh ] Ninh Viễn

Phúc Thủy [ Bh ] Ninh Viễn

7.7/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 35
Ngọt Ngào Tín Ngưỡng

Ngọt Ngào Tín Ngưỡng

7.1/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 7
Không Làm Bằng Hữu [ Bh ]

Không Làm Bằng Hữu [ Bh ]

7.4/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 13
Xuyên Thành Mê Luyến Nữ Chủ O Oan Chủng Đảo Chủ [ Bh ]

Xuyên Thành Mê Luyến Nữ Chủ O Oan Chủng Đảo Chủ [ Bh ]

7.8/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 11
Xuyên Thành Si Tình Phản Diện Sau Cùng Bạch Nguyệt Quang He

Xuyên Thành Si Tình Phản Diện Sau Cùng Bạch Nguyệt Quang He

7.1/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 13
[ Bách Hợp ] Tê Nhĩ Vi Lâm
8.4/10
1.5K

Thể loại: Truyện Khác

[ Bách Hợp ] Ngươi Cùng Yêu Chí Thượng
7.9/10
1.5K

Thể loại: Truyện Khác

[ Bách Hợp ] Quỷ Kiến Sầu
7.5/10
2K

Thể loại: Truyện Khác

[ Bách Hợp ] Mang Theo Hồ Đồ Hệ Thống Truy Vai Ác
7.7/10
1.9K

Thể loại: Truyện Khác

[ Bách Hợp ] Nữ Chủ Nàng Nhất Định Phải Làm Sư Tôn Ta
8.1/10
2.2K

Thể loại: Truyện Khác

[ Bách Hợp ] Ta Thích Thanh Lãnh Câu Hệ Bạn Cùng Phòng
7.3/10
1.6K

Thể loại: Truyện Khác

[ Bách Hợp ]  Lệch Giờ 14 Năm
7.8/10
1.5K

Thể loại: Truyện Khác

[ Bách Hợp ] Nàng Có Một Đám Mây
7.1/10
1.6K

Thể loại: Truyện Khác

[ Bách Hợp ] Lúc Rừng Sâu Thấy Ngươi
7.7/10
1.5K

Thể loại: Truyện Khác

[ Bách Hợp ] Thua Ở Trong Tay Nàng
7.3/10
1.5K

Thể loại: Truyện Khác

[ Bách Hợp ] Khách Quý - Ngư Sương
7.8/10
2.3K

Thể loại: Truyện Khác

[bách Hợp] Ngày Đăng Cơ Trẫm Phát Hiện Mình Là Vai Ác
8.1/10
3.7K

Thể loại: Truyện Khác

[bách Hợp] Xuyên Thành Tàn Tật Phản Diện
7.1/10
2.5K

Thể loại: Truyện Khác

[bách Hợp] Diễn Tinh Tự Mình Tu Dưỡng (xuyên Nhanh)
8.2/10
1.6K

Thể loại: Truyện Khác

[bách Hợp] Mời Ngươi Thận Trọng Chút
7.6/10
1.8K

Thể loại: Truyện Khác

[bách Hợp] Nợ Đào Hoa Đã Tìm Tới Cửa
8.2/10
1.6K

Thể loại: Truyện Khác

[bách Hợp] Phản Diện Nữ Phụ Từ Chức Về Sau
8.4/10
2.2K

Thể loại: Truyện Khác

[bách Hợp] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
7.7/10
2.4K

Thể loại: Truyện Khác

[bách Hợp] Trúng Cổ Sau Thanh Lãnh Sư Tỷ Yêu Ta
7.1/10
1.8K

Thể loại: Truyện Khác

[bách Hợp] Xuyên Thành Tra A Sau Đem Phản Diện Đánh Dấu
8.2/10
2.7K

Thể loại: Truyện Khác

[bách Hợp] Triết Học Gia Rơi Vào Bể Tình
7.6/10
1.3K

Thể loại: Truyện Khác

[bách Hợp] Thế Thân Tự Mình Tu Dưỡng - Thư Ngữ Dao
7.6/10
2.3K

Thể loại: Truyện Khác

Ở Trong Trò Chơi Vô Hạn Đương Xã Ngưu [ Bh ]
7.4/10
1.6K

Thể loại: Truyện Khác

Phúc Thủy [ Bh ] Ninh Viễn
7.7/10
4.6K

Thể loại: Truyện Khác

Ngọt Ngào Tín Ngưỡng
7.1/10
1.3K

Thể loại: Truyện Khác

Không Làm Bằng Hữu [ Bh ]
7.4/10
1.8K

Thể loại: Truyện Khác

Xuyên Thành Mê Luyến Nữ Chủ O Oan Chủng Đảo Chủ [ Bh ]
7.8/10
1.4K

Thể loại: Truyện Khác

Xuyên Thành Si Tình Phản Diện Sau Cùng Bạch Nguyệt Quang He
7.1/10
1.6K

Thể loại: Truyện Khác