Tác Giả Lạc Thanh Tử

Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên Dịch

Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên Dịch

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 100
Đậu Đỏ Tương Tư - Lạc Hân

Đậu Đỏ Tương Tư - Lạc Hân

7.9/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 10
Đăng Xuất Trái Đất Vào Máy Chủ Tu Tiên

Đăng Xuất Trái Đất Vào Máy Chủ Tu Tiên

7.3/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 12
Đăng Xuất Trái Đất Vào Máy Chủ Tu Tiên

Đăng Xuất Trái Đất Vào Máy Chủ Tu Tiên

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 11
Mang Theo Nông Trường Ở Tinh Tế Trọng Sinh Đến Niên Đại Văn

Mang Theo Nông Trường Ở Tinh Tế Trọng Sinh Đến Niên Đại Văn

7.9/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Đô Thị

Chương 6
Khoảng Cách Vô Hình Của Thời Gian

Khoảng Cách Vô Hình Của Thời Gian

8.4/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 8
Khoảng Cách Vô Hình Của Thời Gian

Khoảng Cách Vô Hình Của Thời Gian

8.4/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 8
Sủng Ái Thiên Kim Giả

Sủng Ái Thiên Kim Giả

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 32
Chạy Nạn Làm Giàu Sau Khi Bị Lưu Đày Ta Giật Dây Cấp Trên Tạo Phản

Chạy Nạn Làm Giàu Sau Khi Bị Lưu Đày Ta Giật Dây Cấp Trên Tạo Phản

7/10
5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 50
Tuyệt Thế Võ Hồn

Tuyệt Thế Võ Hồn

7.9/10
8.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 595
Bác Sĩ Của Anh FULL

Bác Sĩ Của Anh FULL

7.5/10
6.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 110
Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

7.6/10
7.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

7.7/10
11.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 125
Sau Khi Xuyên Sách Kiếm Được Chồng Đẹp Trai

Sau Khi Xuyên Sách Kiếm Được Chồng Đẹp Trai

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 3
Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ

Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ

7.2/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 58
Dọa Chết Người

Dọa Chết Người

7.8/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Phương Tây, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 14
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

7.2/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 92
Harry Potter Trò Đùa Dai Của Harry

Harry Potter Trò Đùa Dai Của Harry

7.8/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 14
Hiện Đại Tiểu Thành Hoàng

Hiện Đại Tiểu Thành Hoàng

7.3/10
14.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 253
Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Xuyên Việt Chi Tu Tiên

7.7/10
47.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 501
Ma Tôn Giết Ta Trước Mất Trí Nhớ Lạp

Ma Tôn Giết Ta Trước Mất Trí Nhớ Lạp

8.1/10
8.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 102
Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

7.5/10
16.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 492
Phép Tắc Thượng Vị

Phép Tắc Thượng Vị

7.4/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 7
Hồng Trần Phàm Thế Chi Bằng Cướp Một Lão Bà

Hồng Trần Phàm Thế Chi Bằng Cướp Một Lão Bà

7.4/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 14
Công Chính Dắt Công Phụ Chạy Trốn

Công Chính Dắt Công Phụ Chạy Trốn

7.3/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 3
Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại FULL

Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại FULL

7.7/10
101.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 113
Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn

Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn

7.7/10
7.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 72
Ông xã thần bí không thể trêu vào

Ông xã thần bí không thể trêu vào

7.9/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 17
Truyện hôn là nghiện

Truyện hôn là nghiện

7.9/10
94.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 459
Giúp ba cua lại mẹ nhé

Giúp ba cua lại mẹ nhé

7.9/10
338.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 2197
Từ chối lời cầu hôn của ác ma

Từ chối lời cầu hôn của ác ma

7.9/10
5.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Hài Hước, Phương Tây, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 40
Đan võ thần tôn

Đan võ thần tôn

7.7/10
145K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Convert

Chương 1332
Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên

Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên

7.9/10
10.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Huyền Huyễn

Chương 182
Người yêu của naraku nham hiểm

Người yêu của naraku nham hiểm

7.9/10
14K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Chương 100
Hôn là nghiện

Hôn là nghiện

7.6/10
27.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 460
Ta có dược a!

Ta có dược a!

7.5/10
48.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 518
Tứ sinh tứ thế

Tứ sinh tứ thế

7.6/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 8
Không có anh sao em hạnh phúc

Không có anh sao em hạnh phúc

7.6/10
6.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 104
Mẫu nghi thiên hạ: tứ quốc tranh thê

Mẫu nghi thiên hạ: tứ quốc tranh thê

7.9/10
6.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Hệ thống nhiệm vụ: đại chiến lật ngược tình thế

Hệ thống nhiệm vụ: đại chiến lật ngược tình thế

7.7/10
1.8K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 7
Lần nữa yêu em

Lần nữa yêu em

7.6/10
2.2K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 13
Hôn Là Nghiện

Hôn Là Nghiện

7.8/10
27.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 100
Thay Đổi - Lạc Y Thần

Thay Đổi - Lạc Y Thần

8.5/10
7K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 19
Ta Bị Ép Buộc

Ta Bị Ép Buộc

8.5/10
13.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 52
Thượng Ẩn - Tám Năm Xa Cách

Thượng Ẩn - Tám Năm Xa Cách

8.5/10
16.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 42
Lười Thê Của Tổng Tài

Lười Thê Của Tổng Tài

8.5/10
16.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư

Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư

8.5/10
13.5K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 177
Trái Đụng Hồ Ly Phải Đụng Chó Sói

Trái Đụng Hồ Ly Phải Đụng Chó Sói

8.5/10
26.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 139
Bạn Gái Xinh Đẹp Của Ta

Bạn Gái Xinh Đẹp Của Ta

8.8/10
23.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 200
Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

7.5/10
28.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Cổ Đại

Chương 139
Trùng Sinh Tinh Tế Chi Ma Pháp Sư

Trùng Sinh Tinh Tế Chi Ma Pháp Sư

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Trọng Sinh

Chương 8
Diệu Nhật Lam Thiên

Diệu Nhật Lam Thiên

7.5/10
9.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 50
Cố Chấp - Linh Lạc Thành Nê

Cố Chấp - Linh Lạc Thành Nê

7.5/10
42.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 60
Thịnh Thế An Ổn

Thịnh Thế An Ổn

7.5/10
7.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 27
Tôi Bị Ép Buộc

Tôi Bị Ép Buộc

7.5/10
20.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 52
Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!

Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!

7.5/10
51.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 116
Khuynh Thế Thiên Tài

Khuynh Thế Thiên Tài

7.5/10
57.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Chương 227
Huề Thủ Hi Thủ

Huề Thủ Hi Thủ

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 15
Trốn Hôn: Chạy Không Thoát!

Trốn Hôn: Chạy Không Thoát!

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
GV Ký Sự

GV Ký Sự

7.5/10
21.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 117
Yêu Em Lần Nữa

Yêu Em Lần Nữa

7.5/10
5.2K

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 14
Nguyệt Lượng Đích Thủ Hộ

Nguyệt Lượng Đích Thủ Hộ

7.5/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 66
Trạch Nữ Yêu Kiều: Chồng Là Tổng Giám Đốc Sói

Trạch Nữ Yêu Kiều: Chồng Là Tổng Giám Đốc Sói

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Thợ Săn Quỷ

Thợ Săn Quỷ

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Khoa Huyễn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 13
Vân Mộng Truyền Thuyết

Vân Mộng Truyền Thuyết

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 12
Hoàng Hậu Lười Tô Hiểu Nguyệt

Hoàng Hậu Lười Tô Hiểu Nguyệt

7.5/10
37.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 96
Gả Cho Lão Nam Nhân

Gả Cho Lão Nam Nhân

7.5/10
123.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 71
Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Nàng Phi Lười Của Tà Vương

7.5/10
24.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 104
Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên

Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên

7.5/10
24K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ

Chương 79
Mỹ Nhân Phu Quân

Mỹ Nhân Phu Quân

7.5/10
24.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 172
Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

7.5/10
30.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 66
Cướp Sắc

Cướp Sắc

7.5/10
6.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Lười Thê Của Tổng Giám Đốc

Lười Thê Của Tổng Giám Đốc

7.5/10
10.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên Dịch
7.7/10
1.4K

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Đậu Đỏ Tương Tư - Lạc Hân
7.9/10
1.6K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Đăng Xuất Trái Đất Vào Máy Chủ Tu Tiên
7.3/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Đăng Xuất Trái Đất Vào Máy Chủ Tu Tiên
7.8/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Mang Theo Nông Trường Ở Tinh Tế Trọng Sinh Đến Niên Đại Văn
7.9/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Khoảng Cách Vô Hình Của Thời Gian
8.4/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Khoảng Cách Vô Hình Của Thời Gian
8.4/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Sủng Ái Thiên Kim Giả
7.6/10
1.7K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chạy Nạn Làm Giàu Sau Khi Bị Lưu Đày Ta Giật Dây Cấp Trên Tạo Phản
7/10
5.5K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Tuyệt Thế Võ Hồn
7.9/10
8.7K

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Bác Sĩ Của Anh FULL
7.5/10
6.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
7.6/10
7.5K

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
7.7/10
11.1K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Sau Khi Xuyên Sách Kiếm Được Chồng Đẹp Trai
7.8/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ
7.2/10
4.6K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Dọa Chết Người
7.8/10
1.6K

Thể loại: Linh Dị, Phương Tây

Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại
7.2/10
4.3K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Harry Potter Trò Đùa Dai Của Harry
7.8/10
2K

Thể loại: Phương Tây, Đam Mỹ

Hiện Đại Tiểu Thành Hoàng
7.3/10
14.5K

Thể loại: Dị Giới, Ngôn Tình

Xuyên Việt Chi Tu Tiên
7.7/10
47.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ma Tôn Giết Ta Trước Mất Trí Nhớ Lạp
8.1/10
8.9K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia
7.5/10
16.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Phép Tắc Thượng Vị
7.4/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Hồng Trần Phàm Thế Chi Bằng Cướp Một Lão Bà
7.4/10
1.8K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

Công Chính Dắt Công Phụ Chạy Trốn
7.3/10
1.7K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại FULL
7.7/10
101.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn
7.7/10
7.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ông xã thần bí không thể trêu vào
7.9/10
4K

Thể loại: Đô Thị

Truyện hôn là nghiện
7.9/10
94.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Giúp ba cua lại mẹ nhé
7.9/10
338.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Từ chối lời cầu hôn của ác ma
7.9/10
5.3K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Đan võ thần tôn
7.7/10
145K

Thể loại: Tiên Hiệp, Convert

Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên
7.9/10
10.5K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Người yêu của naraku nham hiểm
7.9/10
14K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Hôn là nghiện
7.6/10
27.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Ta có dược a!
7.5/10
48.5K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Tứ sinh tứ thế
7.6/10
1.6K

Thể loại: Truyện Khác

Không có anh sao em hạnh phúc
7.6/10
6.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Mẫu nghi thiên hạ: tứ quốc tranh thê
7.9/10
6.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Hệ thống nhiệm vụ: đại chiến lật ngược tình thế
7.7/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Lần nữa yêu em
7.6/10
2.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hôn Là Nghiện
7.8/10
27.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Thay Đổi - Lạc Y Thần
8.5/10
7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Ta Bị Ép Buộc
8.5/10
13.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thượng Ẩn - Tám Năm Xa Cách
8.5/10
16.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Lười Thê Của Tổng Tài
8.5/10
16.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư
8.5/10
13.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trái Đụng Hồ Ly Phải Đụng Chó Sói
8.5/10
26.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Bạn Gái Xinh Đẹp Của Ta
8.8/10
23.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói
7.5/10
28.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc

Trùng Sinh Tinh Tế Chi Ma Pháp Sư
7.5/10
2.4K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Diệu Nhật Lam Thiên
7.5/10
9.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Cố Chấp - Linh Lạc Thành Nê
7.5/10
42.2K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Thịnh Thế An Ổn
7.5/10
7.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tôi Bị Ép Buộc
7.5/10
20.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!
7.5/10
51.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Khuynh Thế Thiên Tài
7.5/10
57.8K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Huề Thủ Hi Thủ
7.5/10
4.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Trốn Hôn: Chạy Không Thoát!
7.5/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình

GV Ký Sự
7.5/10
21.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Yêu Em Lần Nữa
7.5/10
5.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Nguyệt Lượng Đích Thủ Hộ
7.5/10
9.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Trạch Nữ Yêu Kiều: Chồng Là Tổng Giám Đốc Sói
7.5/10
2.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Thợ Săn Quỷ
7.5/10
3.3K

Thể loại: Dị Năng, Khoa Huyễn

Vân Mộng Truyền Thuyết
7.5/10
3.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hoàng Hậu Lười Tô Hiểu Nguyệt
7.5/10
37.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Gả Cho Lão Nam Nhân
7.5/10
123.2K

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không

Nàng Phi Lười Của Tà Vương
7.5/10
24.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên
7.5/10
24K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Mỹ Nhân Phu Quân
7.5/10
24.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người
7.5/10
30.5K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Cướp Sắc
7.5/10
6.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Lười Thê Của Tổng Giám Đốc
7.5/10
10.1K

Thể loại: Ngôn Tình