Tác Giả Ma nữ mary

Ký Ức Của Hoa Đào FULL

Ký Ức Của Hoa Đào FULL

7/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 12
Xuyên Không Kiếm Tiền Vô Tình Nhặt Được Phu Quân

Xuyên Không Kiếm Tiền Vô Tình Nhặt Được Phu Quân

7.1/10
4.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 12
Hoàng hậu phúc hắc

Hoàng hậu phúc hắc

7.5/10
9.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 10
Phát tình gặp ác ma

Phát tình gặp ác ma

7.9/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 6
Nữ sát thủ tuyết băng

Nữ sát thủ tuyết băng

7.5/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Hài Hước, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Chương 20
Em của ngày hôm nay

Em của ngày hôm nay

7.8/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 5
Nhịp đập của trái tim

Nhịp đập của trái tim

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 10
Ma cà rồng 1000 tuổi

Ma cà rồng 1000 tuổi

7.9/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 5
Tiên tri

Tiên tri

7.9/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 6
Nếu anh mệt thì dựa vào em

Nếu anh mệt thì dựa vào em

7.7/10
6.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Bách Hợp, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 17
Cho em được yêu anh

Cho em được yêu anh

7.6/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 5
Anh nguyện là cây si

Anh nguyện là cây si "hệ liệt 1"

7.9/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Teen, Võng Du

Chương 7
Nữ chính muốn làm nữ phụ

Nữ chính muốn làm nữ phụ " hệ liệt 5"

7.5/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 11
Ký ức của hoa đào

Ký ức của hoa đào " hệ liệt 6 "

7.9/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 12
Ma nữ yêu nghiệt

Ma nữ yêu nghiệt

7.6/10
8.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Chương 31
Chồng điên

Chồng điên " hệ liệt 7 "

7.7/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 10
Bạn trai tôi là hoàng tử

Bạn trai tôi là hoàng tử " hệ liệt 2 "

7.6/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 5
Chàng khờ! em thích anh

Chàng khờ! em thích anh "hệ liệt 3"

7.8/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 5
Chạy trốn

Chạy trốn " waiting for my love "

7.8/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Bách Hợp, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Teen, Võng Du

Chương 18
Chàng hoàng tử dâu tây

Chàng hoàng tử dâu tây

7.8/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 10
Người tình kiếp trước

Người tình kiếp trước

7.7/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 8
Ký Ức Của Hoa Đào FULL
7/10
1.6K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Xuyên Không Kiếm Tiền Vô Tình Nhặt Được Phu Quân
7.1/10
4.8K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Hoàng hậu phúc hắc
7.5/10
9.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Phát tình gặp ác ma
7.9/10
2.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Nữ sát thủ tuyết băng
7.5/10
5.7K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Em của ngày hôm nay
7.8/10
3K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Nhịp đập của trái tim
7.5/10
3.6K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Ma cà rồng 1000 tuổi
7.9/10
1.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tiên tri
7.9/10
2.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Mạt Thế

Nếu anh mệt thì dựa vào em
7.7/10
6.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước

Cho em được yêu anh
7.6/10
3.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Anh nguyện là cây si
7.9/10
2.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Nữ chính muốn làm nữ phụ
7.5/10
6.6K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Ký ức của hoa đào
7.9/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Ma nữ yêu nghiệt
7.6/10
8.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước

Chồng điên
7.7/10
3.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Bạn trai tôi là hoàng tử
7.6/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chàng khờ! em thích anh
7.8/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chạy trốn
7.8/10
4K

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước

Chàng hoàng tử dâu tây
7.8/10
2.6K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Người tình kiếp trước
7.7/10
3.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị