Tác Giả Bát Nguyệt Vu Hạ

Thái Tử Cố Chấp Là Chồng Cũ Của Ta

Thái Tử Cố Chấp Là Chồng Cũ Của Ta

7.9/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 3
Phi Tần Dắng Tường

Phi Tần Dắng Tường

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu

Chương 11
Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ

Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ

7.2/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Điền Văn, Huyền Huyễn

Chương 21
Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

7.3/10
6.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 103
Quả Mơ Hồng

Quả Mơ Hồng

7.3/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 21
Chuyển Sang Kiếp Khác Hồ Yêu Lúc Sau Cần Thiết Muốn Khuynh Thành Thiên Hạ Sao

Chuyển Sang Kiếp Khác Hồ Yêu Lúc Sau Cần Thiết Muốn Khuynh Thành Thiên Hạ Sao

7.9/10
8.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 501
Xuyên Qua Đại Phản Phái

Xuyên Qua Đại Phản Phái

8.3/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 501
Tiểu Phúc Bao Ở Thập Niên 60

Tiểu Phúc Bao Ở Thập Niên 60

7.8/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị

Chương 40
Tạo Tác Thời Gian

Tạo Tác Thời Gian

7.7/10
6.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước

Chương 144
Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong FULL

Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong FULL

7.2/10
18.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Đô Thị

Chương 100
Xuyên Qua Nông Phụ Làm Trù Nương

Xuyên Qua Nông Phụ Làm Trù Nương

7.1/10
8.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Chương 50
Xuyên Qua Chi Nông Phụ Y Nương

Xuyên Qua Chi Nông Phụ Y Nương

7.2/10
5.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Điền Văn, Truyện Khác

Chương 51
Xuyên Vào Truyện Sinh Tử Sinh Tể Tể

Xuyên Vào Truyện Sinh Tử Sinh Tể Tể

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 6
Đế Hoàng Thư Không Phụ Ý Tương Tư

Đế Hoàng Thư Không Phụ Ý Tương Tư

7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Lấy Giang Sơn Làm Sinh Lễ Cưới Đích Nữ

Lấy Giang Sơn Làm Sinh Lễ Cưới Đích Nữ

7.3/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 23
Thập Niên 70 Vượng Phu Sinh Hoạt

Thập Niên 70 Vượng Phu Sinh Hoạt

7.1/10
13.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 50
Thập Niên 70 Gia Đình Cực Phẩm

Thập Niên 70 Gia Đình Cực Phẩm

7.2/10
16.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 50
Nhật Ký Của Đô Đô

Nhật Ký Của Đô Đô

7.3/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 30
Ca Nhi Hà Gia Làm Ruộng

Ca Nhi Hà Gia Làm Ruộng

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 4
Itanaru Biến Hình Ký

Itanaru Biến Hình Ký

7.3/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 5
Cố Dẫn Trong Anh

Cố Dẫn Trong Anh

7.2/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 5
Chồng Yêu Siêu Nuông Chiều Tôi

Chồng Yêu Siêu Nuông Chiều Tôi

7.1/10
39.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 73
Bạn Trai Cũ Lại Là Đối Tượng Yêu Qua Mạng FULL

Bạn Trai Cũ Lại Là Đối Tượng Yêu Qua Mạng FULL

7.7/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 3
Harry Potter Phản Bội

Harry Potter Phản Bội

7.3/10
8.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Phương Tây, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 49
Giang Thiếu Đình Của Ôn Ngôn

Giang Thiếu Đình Của Ôn Ngôn

7.7/10
5.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 64
Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

7.3/10
199.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1309
Âm Sinh FULL

Âm Sinh FULL

7.2/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Linh Dị

Chương 10
Giả! Đều Là Giả! FULL

Giả! Đều Là Giả! FULL

7.2/10
13.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 30
Hoàng Thành Có Bảo Châu

Hoàng Thành Có Bảo Châu

7.5/10
12K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước

Chương 116
Ngày Yên Nghỉ

Ngày Yên Nghỉ

7.9/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 57
Sau Khi Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức

Sau Khi Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức

7.9/10
13.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Sủng, Nữ Phụ

Chương 99
Tiểu Ca Nhi Có Chút Ngọt Ngào

Tiểu Ca Nhi Có Chút Ngọt Ngào

7.1/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 10
Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi

7.8/10
345.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2672
Hàng Đêm Hoan Hảo FULL

Hàng Đêm Hoan Hảo FULL

7.3/10
11.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Truyện Khác

Chương 12
Cô Vợ Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

7.3/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 10
Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

7.1/10
14.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 300
Cưng Chiều Anh Nhất

Cưng Chiều Anh Nhất

7.7/10
18.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 88
Tróc Quỷ Vấn Đạo

Tróc Quỷ Vấn Đạo

7.3/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám, Linh Dị

Chương 30
Phu Nhân Tại Thượng Vợ Yêu Không Dễ Đụng

Phu Nhân Tại Thượng Vợ Yêu Không Dễ Đụng

7.7/10
6.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 50
Gã Ăn Xin Mù Bất Hạnh FULL

Gã Ăn Xin Mù Bất Hạnh FULL

7.6/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 24
Tiệm Cơm Nhà Ta Thật Mỹ Vị

Tiệm Cơm Nhà Ta Thật Mỹ Vị

7/10
147.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 107
Tiểu Tổ Tông Hư Hỏng Của Anh

Tiểu Tổ Tông Hư Hỏng Của Anh

7.6/10
23.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 64
Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

7.7/10
99.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 161
Không có kiếp sau

Không có kiếp sau "một hữu lai sinh"

7.7/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn

Chương 25
Vong linh thư

Vong linh thư

7.8/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Chương 74
Ta chính là cô nương như thế

Ta chính là cô nương như thế

7.5/10
35K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Cung Đấu

Chương 165
Theo đuổi hào môn: tổng tài chớ chọc giận ta

Theo đuổi hào môn: tổng tài chớ chọc giận ta

7.9/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Đô Thị

Chương 18
Đích nữ trọng sinh ký

Đích nữ trọng sinh ký

7.8/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 22
Nhà có hãn thê làm sao phá

Nhà có hãn thê làm sao phá

7.8/10
14.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh

Chương 103
Bẫy trong bẫy

Bẫy trong bẫy

7.8/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 16
Vô luận ngụy tấn

Vô luận ngụy tấn

7.6/10
6.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 128
Trong ác quỷ có đau thương

Trong ác quỷ có đau thương

7.5/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen, Việt Nam

Chương 11
Hào môn thiên giới tiền thê

Hào môn thiên giới tiền thê

7.9/10
13.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 267
Văn phòng tình dục thiên sư

Văn phòng tình dục thiên sư

7.7/10
35.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Linh Dị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 49
(naruto – đồng nhân) quang ám điên đảo

(naruto – đồng nhân) quang ám điên đảo

7.8/10
8.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 41
Một thai hai bảo: giám đốc hàng tỉ yêu vợ tận xương

Một thai hai bảo: giám đốc hàng tỉ yêu vợ tận xương

7.6/10
453.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3635
Tạo tác thời quang

Tạo tác thời quang

7.8/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 23
Ta chính là một cô nương như thế

Ta chính là một cô nương như thế

7.7/10
76.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Cung Đấu

Chương 195
Yêu lại từ đầu-mnthc

Yêu lại từ đầu-mnthc

7.9/10
5.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 32
Anh đừng yêu em

Anh đừng yêu em

7.5/10
9.9K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 264
Hương đồ

Hương đồ

7.9/10
7.1K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Động lòng 101 lần: sủng vợ bảo bối đáng yêu

Động lòng 101 lần: sủng vợ bảo bối đáng yêu

7.7/10
5.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Hoạt sắc sinh hương

Hoạt sắc sinh hương

7.9/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 10
Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

8.4/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 14
Call Boy

Call Boy

7/10
8.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 41
Hân Hoan

Hân Hoan

9.3/10
129.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 116
Trọng Lai Nhất Thứ

Trọng Lai Nhất Thứ

8.8/10
83.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 85
Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Đừng Kỳ Thị Giống Loài

9.7/10
251.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 138
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

8.5/10
40.6K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 258
Thế Gia 2

Thế Gia 2

8.5/10
23K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 131
Nghề Làm Phi – Tập 2

Nghề Làm Phi – Tập 2

8.5/10
19.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 14
Nghề Làm Phi – Tập 1

Nghề Làm Phi – Tập 1

8.5/10
19.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 15
 Tam Tấc Ánh Nắng

Tam Tấc Ánh Nắng

8.5/10
26.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 110
Kỳ Huyễn Dị Điển

Kỳ Huyễn Dị Điển

8.9/10
32.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Khoa Huyễn

Chương 299
Trầm Luân

Trầm Luân

7.7/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 16
Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!

Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!

7.1/10
153.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 294
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

7.1/10
116.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1193
Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu

Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu

9.1/10
55K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 154
Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

9.5/10
85.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 156
Một Đêm Nguy Hiểm: Cô Vợ Đắt Giá Của Chủ Tịch

Một Đêm Nguy Hiểm: Cô Vợ Đắt Giá Của Chủ Tịch

8.4/10
14.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 38
Áp Lực Của Chưởng Môn Rất Lớn

Áp Lực Của Chưởng Môn Rất Lớn

9.9/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Linh Dị, Tiên Hiệp

Chương 3
Chuyện Quỷ Quái Nhà Họ Hướng (Hướng Trạch Quỷ Sự)

Chuyện Quỷ Quái Nhà Họ Hướng (Hướng Trạch Quỷ Sự)

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Đô Thị, Linh Dị

Chương 12
Cẩm Tú Đích Nữ: Độc Y Tam Tiểu Thư

Cẩm Tú Đích Nữ: Độc Y Tam Tiểu Thư

7.5/10
6.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 25
Thiên Hồn Đại Lục

Thiên Hồn Đại Lục

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Sắc, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 49
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em

9/10
66.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 265
Lục Diệp Sâm Lâm Hệ Liệt

Lục Diệp Sâm Lâm Hệ Liệt

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 21
Bát Bảo Trang

Bát Bảo Trang

7.5/10
150.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 109
Truy Tìm

Truy Tìm

7.5/10
5.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 29
Thay Hương Đổi Vị, Ấy Là Cuộc Đời

Thay Hương Đổi Vị, Ấy Là Cuộc Đời

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 12
Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ

Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ

7.5/10
268K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 151
Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

7.5/10
9.9M

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 3662
Hào Môn Cấm Sủng Chẩm Thượng Hoan

Hào Môn Cấm Sủng Chẩm Thượng Hoan

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 4
Thần Trộm Ngốc Phi

Thần Trộm Ngốc Phi

7.5/10
9.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 40
Who Are You ??? [Thanh Vũ]

Who Are You ??? [Thanh Vũ]

7.5/10
21.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Hài Hước

Chương 85
Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

7.5/10
95.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 101
Thế Nào Là Hiền Thê

Thế Nào Là Hiền Thê

7.5/10
133.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 123
Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Chương 5
Hàm Bao Đãi Phóng Đích Nguyên Soái Các Hạ

Hàm Bao Đãi Phóng Đích Nguyên Soái Các Hạ

7.5/10
5.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

7.5/10
944.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 732
Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn Tịch

Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn Tịch

7.5/10
12.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 77
Thái Tử Cố Chấp Là Chồng Cũ Của Ta
7.9/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Phi Tần Dắng Tường
7.6/10
1.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ
7.2/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí
7.3/10
6.9K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Quả Mơ Hồng
7.3/10
1.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chuyển Sang Kiếp Khác Hồ Yêu Lúc Sau Cần Thiết Muốn Khuynh Thành Thiên Hạ Sao
7.9/10
8.3K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Xuyên Qua Đại Phản Phái
8.3/10
5.8K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Tiểu Phúc Bao Ở Thập Niên 60
7.8/10
3.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Tạo Tác Thời Gian
7.7/10
6.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong FULL
7.2/10
18.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Xuyên Qua Nông Phụ Làm Trù Nương
7.1/10
8.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Xuyên Qua Chi Nông Phụ Y Nương
7.2/10
5.7K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Xuyên Vào Truyện Sinh Tử Sinh Tể Tể
7.8/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Đế Hoàng Thư Không Phụ Ý Tương Tư
7/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Lấy Giang Sơn Làm Sinh Lễ Cưới Đích Nữ
7.3/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thập Niên 70 Vượng Phu Sinh Hoạt
7.1/10
13.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Gia Đình Cực Phẩm
7.2/10
16.2K

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường

Nhật Ký Của Đô Đô
7.3/10
2.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Ca Nhi Hà Gia Làm Ruộng
7.6/10
1.7K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Itanaru Biến Hình Ký
7.3/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Cố Dẫn Trong Anh
7.2/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chồng Yêu Siêu Nuông Chiều Tôi
7.1/10
39.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bạn Trai Cũ Lại Là Đối Tượng Yêu Qua Mạng FULL
7.7/10
2.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Harry Potter Phản Bội
7.3/10
8.7K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Giang Thiếu Đình Của Ôn Ngôn
7.7/10
5.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy
7.3/10
199.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Âm Sinh FULL
7.2/10
5.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Giả! Đều Là Giả! FULL
7.2/10
13.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Hoàng Thành Có Bảo Châu
7.5/10
12K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ngày Yên Nghỉ
7.9/10
3.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Sau Khi Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức
7.9/10
13.9K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Tiểu Ca Nhi Có Chút Ngọt Ngào
7.1/10
2.8K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi
7.8/10
345.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Hàng Đêm Hoan Hảo FULL
7.3/10
11.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Cô Vợ Bí Mật Của Tổng Giám Đốc
7.3/10
3.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu
7.1/10
14.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Cưng Chiều Anh Nhất
7.7/10
18.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tróc Quỷ Vấn Đạo
7.3/10
3.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám

Phu Nhân Tại Thượng Vợ Yêu Không Dễ Đụng
7.7/10
6.3K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Gã Ăn Xin Mù Bất Hạnh FULL
7.6/10
6.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tiệm Cơm Nhà Ta Thật Mỹ Vị
7/10
147.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tiểu Tổ Tông Hư Hỏng Của Anh
7.6/10
23.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong
7.7/10
99.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Không có kiếp sau
7.7/10
2.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Vong linh thư
7.8/10
5.2K

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Ta chính là cô nương như thế
7.5/10
35K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Theo đuổi hào môn: tổng tài chớ chọc giận ta
7.9/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Đích nữ trọng sinh ký
7.8/10
3.7K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Nhà có hãn thê làm sao phá
7.8/10
14.8K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Bẫy trong bẫy
7.8/10
2.3K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Vô luận ngụy tấn
7.6/10
6.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trong ác quỷ có đau thương
7.5/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hào môn thiên giới tiền thê
7.9/10
13.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Văn phòng tình dục thiên sư
7.7/10
35.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

(naruto – đồng nhân) quang ám điên đảo
7.8/10
8.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Một thai hai bảo: giám đốc hàng tỉ yêu vợ tận xương
7.6/10
453.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Tạo tác thời quang
7.8/10
3.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ta chính là một cô nương như thế
7.7/10
76.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Yêu lại từ đầu-mnthc
7.9/10
5.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Anh đừng yêu em
7.5/10
9.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Hương đồ
7.9/10
7.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Động lòng 101 lần: sủng vợ bảo bối đáng yêu
7.7/10
5.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Hoạt sắc sinh hương
7.9/10
1.9K

Thể loại: Truyện Khác

Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê
8.4/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Call Boy
7/10
8.8K

Thể loại: Đô Thị

Hân Hoan
9.3/10
129.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Lai Nhất Thứ
8.8/10
83.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Đừng Kỳ Thị Giống Loài
9.7/10
251.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
8.5/10
40.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Thế Gia 2
8.5/10
23K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nghề Làm Phi – Tập 2
8.5/10
19.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nghề Làm Phi – Tập 1
8.5/10
19.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

 Tam Tấc Ánh Nắng
8.5/10
26.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Kỳ Huyễn Dị Điển
8.9/10
32.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Trầm Luân
7.7/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!
7.1/10
153.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tại Hạ Không Phải Là Nữ
7.1/10
116.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu
9.1/10
55K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng
9.5/10
85.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Một Đêm Nguy Hiểm: Cô Vợ Đắt Giá Của Chủ Tịch
8.4/10
14.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Áp Lực Của Chưởng Môn Rất Lớn
9.9/10
1.7K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chuyện Quỷ Quái Nhà Họ Hướng (Hướng Trạch Quỷ Sự)
7.5/10
3.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Cẩm Tú Đích Nữ: Độc Y Tam Tiểu Thư
7.5/10
6.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thiên Hồn Đại Lục
7.5/10
7.6K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Sắc

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em
9/10
66.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Lục Diệp Sâm Lâm Hệ Liệt
7.5/10
4.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Bát Bảo Trang
7.5/10
150.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Truy Tìm
7.5/10
5.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Thay Hương Đổi Vị, Ấy Là Cuộc Đời
7.5/10
3.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ
7.5/10
268K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương
7.5/10
9.9M

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hào Môn Cấm Sủng Chẩm Thượng Hoan
7.5/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Thần Trộm Ngốc Phi
7.5/10
9.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Who Are You ??? [Thanh Vũ]
7.5/10
21.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài
7.5/10
95.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Thế Nào Là Hiền Thê
7.5/10
133.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!
7.5/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Hàm Bao Đãi Phóng Đích Nguyên Soái Các Hạ
7.5/10
5.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
7.5/10
944.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn Tịch
7.5/10
12.1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ