Tác Giả Phản Phái Tử Vu Thoại Đa Mạ

Tôi Sở Hữu Một Tinh Cầu Tinh Tế

Tôi Sở Hữu Một Tinh Cầu Tinh Tế

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Trọng Sinh

Chương 13
Phu quân minh vương của ta

Phu quân minh vương của ta

8.5/10
23.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 62
Ta Được Kế Thừa Một Hành Tinh FULL

Ta Được Kế Thừa Một Hành Tinh FULL

7.6/10
22.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 114
Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi Sau

Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi Sau

7.1/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn

Chương 71
Muôn Vàn Mềm Mại FULL

Muôn Vàn Mềm Mại FULL

7.9/10
8.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 16
Bệ Hạ Hôm Nay Lại Ăn Giấm Rồi Sao

Bệ Hạ Hôm Nay Lại Ăn Giấm Rồi Sao

7/10
5.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 51
Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa

Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa

7.7/10
50.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 73
Minh Vương Phu Nhân

Minh Vương Phu Nhân

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 35
Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi

Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi

7.8/10
51.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 73
Cậy Quân Sủng

Cậy Quân Sủng

7.7/10
218.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 136
Nhặt Được Một Tiểu Mỹ Nhân

Nhặt Được Một Tiểu Mỹ Nhân

7.5/10
11.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 26
Lão Nam Nhân Phản Điền Tiểu Hoàng FULL

Lão Nam Nhân Phản Điền Tiểu Hoàng FULL

7.7/10
7.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Sự Thân Mật Hài Hòa FULL

Sự Thân Mật Hài Hòa FULL

7.6/10
25.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 43
Mỹ nam tâm kế

Mỹ nam tâm kế

8.5/10
32.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 70
Nữ Vương Khủng Bố

Nữ Vương Khủng Bố

7.4/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 22
Hoàng Hậu Bị Phu Quân Mặt Dày Tính Kế FULL

Hoàng Hậu Bị Phu Quân Mặt Dày Tính Kế FULL

7.9/10
145.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 69
Bạo quân cường sủng công chúa mất trí nhớ

Bạo quân cường sủng công chúa mất trí nhớ

7.8/10
98K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 74
Lấy nhầm chồng đại gia

Lấy nhầm chồng đại gia

7.9/10
502.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1700
Bà xã ảnh hậu đừng chạy trốn

Bà xã ảnh hậu đừng chạy trốn

7.8/10
6.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

7.1/10
226.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 113
Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)

Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)

7.3/10
496.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 1692
Pháo Hữu

Pháo Hữu

7.5/10
8.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 17
Tiểu Quỷ

Tiểu Quỷ

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 12
Đúng Người

Đúng Người

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 10
Tôi Sở Hữu Một Tinh Cầu Tinh Tế
7.7/10
1.4K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Phu quân minh vương của ta
8.5/10
23.7K

Thể loại: Linh Dị, Cổ Đại

Ta Được Kế Thừa Một Hành Tinh FULL
7.6/10
22.8K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi Sau
7.1/10
3.7K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Muôn Vàn Mềm Mại FULL
7.9/10
8.4K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Bệ Hạ Hôm Nay Lại Ăn Giấm Rồi Sao
7/10
5.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa
7.7/10
50.3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Minh Vương Phu Nhân
7.5/10
4.5K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi
7.8/10
51.9K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Cậy Quân Sủng
7.7/10
218.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nhặt Được Một Tiểu Mỹ Nhân
7.5/10
11.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Lão Nam Nhân Phản Điền Tiểu Hoàng FULL
7.7/10
7.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Sự Thân Mật Hài Hòa FULL
7.6/10
25.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Mỹ nam tâm kế
8.5/10
32.2K

Thể loại: Truyện Khác

Nữ Vương Khủng Bố
7.4/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Hoàng Hậu Bị Phu Quân Mặt Dày Tính Kế FULL
7.9/10
145.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bạo quân cường sủng công chúa mất trí nhớ
7.8/10
98K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Lấy nhầm chồng đại gia
7.9/10
502.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Bà xã ảnh hậu đừng chạy trốn
7.8/10
6.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay
7.1/10
226.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)
7.3/10
496.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Pháo Hữu
7.5/10
8.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Tiểu Quỷ
7.5/10
3.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Đúng Người
7.5/10
3K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ