Tác Giả Y Phong Ca

Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành

Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành

7.9/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Truyện Khác

Chương 35
Quy Tắc Ngầm [tiềm Quy Tắc]

Quy Tắc Ngầm [tiềm Quy Tắc]

8.2/10
5.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Bách Hợp, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 95
Hàng Đêm Hoan Hảo FULL

Hàng Đêm Hoan Hảo FULL

7.3/10
10.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Truyện Khác

Chương 12
Dục Tu Ký

Dục Tu Ký

7.8/10
36.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Võng Du, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 229
Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm anh muốn em

Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm anh muốn em

7.8/10
53K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Đô Thị

Chương 295
Sứ giả hạnh phúc

Sứ giả hạnh phúc

7.9/10
3K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 32
Lung Linh Ảnh

Lung Linh Ảnh

7.5/10
28.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 22
Quốc Sắc Thiên Hương

Quốc Sắc Thiên Hương

9.3/10
23.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 136
Phong Vũ Vô Cực

Phong Vũ Vô Cực

8.5/10
12.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 111
Hiểu Tinh Cô Tự

Hiểu Tinh Cô Tự

8.5/10
17.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 114
Trọng Sinh Kiếp Khác

Trọng Sinh Kiếp Khác

8.5/10
4.9K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 19
Vũ Đấu Tinh Không

Vũ Đấu Tinh Không

7.5/10
7.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 64
Cô Dâu Không Nên Là Em - Phong Cảnh

Cô Dâu Không Nên Là Em - Phong Cảnh

7.5/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Thiên La Địa Võng

Thiên La Địa Võng

7.5/10
15.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 65
Ngự Tứ Lương Y

Ngự Tứ Lương Y

7.5/10
94K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 206
Không Có Lai Sinh

Không Có Lai Sinh

7.5/10
18.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 67
Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

7.5/10
41.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 116
Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực

7.5/10
34.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 108
Dương Thư Mị Ảnh

Dương Thư Mị Ảnh

7.5/10
82.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 138
Đơn Giản Tiếng Yêu

Đơn Giản Tiếng Yêu

7.5/10
10.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại

Chương 46
Để Người Cười

Để Người Cười

7.5/10
7.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh

Chương 69
Thế Giới Trắng Và Đen

Thế Giới Trắng Và Đen

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Chương 2
Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành
7.9/10
4.6K

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường

Quy Tắc Ngầm [tiềm Quy Tắc]
8.2/10
5.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới

Hàng Đêm Hoan Hảo FULL
7.3/10
10.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Dục Tu Ký
7.8/10
36.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm anh muốn em
7.8/10
53K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Sứ giả hạnh phúc
7.9/10
3K

Thể loại: Ngôn Tình

Lung Linh Ảnh
7.5/10
28.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Quốc Sắc Thiên Hương
9.3/10
23.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Phong Vũ Vô Cực
8.5/10
12.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Hiểu Tinh Cô Tự
8.5/10
17.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Sinh Kiếp Khác
8.5/10
4.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vũ Đấu Tinh Không
7.5/10
7.3K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Cô Dâu Không Nên Là Em - Phong Cảnh
7.5/10
4K

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên La Địa Võng
7.5/10
15.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Ngự Tứ Lương Y
7.5/10
94K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Không Có Lai Sinh
7.5/10
18.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự
7.5/10
41.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực
7.5/10
34.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Dương Thư Mị Ảnh
7.5/10
82.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đơn Giản Tiếng Yêu
7.5/10
10.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Để Người Cười
7.5/10
7.1K

Thể loại: Trọng Sinh

Thế Giới Trắng Và Đen
7.5/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại