Tác Giả Phong Xúc Cầm Minh

Vô Quan Phong Nguyệt

Vô Quan Phong Nguyệt

8.1/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 2
Phu Quân Của Ta Có Hai Sợi Dây Duyên Phận

Phu Quân Của Ta Có Hai Sợi Dây Duyên Phận

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 13
Tướng Quân Bạc Tình

Tướng Quân Bạc Tình

8/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Bắt Đầu Vô Hạn Thăng Cấp

Bắt Đầu Vô Hạn Thăng Cấp

7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 10
Ánh Trăng Sáng Trong Anh FULL

Ánh Trăng Sáng Trong Anh FULL

7.7/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 10
Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành

Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành

7.9/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác

Chương 35
Quy Tắc Ngầm [tiềm Quy Tắc]

Quy Tắc Ngầm [tiềm Quy Tắc]

8.2/10
8.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Ngôn Tình, Truyện Khác, Bách Hợp, Đô Thị

Chương 95
Hàng Đêm Hoan Hảo FULL

Hàng Đêm Hoan Hảo FULL

7.3/10
14.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 12
Dục Tu Ký

Dục Tu Ký

7.8/10
50.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 229
Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm anh muốn em

Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm anh muốn em

7.8/10
63K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 295
Vô địch phong cuồng đoái hoán hệ thống

Vô địch phong cuồng đoái hoán hệ thống

8.2/10
41.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Huyền Huyễn

Chương 1035
Sứ giả hạnh phúc

Sứ giả hạnh phúc

7.9/10
4.1K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 32
Lung Linh Ảnh

Lung Linh Ảnh

7.5/10
36.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 22
Quốc Sắc Thiên Hương

Quốc Sắc Thiên Hương

9.3/10
26.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 136
Phong Vũ Vô Cực

Phong Vũ Vô Cực

8.5/10
15.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 111
Hiểu Tinh Cô Tự

Hiểu Tinh Cô Tự

8.5/10
21.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 114
Trọng Sinh Kiếp Khác

Trọng Sinh Kiếp Khác

8.5/10
5.6K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 19
Vũ Đấu Tinh Không

Vũ Đấu Tinh Không

7.5/10
9.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 64
Cô Dâu Không Nên Là Em - Phong Cảnh

Cô Dâu Không Nên Là Em - Phong Cảnh

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Thiên La Địa Võng

Thiên La Địa Võng

7.5/10
18.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 65
Ngự Tứ Lương Y

Ngự Tứ Lương Y

7.5/10
109.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 206
Không Có Lai Sinh

Không Có Lai Sinh

7.5/10
20.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 67
Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

7.5/10
50.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 116
Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực

7.5/10
41.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 108
Dương Thư Mị Ảnh

Dương Thư Mị Ảnh

7.5/10
95.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 176
Đơn Giản Tiếng Yêu

Đơn Giản Tiếng Yêu

7.5/10
12.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 46
Để Người Cười

Để Người Cười

7.5/10
8.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh

Chương 69
Thế Giới Trắng Và Đen

Thế Giới Trắng Và Đen

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Chương 2
Vô Quan Phong Nguyệt
8.1/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Phu Quân Của Ta Có Hai Sợi Dây Duyên Phận
7.9/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tướng Quân Bạc Tình
8/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Bắt Đầu Vô Hạn Thăng Cấp
7/10
1.2K

Thể loại: Huyền Huyễn

Ánh Trăng Sáng Trong Anh FULL
7.7/10
2.3K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành
7.9/10
6.8K

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước

Quy Tắc Ngầm [tiềm Quy Tắc]
8.2/10
8.7K

Thể loại: Dị Giới, Ngôn Tình

Hàng Đêm Hoan Hảo FULL
7.3/10
14.4K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Dục Tu Ký
7.8/10
50.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm anh muốn em
7.8/10
63K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Vô địch phong cuồng đoái hoán hệ thống
8.2/10
41.1K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Sứ giả hạnh phúc
7.9/10
4.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Lung Linh Ảnh
7.5/10
36.9K

Thể loại: Truyện Sắc, Cổ Đại

Quốc Sắc Thiên Hương
9.3/10
26.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Phong Vũ Vô Cực
8.5/10
15.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Hiểu Tinh Cô Tự
8.5/10
21.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Sinh Kiếp Khác
8.5/10
5.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vũ Đấu Tinh Không
7.5/10
9.7K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Cô Dâu Không Nên Là Em - Phong Cảnh
7.5/10
4.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên La Địa Võng
7.5/10
18.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Ngự Tứ Lương Y
7.5/10
109.9K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Không Có Lai Sinh
7.5/10
20.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự
7.5/10
50.1K

Thể loại: Truyện Sắc, Cổ Đại

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực
7.5/10
41.3K

Thể loại: Truyện Sắc, Cổ Đại

Dương Thư Mị Ảnh
7.5/10
95.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đơn Giản Tiếng Yêu
7.5/10
12.6K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Để Người Cười
7.5/10
8.8K

Thể loại: Trọng Sinh

Thế Giới Trắng Và Đen
7.5/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại