Tác Giả Tiếu Dương

Sau Khi Bị Vứt Bỏ Nữ Phụ Trà Xanh Nổi Tiếng Nhờ Show Thực Tế

Sau Khi Bị Vứt Bỏ Nữ Phụ Trà Xanh Nổi Tiếng Nhờ Show Thực Tế

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 6
Hòa Thượng Cao Lãnh Hôm Nay Đã Đổ Chưa

Hòa Thượng Cao Lãnh Hôm Nay Đã Đổ Chưa

7.8/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 5
Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Đề Bài Toi Mạng

Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Đề Bài Toi Mạng

7.3/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 39
Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Chết Sớm Của Vai Ác

Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Chết Sớm Của Vai Ác

8.4/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 11
Sau Khi Xuyên Thành Mèo Tôi Nổi Tiếng Nhờ Huyền Học

Sau Khi Xuyên Thành Mèo Tôi Nổi Tiếng Nhờ Huyền Học

7.1/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 50
Nhìn Vào Vực Thẳm FULL

Nhìn Vào Vực Thẳm FULL

7/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 22
Kẹo cứng của đại ca

Kẹo cứng của đại ca

8.5/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 0
Kẹo cứng của đại ca

Kẹo cứng của đại ca

8.5/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 79
Nước Mắt Em Rơi Vào Lòng Bàn Tay Anh FULL

Nước Mắt Em Rơi Vào Lòng Bàn Tay Anh FULL

7/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 4
Mạt Thế Đến Ôm Chặt Bắp Đùi Của Lão Đại Ntr

Mạt Thế Đến Ôm Chặt Bắp Đùi Của Lão Đại Ntr

7/10
38K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Sống Sót Thời Mạt Thế

Sống Sót Thời Mạt Thế

7/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 5
Nghịch Lý Tốc Độ FULL

Nghịch Lý Tốc Độ FULL

7.8/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 69
Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng Tài

Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng Tài

7.9/10
10.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Thương Khung Chi Thượng

Thương Khung Chi Thượng

7.8/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Phi Trần FULL

Phi Trần FULL

7.5/10
16.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 91
Cuồng Sóng

Cuồng Sóng

7/10
4.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 51
Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa

Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa

7.3/10
6.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 90
Mạnh Mẽ Công Thủ

Mạnh Mẽ Công Thủ

7/10
18.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 128
Kẹo cứng của ca ca

Kẹo cứng của ca ca

7.5/10
24.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Teen, Light Novel, Huyền Huyễn

Chương 80
Kẹo cứng của đại ca

Kẹo cứng của đại ca

8.5/10
494.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 80
(12 chòm sao kinh dị) symphony of ophiuchus

(12 chòm sao kinh dị) symphony of ophiuchus

7.5/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Truyện Teen

Chương 4
Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

9/10
34.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 102
Thăng Chức Toàn Diện

Thăng Chức Toàn Diện

8.8/10
20.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 62
Tuyệt Xử Phùng Sinh

Tuyệt Xử Phùng Sinh

8.4/10
41.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ

Chương 100
Công Chúa Thành Vương Phi

Công Chúa Thành Vương Phi

8.7/10
325.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 217
Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

8.9/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 26
Rượu Chàng Tiên

Rượu Chàng Tiên

7.5/10
32.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 79
Tại Sao Anh Lại Thích Tôi

Tại Sao Anh Lại Thích Tôi

9.4/10
34.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 94
Cạnh Kiếm Chi Phong

Cạnh Kiếm Chi Phong

7.5/10
34.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 92
Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc

7.5/10
15.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 123
Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

7.5/10
104.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 89
Kiếm Sống Nơi Hoang Dã

Kiếm Sống Nơi Hoang Dã

7.5/10
275.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 101
Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

7.5/10
12.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 86
Yến Diêu Vân

Yến Diêu Vân

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Tương Quân Phối

Tương Quân Phối

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 32
Tịch Chiếu Huề Phương Điện

Tịch Chiếu Huề Phương Điện

7.5/10
11.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 51
Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

7.5/10
29.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 85
Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

7.5/10
13.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Chương 64
Đôi Bờ Vực Thẳm

Đôi Bờ Vực Thẳm

7.5/10
20.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 80
Dạ Sắc Biên Duyên

Dạ Sắc Biên Duyên

7.5/10
14.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 79
Lương Điền Mỹ Thương

Lương Điền Mỹ Thương

7.5/10
35.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 104
Đế Quốc Bóng Tối

Đế Quốc Bóng Tối

7.5/10
25K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 81
Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

7.5/10
26.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 69
Sau Khi Bị Vứt Bỏ Nữ Phụ Trà Xanh Nổi Tiếng Nhờ Show Thực Tế
7.6/10
1.1K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Hòa Thượng Cao Lãnh Hôm Nay Đã Đổ Chưa
7.8/10
1K

Thể loại: Dị Giới, Hài Hước

Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Đề Bài Toi Mạng
7.3/10
3.1K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Chết Sớm Của Vai Ác
8.4/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sau Khi Xuyên Thành Mèo Tôi Nổi Tiếng Nhờ Huyền Học
7.1/10
4K

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị

Nhìn Vào Vực Thẳm FULL
7/10
2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Kẹo cứng của đại ca
8.5/10
1.9K

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác

Kẹo cứng của đại ca
8.5/10
2.5K

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác

Nước Mắt Em Rơi Vào Lòng Bàn Tay Anh FULL
7/10
1.3K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Mạt Thế Đến Ôm Chặt Bắp Đùi Của Lão Đại Ntr
7/10
38K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Sống Sót Thời Mạt Thế
7/10
1.9K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Nghịch Lý Tốc Độ FULL
7.8/10
8.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng Tài
7.9/10
10.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Thương Khung Chi Thượng
7.8/10
2.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Phi Trần FULL
7.5/10
16.9K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Cuồng Sóng
7/10
4.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa
7.3/10
6.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Mạnh Mẽ Công Thủ
7/10
18.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Kẹo cứng của ca ca
7.5/10
24.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước

Kẹo cứng của đại ca
8.5/10
494.4K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

(12 chòm sao kinh dị) symphony of ophiuchus
7.5/10
2K

Thể loại: Linh Dị, Truyện Teen

Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi
9/10
34.6K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Thăng Chức Toàn Diện
8.8/10
20.7K

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn

Tuyệt Xử Phùng Sinh
8.4/10
41.3K

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ

Công Chúa Thành Vương Phi
8.7/10
325.7K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu
8.9/10
6.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Rượu Chàng Tiên
7.5/10
32.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Tại Sao Anh Lại Thích Tôi
9.4/10
34.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Cạnh Kiếm Chi Phong
7.5/10
34.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc
7.5/10
15.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi
7.5/10
104.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Kiếm Sống Nơi Hoang Dã
7.5/10
275.8K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Võ Lâm Oai Hiệp Truyện
7.5/10
12.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Yến Diêu Vân
7.5/10
3.9K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Tương Quân Phối
7.5/10
6.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tịch Chiếu Huề Phương Điện
7.5/10
11.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Tim Đập Trên Đầu Lưỡi
7.5/10
29.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)
7.5/10
13.3K

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Đôi Bờ Vực Thẳm
7.5/10
20.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Dạ Sắc Biên Duyên
7.5/10
14.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Lương Điền Mỹ Thương
7.5/10
35.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đế Quốc Bóng Tối
7.5/10
25K

Thể loại: Đam Mỹ

Sách Đạn Tinh Anh
7.5/10
26.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh