Tác Giả Bruine

Mơ Màng Một Chút Thơ Ca

Mơ Màng Một Chút Thơ Ca

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 24
Queen Charlotte - A Bridgerton Story

Queen Charlotte - A Bridgerton Story

7.7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 9
Tô Lị Và Rượu

Tô Lị Và Rượu

7.7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 17
Em Về Cùng Ngày Nắng Full

Em Về Cùng Ngày Nắng Full

7.7/10
6.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 74
Duyên Tới Là Anh - Đào Ảnh Xước Xước

Duyên Tới Là Anh - Đào Ảnh Xước Xước

7.4/10
6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 98
Phong Tâm

Phong Tâm

7.2/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 5
Sai lầm trong quá khứ

Sai lầm trong quá khứ

7.8/10
9.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 40
Tam tiểu thư đa tính cách

Tam tiểu thư đa tính cách

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 37
Boss tiểu thư

Boss tiểu thư

7.9/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Vương phi tinh ranh

Vương phi tinh ranh

7.8/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 19
School Life

School Life

9.4/10
7.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam, Truyện Teen

Chương 35
Tha Thứ Cho Anh Được Không?

Tha Thứ Cho Anh Được Không?

8.9/10
63.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 40
Không Phải Lỗi Của Em

Không Phải Lỗi Của Em

8.6/10
29.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 42
Its In His Kiss

Its In His Kiss

8.5/10
1.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Romancing Mr. Bridgerton

Romancing Mr. Bridgerton

8.5/10
11.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 24
When he was wicked

When he was wicked

8.5/10
5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 37
Rồi cũng khép những tháng ngày đơn độc

Rồi cũng khép những tháng ngày đơn độc

8.5/10
4.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 29
Chuyện xảy ra ở London

Chuyện xảy ra ở London

8.5/10
5.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 32
Chuyện Không Công Bố Của Sherlock Holmes (bản Ghi Chép Chưa Ai Biết Của Bác Sĩ Watson)

Chuyện Không Công Bố Của Sherlock Holmes (bản Ghi Chép Chưa Ai Biết Của Bác Sĩ Watson)

8.5/10
4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 13
Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm

Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm

9/10
24.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 83
Một Mình Yêu Anh

Một Mình Yêu Anh

7.5/10
9.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Ngôn Tình

Chương 26
Hãy Để Anh Yêu Em - Quin

Hãy Để Anh Yêu Em - Quin

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 3
Chạm Khẽ Tim Anh

Chạm Khẽ Tim Anh

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 4
Tử Đằng Không Nở Lần Hai - Không Còn Là Nữ Phụ

Tử Đằng Không Nở Lần Hai - Không Còn Là Nữ Phụ

7.5/10
35.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 97
To Sir Phillip With Love

To Sir Phillip With Love

7.5/10
5.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 20
The Viscount Who Loved Me

The Viscount Who Loved Me

7.5/10
7.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 24
The Bridgertons: Happily Ever After

The Bridgertons: Happily Ever After

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác

Chương 13
Săn Lùng Quý Cô Thừa Kế

Săn Lùng Quý Cô Thừa Kế

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 23
Công Tước Và Em

Công Tước Và Em

7.5/10
20.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 22
Rạng Rỡ Hơn Ánh Mặt Trời

Rạng Rỡ Hơn Ánh Mặt Trời

7.5/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 24
Đường Đến Đám Cưới (On The Way To The Wedding)

Đường Đến Đám Cưới (On The Way To The Wedding)

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 26
Như Thể Thiên Đường (Just Like Heaven)

Như Thể Thiên Đường (Just Like Heaven)

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 24
Nhật Ký Bí Mật Của Tiểu Thư Miranda

Nhật Ký Bí Mật Của Tiểu Thư Miranda

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 20
It's In His Kiss

It's In His Kiss

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 22
How To Marry A Marquis

How To Marry A Marquis

7.5/10
4.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 22
Hẹn Ước Dưới Vầng Trăng

Hẹn Ước Dưới Vầng Trăng

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 22
An Offer Of A Gentleman

An Offer Of A Gentleman

7.5/10
8.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 29
Chuyện Không Công Bố Của Sherlock Holmes

Chuyện Không Công Bố Của Sherlock Holmes

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 12
Mơ Màng Một Chút Thơ Ca
7.5/10
1.2K

Thể loại: Truyện Khác

Queen Charlotte - A Bridgerton Story
7.7/10
1.6K

Thể loại: Phương Tây, Ngôn Tình

Tô Lị Và Rượu
7.7/10
1.5K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Em Về Cùng Ngày Nắng Full
7.7/10
6.3K

Thể loại: Truyện Khác

Duyên Tới Là Anh - Đào Ảnh Xước Xước
7.4/10
6K

Thể loại: Truyện Khác

Phong Tâm
7.2/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sai lầm trong quá khứ
7.8/10
9.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Tam tiểu thư đa tính cách
7.5/10
2.7K

Thể loại: Truyện Teen

Boss tiểu thư
7.9/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Vương phi tinh ranh
7.8/10
2.1K

Thể loại: Xuyên Không

School Life
9.4/10
7.5K

Thể loại: Việt Nam, Truyện Teen

Tha Thứ Cho Anh Được Không?
8.9/10
63.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Không Phải Lỗi Của Em
8.6/10
29.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Its In His Kiss
8.5/10
1.4K

Thể loại: Truyện Khác

Romancing Mr. Bridgerton
8.5/10
11.1K

Thể loại: Truyện Khác

When he was wicked
8.5/10
5K

Thể loại: Truyện Khác

Rồi cũng khép những tháng ngày đơn độc
8.5/10
4.6K

Thể loại: Truyện Khác

Chuyện xảy ra ở London
8.5/10
5.3K

Thể loại: Truyện Khác

Chuyện Không Công Bố Của Sherlock Holmes (bản Ghi Chép Chưa Ai Biết Của Bác Sĩ Watson)
8.5/10
4K

Thể loại: Truyện Khác

Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm
9/10
24.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Một Mình Yêu Anh
7.5/10
9.2K

Thể loại: Phương Tây, Ngôn Tình

Hãy Để Anh Yêu Em - Quin
7.5/10
1.4K

Thể loại: Truyện Teen

Chạm Khẽ Tim Anh
7.5/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Tử Đằng Không Nở Lần Hai - Không Còn Là Nữ Phụ
7.5/10
35.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

To Sir Phillip With Love
7.5/10
5.9K

Thể loại: Phương Tây

The Viscount Who Loved Me
7.5/10
7.9K

Thể loại: Phương Tây

The Bridgertons: Happily Ever After
7.5/10
3.7K

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác

Săn Lùng Quý Cô Thừa Kế
7.5/10
4.8K

Thể loại: Phương Tây

Công Tước Và Em
7.5/10
20.1K

Thể loại: Phương Tây

Rạng Rỡ Hơn Ánh Mặt Trời
7.5/10
5.6K

Thể loại: Phương Tây

Đường Đến Đám Cưới (On The Way To The Wedding)
7.5/10
5.3K

Thể loại: Phương Tây

Như Thể Thiên Đường (Just Like Heaven)
7.5/10
5.4K

Thể loại: Phương Tây

Nhật Ký Bí Mật Của Tiểu Thư Miranda
7.5/10
4.5K

Thể loại: Phương Tây

It's In His Kiss
7.5/10
4.5K

Thể loại: Phương Tây

How To Marry A Marquis
7.5/10
4.7K

Thể loại: Phương Tây

Hẹn Ước Dưới Vầng Trăng
7.5/10
4.9K

Thể loại: Phương Tây

An Offer Of A Gentleman
7.5/10
8.3K

Thể loại: Phương Tây

Chuyện Không Công Bố Của Sherlock Holmes
7.5/10
2.6K

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây