Tác Giả Jin Iucaccau

Mạc Yến Cao Dương

Mạc Yến Cao Dương

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Bách Hợp, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 37
Sau Khi Ngủ Với Thầy Giáo Thầm Mến FULL

Sau Khi Ngủ Với Thầy Giáo Thầm Mến FULL

7.3/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 51
Người Còn Tỏa Sáng Hơn Cả Ánh Trăng Kia

Người Còn Tỏa Sáng Hơn Cả Ánh Trăng Kia

7.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 10
Vui Mừng Ăn Tết

Vui Mừng Ăn Tết

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 29
Ánh Tối Đừng Mang Anh Đi

Ánh Tối Đừng Mang Anh Đi

8/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 43
Xin Lỗi Bạn Không Thể Đăng Xuất Khỏi Trò Chơi

Xin Lỗi Bạn Không Thể Đăng Xuất Khỏi Trò Chơi

8.3/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 8
Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng

Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng

7.9/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 7
Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng

Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng

7.3/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 7
Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng

Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng

7.5/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 7
Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng

Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng

8/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 7
Cửa Hàng Ăn Uống Cổ Xưa

Cửa Hàng Ăn Uống Cổ Xưa

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 11
Bệnh Kiều Hoàng Phu Yêu Ta

Bệnh Kiều Hoàng Phu Yêu Ta

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 7
Vô Địch Ác Ma

Vô Địch Ác Ma

7.2/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 93
Sau Khi Chết Ta Xuyên Thành Vua Khỉ

Sau Khi Chết Ta Xuyên Thành Vua Khỉ

7.4/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Chương 7
Anh Ây Mắc Bệnh Nặng

Anh Ây Mắc Bệnh Nặng

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 67
Anh Ây Mắc Bệnh Nặng

Anh Ây Mắc Bệnh Nặng

7.3/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 67
Ước Hẹn Thanh Sơn

Ước Hẹn Thanh Sơn

8.1/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 15
Ước Hẹn Thanh Sơn

Ước Hẹn Thanh Sơn

7.9/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 15
Luyện Thể Thành Thần

Luyện Thể Thành Thần

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Teen, Huyền Huyễn

Chương 23
Mười Cách Thoát Khỏi Bạn Cùng Bàn Biến Thái

Mười Cách Thoát Khỏi Bạn Cùng Bàn Biến Thái

7.4/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 14
Rừng Thép FULL

Rừng Thép FULL

7.1/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 151
Thủ Tục Ly Hôn

Thủ Tục Ly Hôn

7.6/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 15
Thú Nhân Sau Khi Xuyên Qua Nguyên Thủy Ta Thành Thủ Lĩnh Bộ Lạc

Thú Nhân Sau Khi Xuyên Qua Nguyên Thủy Ta Thành Thủ Lĩnh Bộ Lạc

7.1/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 50
Mang Theo Không Gian Trở Về Niên Đại Để Yêu Anh

Mang Theo Không Gian Trở Về Niên Đại Để Yêu Anh

7/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 508
Tổng Thanh Xuyên Đương Họa Thủy Xuyên Thành Pháo Hôi Sau

Tổng Thanh Xuyên Đương Họa Thủy Xuyên Thành Pháo Hôi Sau

7.3/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 7
Thiên Thần Bên Anh

Thiên Thần Bên Anh

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 57
Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ Bản Dịch

Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ Bản Dịch

7/10
15.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Chương 50
Toàn Dân Ngự Thú Ta Có Thể Chứng Kiến Tin Tức Ẩn Giấu Dịch

Toàn Dân Ngự Thú Ta Có Thể Chứng Kiến Tin Tức Ẩn Giấu Dịch

7.8/10
17.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Võng Du

Chương 441
Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

7.7/10
13.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 84
Tôi Hẹn Hò Với Nam Thần Stream Asmr

Tôi Hẹn Hò Với Nam Thần Stream Asmr

7.3/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị, Võng Du

Chương 53
Xem Thường Ta Ngài Đủ Khả Năng

Xem Thường Ta Ngài Đủ Khả Năng

7.7/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 38
Hoài Thanh Nơi Đâu FULL

Hoài Thanh Nơi Đâu FULL

7.8/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 9
Đối Tượng Kinh Doanh Không Quá Hợp

Đối Tượng Kinh Doanh Không Quá Hợp

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 5
Muội khống

Muội khống

8.5/10
25K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Hài Hước, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 96
Muội khống

Muội khống

8.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Hài Hước, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 96
Từ Npc Sơn Trại Đến Đại Boss

Từ Npc Sơn Trại Đến Đại Boss

7.9/10
8.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Cổ Đại, Truyện Khác, Trọng Sinh, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 50
Rừng Thép H

Rừng Thép H

7.5/10
7.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 50
Ấn Tượng Không Chuẩn

Ấn Tượng Không Chuẩn

7.9/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 50
Kết Hôn Thỏa Thuận Tham Gia Là Được

Kết Hôn Thỏa Thuận Tham Gia Là Được

7.9/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 8
Tôi Thực Sự Không Quyến Rũ Cậu Ta

Tôi Thực Sự Không Quyến Rũ Cậu Ta

7.3/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 17
Mộc Lan Vô Huynh Trưởng

Mộc Lan Vô Huynh Trưởng

7.6/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 63
Tiểu Thư Tình FULL

Tiểu Thư Tình FULL

7/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 9
Ta Chính Là Sáng Thế Thần

Ta Chính Là Sáng Thế Thần

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 13
Cưới Chiến Thần Tàn Tật Về Làm Thiếp Và Cái Kết

Cưới Chiến Thần Tàn Tật Về Làm Thiếp Và Cái Kết

7.4/10
10.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 69
Đào Hoa Cẩm Lãng FULL

Đào Hoa Cẩm Lãng FULL

7.9/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Chương 30
Nghe Nói Thừa Tướng Quyền Thế Muốn Hoàn Lương

Nghe Nói Thừa Tướng Quyền Thế Muốn Hoàn Lương

7.5/10
9.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 93
Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi

Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi

7.2/10
24.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Đô Thị

Chương 138
[ H+ ] Hòa Tiêu Phòng Viên Ca Ca Luyến Ái Hậu

[ H+ ] Hòa Tiêu Phòng Viên Ca Ca Luyến Ái Hậu

8/10
7.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 39
Gả Cho Phế Thái Tử Xung Hỉ

Gả Cho Phế Thái Tử Xung Hỉ

7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 5
Những Kẻ Phá Hoại

Những Kẻ Phá Hoại

7.3/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 17
Nam Xứng Không Làm Đá Kê Chân Xuyên Nhanh

Nam Xứng Không Làm Đá Kê Chân Xuyên Nhanh

7.3/10
13.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 322
Bằng Mặt Không Bằng Lòng

Bằng Mặt Không Bằng Lòng

7.6/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Võng Du

Chương 19
Thời Tuế Chung An

Thời Tuế Chung An

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Chương 9
Giang Nguyệt Cố Nhân FULL

Giang Nguyệt Cố Nhân FULL

7/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 34
Sư Tôn Kêu Ta Tu Vô Tình Đạo

Sư Tôn Kêu Ta Tu Vô Tình Đạo

8.1/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 68
Em Buộc Phải Yêu Tôi

Em Buộc Phải Yêu Tôi

7/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 42
Cẩm Đường Xuân

Cẩm Đường Xuân

7.2/10
21.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 162
Nữ Phụ Độc Ác Trong Truyện Thanh Mai Trúc Mã FULL

Nữ Phụ Độc Ác Trong Truyện Thanh Mai Trúc Mã FULL

7.7/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 6
Đế Tâm Kiều

Đế Tâm Kiều

7.8/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Thập Niên 60 Mẹ Kế Có Nông Trường Dịch

Thập Niên 60 Mẹ Kế Có Nông Trường Dịch

7.6/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 12
Xuyên Thư Nữ Phụ Sủng Thê Hằng Ngày

Xuyên Thư Nữ Phụ Sủng Thê Hằng Ngày

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Khác

Chương 80
Thiếu Tiền Nhiều Tình

Thiếu Tiền Nhiều Tình

7.3/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 8
Tu Tiên Mười Vạn Năm Mới Phát Hiện Tân Thủ Thôn Là Cấm Địa Dịch

Tu Tiên Mười Vạn Năm Mới Phát Hiện Tân Thủ Thôn Là Cấm Địa Dịch

7.4/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 33
Sau Khi Trọng Sinh Mèo Con Của Ta Biến Thành Chó Điên

Sau Khi Trọng Sinh Mèo Con Của Ta Biến Thành Chó Điên

7.3/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 10
Làm Bậy

Làm Bậy

7.3/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 17
Nhiễu Giường Làm Trúc Mã

Nhiễu Giường Làm Trúc Mã

7.3/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 18
Phim Trường Thoát Hiểm

Phim Trường Thoát Hiểm

7.8/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 19
Hướng Dẫn Tự Tử Dành Cho Ma Cà Rồng

Hướng Dẫn Tự Tử Dành Cho Ma Cà Rồng

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 4
Mèo Con Gợi Cảm Online Mời Gọi

Mèo Con Gợi Cảm Online Mời Gọi

7.7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Scandal Của Cậu Đáng Yêu Hơn Cậu Nhiều

Scandal Của Cậu Đáng Yêu Hơn Cậu Nhiều

7.3/10
28.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 76
Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà Thần

Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà Thần

7.2/10
4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 31
Hoàng Phu Bệnh Kiều Yêu Ta

Hoàng Phu Bệnh Kiều Yêu Ta

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 8
Từ Npc Sơn Trại Đến Đại Boss Bản Dịch

Từ Npc Sơn Trại Đến Đại Boss Bản Dịch

7.8/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 12
Thì Ra Ta Là Cao Nhân Tuyệt Thế

Thì Ra Ta Là Cao Nhân Tuyệt Thế

7.1/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 12
Mị Tâm

Mị Tâm

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 33
Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

7.9/10
57.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 142
Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật

Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật

7.8/10
21.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 91
Bị bắt ở nhà dẫn đến phát tình

Bị bắt ở nhà dẫn đến phát tình

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 9
Con cháu mãn đường

Con cháu mãn đường

7.5/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 33
Chiến long vô song

Chiến long vô song

7.5/10
250.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 1392
Nhà có tà phu

Nhà có tà phu

7.6/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
1003

1003

7.7/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Đô Thị

Chương 31
Thủ trưởng mỹ vị trên bàn làm việc

Thủ trưởng mỹ vị trên bàn làm việc

7.7/10
15.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 34
Chước phù dung

Chước phù dung

7.8/10
17.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 137
(xuyên không) ta làm con tin

(xuyên không) ta làm con tin

7.8/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 11
Đô thị tu chân y thánh

Đô thị tu chân y thánh

7.7/10
287.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Convert

Chương 3700
Đại đạo kỷ

Đại đạo kỷ

7.9/10
32.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Đô Thị

Chương 836
Chạy trốn phim trường

Chạy trốn phim trường

8.2/10
67.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Huyền Huyễn

Chương 1825
Từ sơn trại npc đến đại boss

Từ sơn trại npc đến đại boss

7.8/10
34K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Huyền Huyễn

Chương 802
Ta có một mặt chiêu hồn phiên

Ta có một mặt chiêu hồn phiên

8.1/10
12.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Huyền Huyễn

Chương 302
Hoàng tử này thật vô địch

Hoàng tử này thật vô địch

8/10
16.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Convert, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 494
Cựu nhật chi lục

Cựu nhật chi lục

7.7/10
13.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Huyền Huyễn

Chương 338
Từ liêu trai bắt đầu biến cường

Từ liêu trai bắt đầu biến cường

8.1/10
8.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Convert

Chương 154
Tin tức tố nói chúng ta không có khả năng

Tin tức tố nói chúng ta không có khả năng

7.9/10
46.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 86
Xuyên thành bạch nguyệt quang của tra công

Xuyên thành bạch nguyệt quang của tra công

7.8/10
54.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 69
Tổ điều tra và những vụ án bí hiểm

Tổ điều tra và những vụ án bí hiểm

7.6/10
38.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Truyện Khác

Chương 108
Lôi hỏa

Lôi hỏa

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 51
Muội khống

Muội khống

8.5/10
370K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Hài Hước, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 96
Huynh sủng

Huynh sủng

8.5/10
220K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 174
Tận Thế Nhạc Viên

Tận Thế Nhạc Viên

10.3/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị, Mạt Thế, Truyện Nữ Cường, Đô Thị

Chương 14
Mạc Yến Cao Dương
7.8/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Bách Hợp

Sau Khi Ngủ Với Thầy Giáo Thầm Mến FULL
7.3/10
3.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Người Còn Tỏa Sáng Hơn Cả Ánh Trăng Kia
7.2/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Vui Mừng Ăn Tết
7.5/10
1.1K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Ánh Tối Đừng Mang Anh Đi
8/10
1.4K

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước

Xin Lỗi Bạn Không Thể Đăng Xuất Khỏi Trò Chơi
8.3/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng
7.9/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng
7.3/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng
7.5/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng
8/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Cửa Hàng Ăn Uống Cổ Xưa
7.6/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Bệnh Kiều Hoàng Phu Yêu Ta
7.5/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Vô Địch Ác Ma
7.2/10
2.7K

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Sau Khi Chết Ta Xuyên Thành Vua Khỉ
7.4/10
1K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Anh Ây Mắc Bệnh Nặng
7.5/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Anh Ây Mắc Bệnh Nặng
7.3/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ước Hẹn Thanh Sơn
8.1/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Ước Hẹn Thanh Sơn
7.9/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Luyện Thể Thành Thần
7.7/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mười Cách Thoát Khỏi Bạn Cùng Bàn Biến Thái
7.4/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Rừng Thép FULL
7.1/10
5.6K

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Thủ Tục Ly Hôn
7.6/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Thú Nhân Sau Khi Xuyên Qua Nguyên Thủy Ta Thành Thủ Lĩnh Bộ Lạc
7.1/10
2.1K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Mang Theo Không Gian Trở Về Niên Đại Để Yêu Anh
7/10
4.4K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Tổng Thanh Xuyên Đương Họa Thủy Xuyên Thành Pháo Hôi Sau
7.3/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Thiên Thần Bên Anh
7.5/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ Bản Dịch
7/10
15.4K

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Toàn Dân Ngự Thú Ta Có Thể Chứng Kiến Tin Tức Ẩn Giấu Dịch
7.8/10
17.4K

Thể loại: Dị Giới, Võng Du

Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy
7.7/10
13.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Tôi Hẹn Hò Với Nam Thần Stream Asmr
7.3/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Xem Thường Ta Ngài Đủ Khả Năng
7.7/10
1.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hoài Thanh Nơi Đâu FULL
7.8/10
1.9K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Đối Tượng Kinh Doanh Không Quá Hợp
7.8/10
1.2K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Muội khống
8.5/10
25K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc

Muội khống
8.5/10
2.8K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc

Từ Npc Sơn Trại Đến Đại Boss
7.9/10
8.2K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Rừng Thép H
7.5/10
7.8K

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Ấn Tượng Không Chuẩn
7.9/10
3.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Kết Hôn Thỏa Thuận Tham Gia Là Được
7.9/10
1.4K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Tôi Thực Sự Không Quyến Rũ Cậu Ta
7.3/10
1.9K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Mộc Lan Vô Huynh Trưởng
7.6/10
3.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tiểu Thư Tình FULL
7/10
1.6K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Ta Chính Là Sáng Thế Thần
7.5/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp

Cưới Chiến Thần Tàn Tật Về Làm Thiếp Và Cái Kết
7.4/10
10.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đào Hoa Cẩm Lãng FULL
7.9/10
5.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Nghe Nói Thừa Tướng Quyền Thế Muốn Hoàn Lương
7.5/10
9.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi
7.2/10
24.8K

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

[ H+ ] Hòa Tiêu Phòng Viên Ca Ca Luyến Ái Hậu
8/10
7.7K

Thể loại: Truyện Khác

Gả Cho Phế Thái Tử Xung Hỉ
7/10
1.4K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Những Kẻ Phá Hoại
7.3/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nam Xứng Không Làm Đá Kê Chân Xuyên Nhanh
7.3/10
13.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bằng Mặt Không Bằng Lòng
7.6/10
2.2K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Thời Tuế Chung An
7.5/10
1.6K

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Giang Nguyệt Cố Nhân FULL
7/10
3.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Sư Tôn Kêu Ta Tu Vô Tình Đạo
8.1/10
5.6K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Em Buộc Phải Yêu Tôi
7/10
4K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Cẩm Đường Xuân
7.2/10
21.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nữ Phụ Độc Ác Trong Truyện Thanh Mai Trúc Mã FULL
7.7/10
3.3K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Đế Tâm Kiều
7.8/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thập Niên 60 Mẹ Kế Có Nông Trường Dịch
7.6/10
2.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Xuyên Thư Nữ Phụ Sủng Thê Hằng Ngày
7.5/10
4.4K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Thiếu Tiền Nhiều Tình
7.3/10
1.5K

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Khác

Tu Tiên Mười Vạn Năm Mới Phát Hiện Tân Thủ Thôn Là Cấm Địa Dịch
7.4/10
2.4K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Sau Khi Trọng Sinh Mèo Con Của Ta Biến Thành Chó Điên
7.3/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Làm Bậy
7.3/10
2K

Thể loại: Đam Mỹ

Nhiễu Giường Làm Trúc Mã
7.3/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Phim Trường Thoát Hiểm
7.8/10
2.4K

Thể loại: Linh Dị

Hướng Dẫn Tự Tử Dành Cho Ma Cà Rồng
7.5/10
1.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Mèo Con Gợi Cảm Online Mời Gọi
7.7/10
1.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Scandal Của Cậu Đáng Yêu Hơn Cậu Nhiều
7.3/10
28.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà Thần
7.2/10
4.9K

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị

Hoàng Phu Bệnh Kiều Yêu Ta
7.5/10
2.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Từ Npc Sơn Trại Đến Đại Boss Bản Dịch
7.8/10
3.2K

Thể loại: Dị Giới, Võng Du

Thì Ra Ta Là Cao Nhân Tuyệt Thế
7.1/10
2.3K

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Mị Tâm
7.5/10
3.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược
7.9/10
57.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật
7.8/10
21.1K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Bị bắt ở nhà dẫn đến phát tình
7.5/10
3.7K

Thể loại: Truyện Khác

Con cháu mãn đường
7.5/10
5.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chiến long vô song
7.5/10
250.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nhà có tà phu
7.6/10
3.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

1003
7.7/10
4.1K

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Thủ trưởng mỹ vị trên bàn làm việc
7.7/10
15.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chước phù dung
7.8/10
17.3K

Thể loại: Ngôn Tình

(xuyên không) ta làm con tin
7.8/10
2K

Thể loại: Xuyên Không

Đô thị tu chân y thánh
7.7/10
287.6K

Thể loại: Tiên Hiệp, Convert

Đại đạo kỷ
7.9/10
32.7K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Chạy trốn phim trường
8.2/10
67.6K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Từ sơn trại npc đến đại boss
7.8/10
34K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Ta có một mặt chiêu hồn phiên
8.1/10
12.3K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Hoàng tử này thật vô địch
8/10
16.8K

Thể loại: Convert, Huyền Huyễn

Cựu nhật chi lục
7.7/10
13.9K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Từ liêu trai bắt đầu biến cường
8.1/10
8.5K

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Tin tức tố nói chúng ta không có khả năng
7.9/10
46.1K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Xuyên thành bạch nguyệt quang của tra công
7.8/10
54.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Tổ điều tra và những vụ án bí hiểm
7.6/10
38.5K

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Lôi hỏa
7.5/10
4.6K

Thể loại: Tiên Hiệp

Muội khống
8.5/10
370K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc

Huynh sủng
8.5/10
220K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Tận Thế Nhạc Viên
10.3/10
2.8K

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị